05 augusti 2009

Trojan(s)ka Hä(s)tar - Ben Benrabah

En herr Ben Benrabah "Samhällsdebattör" har kastat sig in i debatten om omskärelse. Benrabah gör det genom att svara på Lars Åbergs utmärkta artikel "Det krävs goda skäl att skära" (Sds 29/7). Han svarar dels på Sds insändarsida "Ordet" den 2/8 under rubriken "Omskärelse ger positiva hälsoeffekter", och dels genom att själv publicera nästan exakt samma text på sin egen blogg, här under rubriken "Felaktig föreställning om omkärelse"[sic].

Ben Benrabah svarar egentligen inte på den väsentligaste delen i Åbergs artikel, nämligen denna:

"[Åberg citerar Socialstyrelsens centrala rapport ”Omskärelse av pojkar” från 2007, min anm.] ”Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och föräldrarnas tro och övertygelse. Det är dock en värderingsfråga. Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt. Det är i barnets intresse att bli en del av familjens tro och tradition.”

[Åbergs kommentar i fetstil, min anm.] Här distanserar sig den statliga myndigheten från det samhälle den verkar i och hänger sig åt generaliseringar om grupper vilkas föreställda uppfattningar tjänstemännen i stället gör till sina. På vilket sätt är det bra för barn att utlämnas åt religiös ritualism och maktutövning?"

Istället hänger sig Benrabah åt ett ivrigt ordonanerande (hans tangentbord är sannerligen inte omskuret!) där han svänger sig med uttryck och använder ett språk som gör att jag misstänker att han försöker bli uppfattad som en slags specialist på området, eller rent av en medicinsk auktoritet. Smaka på denna:

"Just på grund av tabubelagda föreställningar att ingreppet är enbart religiös ritual och inte minst en sublim associering till Kastrationskomplexet. Penisen är symbol för makt och alla ingrepp på den kan upplevas som en reducering av denna sublima makt."

Men han formulerar sig också på ett rent äckligt sätt:

"Förhuden är en fabrik för virus och bakterier på grund av fuktighet och näring iform av sekret som produceras ständig i dessa mikroskopiska körtlar. Körtlarna i sig producerar en vit substans avsedd till att hindra friktion mellan ollonet och förhuden. Alla som jobbar inom sjukvården känner till detta illaluktande sekret."

Att tvål och vatten är en modern, men ändå etablerad tradition här i Sverige, tycks han inte ha noterat. Bort med skinnet om det luktar skit!

Jag skall inte kommentera Benrabahs argumentation i detalj. Den är lika befängd som den brukar vara då det gäller denna fråga. Som vanligt famlar han desperat efter rationella argument som komplement till etnicitet och religionsfrihetstjafset. Benrabah fickför övrigt ett par bra svar på Sds insändarsida ett par dagar senare.

Jag hittar en annan intressant sak på Benrabahs blogg. Under rubriken "Dunkla föreställningar" skriver han om hedersmord:

"Att kasta sig ut genom balkongen, fönstret eller höjder, har alltid förekommit och är en självmordsmetod bland många andra. Självmordsmetoden som används av desperata människor som har hamnat i kris, eller människor som är så sjuka att de inte längre kan uthärda den fysiska eller den psykiska smärtan. Denna självmordsmetod benämns som defenestration och den är inte sällan förekommande bland kvinnor i Nordafrika. [---] När en ung invandrarflicka begår självmord genom defenestration måste alla hennes släktingar stigmatiseras enligt samhället normer. Denna norm har uppstått på grund av att samhället bär på ”Fadimes” trauma."

Än en gång, tjusiga uttryck för att bortförklara barbari. Fast jag förstår inte vad han menar med att använda begreppet defenestration i sammanhanget. Jag har inte hittat information som beskriver att man kallar unga flickors verkliga självmord (ej påtvingade) för defenestration.Wikipedias engelska sida skriver man i själva verket:

"[...]he did not commit suicide, but was defenestrated[...]"


Vem är då denne Ben Benrabah? En ny Masoud Kamali?

Socialdemokraterna Trelleborg hemsida får jag en träff. Likaså på Trelleborgs Allehandas insändarsida där Benrabah också kallar sig "(S)amhällsdebattör". Vidare finns en Benrabah på hitta.se, även här med Trelleborgsanknytning. På Ratsit.se finns en Trelleborgs-Benrabah. Här finns även en Khaled Ben Khemais Ben Rabaa, men han kan man räkna bort i sammanhanget.

