17 september 2009

Katolska kyrkan motsatsen till fundamentalistisk fanatism


En av vår tids mest välbevarade hemligheter är att det var den katolska kyrkan som byggde den västerländska civilisationen. Man glömmer till exempel att universiteten är en katolsk skapelse. Eller alla jesuitiska vetenskapsmän och deras upptäckter och uppfinningar inom matematik, fysik, astronomi, medicin osv.

En stor skuld till den utbredda uppfattningen att kyrkan varit fientlig mot vetenskap är händelsen i samband med att Gaileo visade att jorden inte är världsalltets centrum. Mot sin vilja tvingades han år 1633 deklarera att hans iaktagelser bara var en hypotes som inte gick att bevisa.

Galileoaffären fick enorm genomslagskraft, men var ett ovanligt undantag, i själva verket är rationellt tänkande en hörnsten i katolicismen. För att citera påve Benedikt XVI:

"De kristnas uppgift är att få förnuftet att fungera fullständigt, inte bara på teknologins och den materiella utvecklingens område, men för att känna igen det goda, vilket är en förutsättning för lag och fred i världen."

I den islamiska världen är däremot frågan om jorden är platt fortfarande en brännande fråga... Här en debatt mellan en irakisk "forskare i astronomi" och en fysiker i irakisk television:

Intervjuaren: "Mån- och solförmörkelser, solnedgång och soluppgång samt årstider - hur skulle du förklara alla dessa företeelser, om jorden inte är rund, som du påstår?"

Fadhel Al-Sa'd: "Solen kretsar runt jorden eftersom den är mindre än jorden, vilket framgår av koranverser.
Har du någonsin sett hur solen rör sig? Jag har sett solen röra sig. Solen gör ett varv varje 24 timmar.
Vad jag säger är baserat på koranisk vetenskap. Han grundar sina argument på den typ av vetenskap som jag avvisar kategoriskt - den moderna vetenskapen som de undervisar i skolorna. Denna vetenskap är ett kätterskt påhitt som inte går att bekräfta i Koranen. Ingen vers i Koranen visar att jorden är rund eller att den roterar. Allt som det inte finns någon uppgift om i Koranen är falskt."

Jämför med den katolska synen på Bibeln: kyrkans traditioner är minst lika viktiga som det skrivna ordet. Om det står i Bibeln att solen går upp och solen går ner skall det förstås inte uppfattas bokstavligt.

Kopernikus, Darwin och Freud inget för Islam

22 Kommentarer:

Anneli sa...

Jo varenda gång jag nämner att universiteten växte fram ur klostren och att det var skolastikens metoder för att logiskt diskutera Gudsbevisen som ligger till grund för västerlandets vetenskapliga tänkesätt så ser folk ut som fågelholkar.

Beträffande Gallileo, så kan jag bara säga att han inte var någon diplomat.

Hans högste beskyddare inom kyrkan var Påven, men Gallileo var een otålig man och ansåg påven aningen inskränkt. Så han skrev en bok med litet argumentation i några frågor där påvens argument uttalades av signaturen "simpliticus".

Att Gallileo sedan kom undan så lindrigt som han gjorde var påvens förtjänst.

Kyrkan hade defitivt ingenting emot vetenskap, men ville som alla vetenskapliga institutioner pröva hypoteserna ordentligt, innan man gick ut med dem.Hetsiga diskussioner pågick ständigt och jämt men man gick inte ut med dem offentligt, förrän idéerna prövats ordentligt.

Så är fortfarande fallet.

Laszlo Donath sa...

Hallå! Katolska kyrkan skiljer sig inte nämnvärt från islam! Hur kan ni glömma korståg, inkvisition och all de maktfullkomlighet som påvar har på sitt samvete! Den arabiska vetenskapen har varit lika viktig i historiens gång som Galilei, Kopernikus, Giordano Bruno, m. fl. Kolla bara våra siffror och jämför det med de romerska siffrorna! Ingen religion är oskyldig! Religion är en affärsverksamhet typ beskyddar verksamhet, ena hotar med gud andra hotar med k-pist!
Vänligen Laszlo

Knute sa...

Laszlo, det är en himmelsvid skillnad! Islam är fundamentalistisk och tror på ödet, ingen bra grogrund för vetande. Matematik och siffror kommer inte från araberna, utan från Indien. Det var inte islam som låg bakom den arabiska vetenskapen, det var det kristna kulturer i Persien, Mesopotamien och Egypten som islam besegrade och parasiterade på. Korstågen var ett försvarskrig mot islam som utrotat hundratals miljoner människor och hotade det kristna Europa. Ungern räddade Europa under 1500- och 1600-talen.

Har européerna glömt varför kyrklockorna ringer klockan 12 varje dag? För att fira de kristna ungrarnas seger över de muhammedanska turkarna!

