26 september 2009

Hunddressyr

Den 12 maj i år skrev jag artikeln Rosengård ur Aje Carlboms perspektiv som kommentar till Socialantropologen Carlboms artikel Rosengårds bränder handlar om manlighet. Carlboms tes verkar vara att terrorverksamheten i Rosengård beror på en strid om manligheten och ytterst om makten.

De manlighetsideal de unga männen och pojkarna i bla Rosengård är uppvuxna med, kommer i konflikt med det svenska samhället och den svenska kulturen. Det krävs helt enkelt fastare och hårdare dressyrmetoder för att socialisera dessa vildingar in i en kultur där inte rå styrka längre tillåts spela en avgörande roll i vardagen, där prestige och respekt är något som förtjänas genom smartness, bildning, företagsamhet, allmän koll, social kompetens etc. Att vara man/pojke är något som, i motsats till vad många feminister hävdar, inte längre automatiskt ger en fördelaktig ställning i dagens Sverige.

Via Kent Ekeroths bloggartikel "Bilbränder beror på attityd inte sociala problem", letar jag mig fram till en artikel på Second Opinion. Artikeln är skriven av Haore Sulaiman och heter ”Journalister är lättlurade idioter”. Sulaiman skriver:

"Medierna som har rapporterat om bränder och bråk här i Gottsunda har beskrivit orsakerna som sociala- och strukturella problem. Känner ni er utanför samhället? (alla skrattar ironiskt åt frågan) – Nej, nej, nej mannen. Det är skitsnack! Vi känner oss inte utanför samhället, säger en av grabbarna och skakar på huvudet. Han fortsätter: – Det är inte så att vi som bor i de här områdena är typ fattiga eller något.
---
Stenhagen brukar beskrivas som ett område där det finns en del utanförskap. Spelar det ingen roll i det som händer? – (Haha). Asså, tror ni att det är värsta gettot här eller? Ingen i Stenhagen är så fattig, eller typ utanför samhället, att de skulle bränna bilar för att de inte har någon utväg. Bullshit! Kom och kolla hur vi har det här; det är fint, folk har det bra."

Alltså verkar kravallerna vara ett orrspel där ungtupparna bröstar upp sig mot de som representerar makten (polisen) och de nyttiga idioterna (journalisterna) bidrar genom att skildra dramat för resten av samhället.

Ekeroth verka vara inne på samma spår i artikeln "Förlegad klasskampsretorik kan inte förklara något som bottnar i mångkulturella problem" på Newsmill:

"Konstigt då att t.ex. arbetslösa svenskarna som har det knapert inte också anlägger mordbränder och attackerar bussar, ambulanser, byggnadsarbetare, brandkår, skolor och polis. Konstigt att det just råkar vara vissa invandrargrupper som uppvisar detta beteende.
---
Det ska noteras att det inte är alla invandrargrupper som på detta sättet misslyckas. Invandrare från kulturellt närstående områden (Västländer t.ex.) har inga problem att etablera sig i det svenska samhället, men just människor från den muslimska världen verkar inte vara kompatibla med vårt sätt att leva."

Man behöver inte gå så långt som Ekeroth gör och specifikt utpeka muslimska kulturer (även om jag håller med honom i det). Den religiöst finkänslige kan nöja sig med att konstatera skillnaden i kulturmönster och traditioner, och där kommer man osökt in på Carlboms idéer om hur en del av machokulturerna har inneboende problem med sina primitiva versioner av manlighetsidealet.

Slutligen vill jag citera Dick Erixon som formulerar problematiken träffsäkert när han kommenterar Sulaimans artikel:

"Ja, att utmåla alla som begår brottsliga handlingar som offer innebär att man varken förstår vad som händer, varför det händer och framför allt inte kan komma fram till vad som behöver ske för att få ett slut på utvecklingen.

