08 augusti 2009

Kloka ord

"En demokrati kan inte existera som en permanent form av regering. Den kan bara finnas tills väljarna upptäcker att de kan rösta till sig pengar från det allmänna. Från detta ögonblick kommer en majoritet alltid att rösta för de kandidater som lovar dem mest pengar från statskassan, vilket resulterar i att en demokrati alltid faller samman på grund av oansvarig finanspolitik och sedan följs den av en diktatur. Medellivslängden för världens stora civilisationer har varit två hundra år.

Dessa nationer har utvecklats genom följande sekvens: från slaveri till andlig tro, från andlig tro ett stort mod, från mod till frihet, från frihet till överflöd, från överflöd till själviskhet, från själviskhet till självbelåtenhet, från självbelåtenhet till liknöjdhet, från liknöjdhet till beroende, från beroendet tillbaka till slaveri."

Tillskrivs Alexander Tytler (1747-1813)


Grundarna av Förenta Staterna försökte undvika denna fälla genom att göra landet till en konstitutionell republik, men det är bara att smärtsamt inse att Konstitutionen numera bara är ett papper som få bryr sig om.
Jag är rädd att vi står vid det näst sista steget i Tytlers beskrivning och sluter cirkeln med rasande fart.

2 Kommentarer:

feminix sa...

Skrämmande sant. Se bara på sossarna och höjda bidrag.

Knute sa...

Zonka skriver om om beskattning på grund av avund:

Socialdemokratiet og SF vil fremlægge forslag om at beskatte folk der har en skattepligtig indkomst på over en million kroner om året med en 5% ekstra misundelsesskat, og bemærkelsesværdigt er det at næsten 60% af vælgerne støtter dette forslag …

Dette er på trods af at en sådan skat kun vil indbringe hvad der svarer til en promille af det nuværende skatteprovenue. Kun omkring 25,000 personer vil skulle betale denne misundelsesskat og de samlede indtægter af en sådan skat vil være i størrelsesordenen omkring 500 millioner kroner, ikke noget synderligt stort beløb i det samlede statbudget. Der er en generel opbakning til dette blandt de fleste partier og selv blandt Venstres vælgere er der omkring 43% opbakning til forslaget.

Som jeg ser det kan der kun være to muligheder for denne opbakning: Enten tror folk at det vil føre til en markant stigning i statens skatteindtægter eller også er der tale om ren misundelse, hvor jeg hælder mest til sidste mulighed.

...dem der tjener de store penge er ofte virksomhedsejere, entreprenører og generelt personer der bidrager positivt til statskassen på andre måder, gennem virksomhedsskatter, gennem eksportindtægter og ved at skaffe andre i arbejde.

http://danzon.kimcm.dk/index.php/2009/08/09/misundelsesskat/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.