15 september 2009

Att bygga nationer


Oavsett vad vi hör angående "överväldigande" styrka och avancerad teknologi är det tydligt att Västvärlden och USA i synnerhet, saknar den sorts moral som krävs för att tillintetgöra en fiende som är helt i avsaknad av moral.
Vår tidigare "Chef för styrkorna" lovade under sin kampanj att avhålla sig från att försöka "bygga nationer". Vallöften förbleknar, som vi vet, och inte ens ett år förflöt förrän man installerade en "demokratiskt vald" regering i Kabul, Afghanistan.

Jag lämnar därhän, diskussionen om vad som bör hända om vår egen nations vitala intressen kränks. Men hur ska man tex. hantera kulturella och religiösa skillnader?

Följande händelse illustrerar den enorma klyfta som existerar mellan västvärlden och det nya "nationsbyggandet"

I Kabul, råkade en amerikansk soldat i dispyt med en afghansk polisman därför att amerikanen drack vatten i allas åsyn det tolereras inte under Ramadan. Den afghanske polisen sköt soldaten och sårade honom allvarligt. Soldatens kamrater sköt tillbaka och polisen skadades också.
Kom ihåg att detta handlar om ett samspel mellan oss och våra "allierade".
Det visar tydligt på omöjligheten i att "bygga nationer" i det aktuella området.

De gamla assyrierna hade en intressant politik vad gällde behandling av besegrade folk. Efter en militär seger begärde assyrierna den sedvanliga betalningen i form av skatt och slavar och de satte regler för det besegrade folkets utrikespolitik, men sedan drog de sig tillbaka utan att lämna en "ockupationsstyrka." Så länge den besegrade befolkningen följde assyriska krav lämnades de i fred. Men om den besegrade staden, efter att ha lämnats, försökte bygga upp en ny armé och väcka konflikten till liv, drabbades de av raseriet av den assyriska krigsmaskinen och utplånades.
Denna politik resulterade på lång sikt i minimal olägenhet för assyrierna eftersom ryktet spreds om vad som oundvikligen väntade rebelliska städer.

Kunde man inte tänka sig att USA tillämpar den politiken gentemot de länder som man bedömer vara ett hot mot vår egen säkerhet, i stället för att försöka "demokratisera" och kompromissa?
Det kan aldrig bli någon kompromiss med Islam. Det är ett barbariskt system som gömmer sig bakom en religion. Islam kommer alltid att ta för sig och bita den hand som föder dem.


Om vi bara kunde lära oss att titta tillbaka på historien ser vi också, att efter det peloponnesiska kriget (BC 432-404) försökte Aten tvinga demokratiska regeringar på de besegrade städerna och som vi vet gick det inte så bra för Aten heller.

Ta hem alla amerikanska soldater från Afghanistan och låt befolkningen sköta sig själv.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.