För mig är det uppenbart vad problemet är: vuxenvärlden har inte satt några som helst gränser för dessa förortens unga. Inga lärare vågar säga ifrån. Någon kontakt med andra vuxna har de förmodligen inte. Föräldrarna kan ha kontroll, kanske stenhård kontroll, hemma i lägenheten, men inte alls utanför ytterdörren.

De första vuxna som visar någon som helst auktoritet är brandmän och polis. Därför söker man upp dem. Man vill bli sedd. Man vill kunna spegla sig i några som har respekt med sig.

Varför får dessa unga inte det på andra sätt än genom att kasta sten och bränna grannarnas bilar?

Det är den springande punkten.

De behöver disciplin i skolan. Då kan testandet av gränser ske i betydligt tidigare och i mindre, kontrollerad skala. Då skulle man möta vuxna med auktoritet och respekt, utan att behöva uppmärksamma brandmän och polis.

Skolan är nyckeln. Det är en genomfeminiserad institution som är så mjuk och eftergiven att den inte har något alls att ge grabbar som behöver testa gränser. Feminismen vägrar erkänna unga män som män. Det är som de ska omstöpas till flickor. En både omöjlig och sjuk sak."

10 Kommentarer:

Hjalfred sa...

Till vissa skolor går lärarinnorna med hjärtklappning varje dag. De lever under ett permanent hot och får höra "hora" ropas efter sig, ibland på arabiska. Stolar slängs, elever gör hotfulla åtbörder mot läraren. Elever från olika invandrargrupper ligger i krig med varandra. Föräldrarna är inte till någon hjälp utan håller sina hotfulla söner om ryggen. De manliga lärarna har det inte mycket lättare. Jag tror inte att det beror på att de skulle vara feminiserade, nej vad ska de ställa upp med? Ringa efter 20 kompisar som de muslimska invandrarna gör?

From Sweden with Grief sa...

Google är lite pyssligt idag, denna kommentar är den jag vill bidra med:)

Märkligt att feminister är roten till det onda i samhället. Ena minuter ställer vi för höga krav på männen i samhället då vi sätter upp gränser för mäns våld och maktutspel i samhället, nästa så förstör vi skolorna genom att barn ska bemötas med respekt och gränser och inte med makt och våld.

Det börjar bli ganska så tröttsamt med detta enkla perspektiv på feminister, som skadar både med gränser och med krav på slut med våld och med manliga maktutspel.

Jag har svårt att bemöta innehållet då det är ganska vaga antydningar om vad feminiseringen egentligen skulle bestå av. Men däremot vet jag en del om hur mycket problem skolorna har på alla nivåer, också förskolorna, med muslimska barn som inte respekterar kvinnor och som är vana vid männens patriarkala makt. Denna patriarkala makt förlorar dessa fäder då de kommer till Sverige och familjen möter ett annat samhälle, det svenska mjukare. Då familjerna får problem vänder de sig till imamerna för problemlösning, inte till skolorna. Det anses vara rasism från alla håll, t o m från politikerhåll, att lära ut hur man lever och vilken samhälls-och föräldrasyn som finns i det svenska samhället och man vill att muslimer ska få leva i både det gamla och det nya samhället.

Dessutom är maktutspel och dramatik, stenkastning och aggressiva utspel en del av den mellanösternkultur de har därnere, vad har den svenska svalare kulturen och den svenska feminismen med det att göra?

Skolpersonal, sociala myndigheter och polis berättar att då de tar upp de problem de har med dessa familjer och med kriminaliserade barn, så svarar föräldrarna att barnen är försvenskade. Barnen i skolan provocerar och lyssnar inte till lärares gränser, utan hoppar och skriker och säger, du får inte röra mig för då går jag till polisen. Denna problematik bland invandrarna är väl känd sedan länge, mycket länge, men har eskalerat i samband med massinvandringen från MENA-länderna.

Vi har fått in en samling människor med en helt annat syn på familjeliv och samhällsordningen och vad myndigheterna i dessa länder får göra för att styra upp människor i sina samhällen; det handlar om makt och övervåld, snarare än respekt för gemensamma värden och för dialog.