Vi har alltså en samhällsdebattör som heter Ben Benrabah. En man som gärna vill ändra Sverige genom opinionsbildning och kanske genom att arbeta inifrån Socialdemokraterna. En man som antyder att man missbrukar minnet av Fadime för att smutskasta vissa etniska grupper. En man som gärna ser att du och jag bekostar religiöst och kulturellt motiverade stympningar av omyndiga personer.

Bilden:
17-åriga Doaa Khalil Aswad hoppade inte från en balkong, hon sparkades och stenades till döds.


7 Kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Defenestration kommer iaf bli allt vanligare i Sverige framöver, säkert till Benrabahs gillande. I väst har man vanligtvis valt att avstå från att bilda muslimska partier, även om det naturligtvis finns undantag från den regeln och verkar föredra att infiltrera redan befintliga partier och islamisera värdlandet inifrån. Dom har inte bara infiltrerat politiken utan finns inom alla viktiga samhällsfunktioner, skola, vård, polis, militär och juridik. Detta är ytterst obehagligt och dom har inte genomfört denna infiltration med vårt väl och ve för ögonen. Slutmålet är en muslimsk teokratisk shariastat och man har kommit väldigt långt på vägen att lyckas. Vi svenskar och andra europeer är som grodan som kokas stegvis. En dag kommer vi vakna upp och ges valet konvertera eller dö och då är Sverige som det ser ut idag för evigt räddningslöst förlorat.

Red. sa...

Om Gud (eller Allah tolkad av Muhammed i det här fallet) hade velat att män skulle vara omskurna hade han låtit dem födas utan förhud. Allt annat är hädelse, eftersom det antyder att Allah inte är perfekt, allvetande och allrådande. End of story.

Men om det nu skulle vara så att de religiösa och kulturella argumenten från muselmanerna vinner gehör (vilket de skrämmande ofta tycks göra nuförtiden) så kommer regeringen att hålla fast vid att landstingen gratis ska se till att könsstympa småpojkar i Allahs namn. Och detta lyckades muhammedanerna driva igenom på mindre är tjugo år, när judarna som bott här sedan medeltiden inte ens lyckats få tillstånd att utöva sin plågo-slakt på djur (det fixade däremot muselmanerna på mindre än tjugo år).. Det måste vara för jävligt att vara jude i Sverige och se ärkefienden breda ut sig. (Om jag vore jude skulle jag söka asyl i USA med referens till situationen i Malmö.)

Men i sanningens och konsekvensens namn borde naturligtvis nu även kvinnlig omskärelse inte bara tillåtas utan även förespråkas av religiösa och kulturella skäl. Regeringen borde snarast ge landstingen i uppdrag att gratis skära bort klitoris och yttre blygdläppar på alla muselmanska flickebarn. För om manlig omskärelse är en kulturellt och religiöst tvingande procedur, borde väl i jämlikhetens namn även flickorna få vederfaras denna lycka och djupa kontakt med sina traditioner och sin religiösa tillhörighet.

LP sa...

Det mest tragiska i hela saken är att personer som annars påstår sig värna de mänskliga rättigheterna och individens frihet, plötsligt finner det avgörande att definiera huruvida omskärelse är en kulturell eller religiös företeesle.

Förutom det faktum att kultur och praktiskt utövande av religion är nästintill oskiljaktliga, kulturen är en följd av religionen och tvärtom, så spelar det väl för h-e ingen roll hur man etiketterar omskärelsen. Om icke medicinska skäl föreligger skall ingreppet ej utföras på minderåriga eller mot någons vilja! Skälen är främst:

- Det är ett övergrepp som är irreversibelt.

- Det är förenat med risker liksom alla operationer är.

- Det drar personella resurser från läkarkåren.

- Det kostar pengar för samhället (om man som med det aktuella förslaget väljer en modell där den enskilde endast skall betala en del kostanden).

Basta! Har Sverige blivit tokigt? Var finns moralen och idealen?!

LP sa...

Affes Statistik-blogg har knåpat ihop en intressant artikel om fenomenet. Rekommenderas varmt:

http://affes.wordpress.com/2009/08/06/omskarelse-av-pojkar-hur-rostade-ditt-parti/

Masajen sa...

Vi Somalier vill inte omskära våra barn men starka röster både i Afrika och här i Sverige uppmuntrar oss att åtminstone omskära pojkarna.
Då blir det ju svårare som man att stopppa tjejers omskärelser som deras mammor aktivt deltar i.
Vi får dubbla budskap från Röda Korset i Somalien och här i Sverige.

Miss Hayworth sa...

Hur kan judendom inte va missionerande? Denna Israeliska minoritet styr ju vårt kärleksliv! Tom den vidriga pornografin som översvämmar oss är judisk!

Ann-Marie sa...

@ Miss Hayworth, kan du förklara dig lite närmare?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.