Hur kan det vara feministernas fel?

Och ska vi nu skapa ett våldsammare och aggressivare samhälle med mer utspel bland unga män bara för att anpassa samhället efter dessa människor.

Det är tråkigt att vi kvinnor försökte få lite plats i samhället och att dessa värden vi försökte få fram ska missbrukas och trampas på nu. Men vi är knappast skyldiga till allt, möjligen att vi var för välargumenterade så att korkade män i vår omgivning också lyckades gå på våra visioner om ett annat samhälle.

Och att kallade det feminisering visar ju på att männen ska ha en annan roll, och att män är de som står för regler och ordning och kvinnor för undergivenhet och omvårdnad och det stämmer knappast med den bild som män idag ger av feminister. Vi är så hårda och har så höga krav och är så tuffa och okvinnliga och fula så ingen vill ha oss. Vi borde snygga upp oss och bli kvinnligare och få oss ett skjut av en riktig man, då förstår vi vår plats!
Hua, vilken syn på mannen och mannens makt!

Jag förstår vad begreppet feminisering innebär, men jag tycker inte att feminismen som sådan ska bära bördan för den misslyckade integreringen och massinvandringens problem. Och dessutom så var det väldigt länge sedan vi hade ett sådant samhälle som dessa människor kommer ifrån om någonsin då vi svenska kvinnor åtnjutit en annan ställning i det svenska samhället, då från männens sida, och det är nu fult och fel eller?

Tragiskt, tragiskt att feminismen skadar världen, men jag tänker fortsätt att tala om de värden jag tror på!:)


Lägger med en länk till ett blogginlägg på min blogg Hedersrelaterat våld där jag mycket kort visar på skillnaden, då genom nordisk forskning:

http://hedersrelateratvald.blogspot.com/2008/02/har-hedersmord-funnits-i-sverige.html

LP sa...

Lärarna är bakbunda av lagen. De kan knappast göra något utan att riskera att dras inför skranket. DO lägger lök på laxen genom att erbjuda hjälp till alla "kränkta" stackare som vill tjäna en hacka genom att förtala tex lärare och skolledning.

Det enda som återstår för de svenska föräldrarna är att se till att deras barn hamnar i ordentliga skolor. Jag är motståndare till religiösa friskolor, men har den bestämda uppfattningen att det enda sättet att rädda sina barn från mångkulturalismens skadeverkningar, är att sätta dem i en välskött friskola där man upprätthåller ordningen. De kommunala skolorna får ta hand om de hopplösa berikarnas våldsamma barn.

"Hur mycket mångkulturalism tål demokratin" var det någon som frågade. Svaret är att det öppna och demokratiska samhället redan har passerat en gräns. Nu återstår enklavisering och gated communities som den enskilde medborgarens lösning på de skapade problemen. Ett mera stängt och segregerat samhälle blir paradoxalt nog resultatet av de multikulturella ambitionerna.

LP sa...

@UltraV

Dick Erixons slutkläm om feminiseringen kan man diskutera. Personligen förstår jag begreppet feminisering som något som inte måste kopplas till feminism.

Min ståndpunkt är att grundprincipen måste vara att individen alltid är den ytterst giltiga parametern då man skall beskriva människor. Kön, etnicitet, religion, politisk tillhörighet etc, allt detta kommer innan och skall ges en lägre status. Detta betyder inte att jag inte erkänner dessa parametrars betydelse så som en del identitetsrelativister verkar göra. Däremot anser jag att människans i sin kamp att bli människa, aldrig kan stanna vid identiteter som är mindre fundamentala än att man ytterst betecknas som en individ.

För mig handlar feminism om just detta, rätten att betraktas som en individ med frihet att välja själv. Hur man sedan väljer är något som måste bedömas från fall till fall. En del utnyttjar friheten på ett förkastligt sätt (tex genom att sätta en burka över skallen), en del på ett bra sätt (tex genom att inte ta skit av typer som de unga männen på Rosengård).

Det finns andra tolkningar av feminismen och många av dem är milt uttryckt inte bra. Läs på bloggen Beska droppar om stollen Naomi Wolfs tolkning:

http://beskt.blogspot.com/2009/09/naomi-wolf-och-oskorei.html

MS sa...

Även om jag inte är något direkt fan till ärkefeminismen á la Gudrun S och CO så ser jag detta mer som ett ideologiskt problem. 70-talets minst sagt starka vänstervind över Sverige har förstört så mycket. Jag ser mer den s k "feminiseringen" av t ex skolan mer som en socialisering av den samma. Det finns inte längre någon respekt för lärarna och deras yrke. Precis som LP skriver så är lärarna bakbundna och dom har blivit förnedrade av politikerna gång efter gång. Kommunaliseringen av skolan var också ett misstag. Det är bättre om Staten tar ett samlat grepp även om grundskolan. Förutom att det finns risk för godtycke så har många kommuner använt skolan som spottkopp när dom ha behövt göra besparningar för andra kommunala ändamål.

Numera så ska tydligen elever och lärare var jämställda och ord som elevdemokrati och elevinflytande är modeord. Skitsnack. Det är dom vuxna som ska bestämma i skolan. Punkt slut. Självklart så ska man lyssna på eleverna och alla bra lärare har en givande dialog med sina adepter men när det väl gäller så är det dom vuxna som har det sista ordet. Det måste vara slut med daltet. Inga mobiltelefoner på lektionen. Kommer man försent så stängs dörren och man får frånvaro om man inte har ett fullgott skäl m m.

En del av skulden ligger faktiskt även på föräldrarna. Förvirrade curlingföräldrar som ringer rektorn och klagar om deras Lilla Lisa har fått en tillsägelse och när skolorna konkurrerar med varandra så kanske man från skolledningen lägger sig platt. Det är nog ändå ett tecken i tiden att många friskolor som har en mer strikt framtoning ökar. Jag tror ändå att det finns föräldrar som inser vikten av att deras barn lär sig veta hut och hur man uppför sig förutom den rent pedagogiska undervisningen även om det största ansvaret självklart ligger hos deras föräldrar. Det ger även en fördel på arbetsmarkanden. Ingen AG vill anställa unga som skriker högt så fort dom inte får som dom vill eller om dom inte får 25 000 i månaden för att koka kaffe. Ett beteende som dom har lärt sig hemma och i den svenska flumskolan.

Anonym sa...

Nåja vår konflikträdsla och totalt släpphänta politik har gett utrymme för dessa människor som har kommit hit för att erövra detta landområde. Det är helt enkelt en krigsförklarning, och det kommer bara bli värre. Det måste till en helt annan lagstiftning och invandringspolitik för att kunna vända denna trend. Kanske går det snabbt när skutan väl vänder, men med tanke på hur långt det har gått så ser jag bara en möjlig framtid. Fattigdom, gated communites, total segregation, en samhälle liknande Sydafrika.

Vi kommer få se en utflykt av företag i allt större utsträckning.

/David

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Jag reagerar mot att dom kallas för halvapor. Det är fel. Dom är helapor.

LP sa...

@Robin

Du kan ha rätt, men jag har märkt att de kan para sig med människor och få avkomma.

LP sa...

@MS

Du sa det!

Knute sa...

Ett exempel på "feminism":

Norske drenge skal sidde ned og tisse

Nye tisseregler på fritidshjem i Oslo vidner om foragt mod drenge, mener norsk mandeforsker.

Drengene på fritidshjemmet ved Tonsenhagen skole i Oslo havde så svært ved at ramme toilettet, at personalet har indført nye regler: Fremover må de sidde ned og tisse.

”Der har været meget svineri på toiletterne,” siger fritidshjemmets leder, Hege Rønnåbakk, til den norske avis VG.

http://jp.dk/udland/europa/article1834244.ece

Det är anatomiskt fel för en man att sitta och kissa eftersom eftersom urinblåsan då inte kan tömmas helt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.