"Den 21 till 22 juli 1456 besegrade Hunyadi i slaget om Belgrad (Nándorfehérvár, då ungersk gränsstad mot söder) sultan Mehmet II.
Av denna anledning hade påven Calixtus III den 29 juni begärt att hela den kristna världen klockan 12 varje dag skulle be för Belgrads försvar. För att inte glömma att slaget vunnits lät påven instifta att man klockan 12 varje dag skulle ringa i kyrkklockorna. Middagsringningen klockan 12 är fortfarande en sed i alla katolska länder." Wikipedia

Knute sa...

Du får ursäkta mig Laszlo, men av ditt namn att döma misstänker jag att du blivit påverkad av den kommunistiska fostran mot katolska kyrkan som var så vanlig i bakom järnridån.

Anneli sa...

@Knute

Glöm föralldel inte slaget utanför Wiens portar och varför en bagare där "uppfann" giffeln.

Karl Martell skall heller inte glömmas bort.

Ej heller alla kristna i Mellanöstern som tjatade på påven om hjälp att befria sina länder vilket korstågen var ett senkommet svar på.

Det jag aldrig kan förlåta muslimerna är att de tvingade oss kristna att lära oss att det fanns något som hette Heligt Krig.

Det påverkade folken på Iberiska halvön mycket negativt i deras långa träldom o befrielsekamp, vilket resulterade i ett allt för mycket härmande av muslimernas metoder, när de erövrade Syd-o-Mellanamerika.

Laszlo Donath sa...

Jag ser även kommunismen som en religion, mest maffiabetonad av alla! Jag har inte glömt Hunyadi och mina bardoms hjältar som bekämpade den osmanska riket! Men kom ihåg att osmanska rikets framgång var en resultat av andra korstågets härjningar som försvagade Konstantinapol. Heliga kriget? Inte direkt muslimsk/kristen uppfinning! Alla religiösa makthavare såg till att vapnen och soldaterna välsignades av "gud"/"gudar".

Ann-Marie sa...

Den gamla snubben i videon gav mej ett gott skratt idag! Tack.

Anneli sa...

@Laszlo

Naturligtvis har alla krigare välsignats av präster ända sedan de första schamanernas tid. Men det har inte gjort dem heliga utan man har bett för dem och att de egna genom dem skulle skyddas.

Muhammed införde något nytt, nämligen spridande av tron genom krig och erövring som en helig plikt.

Så hade aldrig krista resonerat även om missionärerna ofta följde strax efter härarna.

De korståg som företogs till det Heliga Landet var befrielsekrig, som svar på muslimernas jihad ingenting annat, även om en hel del härförare var skitstövlar och nästan lika duktiga på slakt och förtryck som muslimerna.

Däremot de "korståg" som senare företogs till Baltikum o Finland etc var ju en fullständig kopiering av muslimernas Jihad och hörde inte hemma i kristendomen.

NT förbjuder det ju. Ge kejsaren vad honom tillhör och Gud vad Gud tillhör. Krig är definitivt an världslig angelägenhet även om man kan be för och välsigna sina soldater.

Inom islam behöver de inga böner de är ju enligt koranen en helig plikt och deras gud behaglig gärning att slakta så många otrogna som möjligt om de inte genast omvänder sig.

Islam är dessutom ett fullständigt politiskt och sammhälleligt system mer totalitärt och rasistiskt än de två marxistiska systemen Marxism-Leninism och Nazism.

Arthur sa...

Laszlo: Den "islamska vetenskapen" och den "islamska kulturen", liksom administration etc., under vad som kallas guldåldern bygger helt och hållet på grekisk/byzantinsk och persisk kultur/vetenskap/administration. Utan det europeiska kunnandet hade det inte blivit något islamsk storvälde. För övrigt är de arabiska siffrorna av indiskt ursprung. Det viktiga som hände i den islamska världen var att den bevarade en hel del grekiska etc. handskrifter. Islamsk kultur och vetenskap är med andra ord en stickling på det västerländska kristna kultur och lärdomsträdet.

Knute sa...

Det andra korståget som Laszlo nämnde ger en viktig lärdom. Korsfararna föll Konstantinopel i ryggen och plundrade staden på samma sätt som vår tids sossar och andra dhimmipartier är fientliga mot kristna och judar. Deras betagenhet av islam kan förklaras med belöningen av ett evigt regeringsinnehav. Det hände häromdagen i Norge: för andra gången vann vänstern ett val med hjälp av muslimska röster.

Ted sa...

Kyrkan har gjort sitt men de gamla grekerna gjorde så otroligt mycket mer. Utan deras kunskap, likaså romarnas hade kyrkan knappt haft nåt att gå på. Så det är inte så enkelt att hävda att katolska kyrkan skapade västvärlden, eller att islam var grunden till renässansen som vissa fårhuvuden hävdar.
Glöm inte heller kyrkans historia, fanns många olika typer av kristendom som de förklarade olaglig och förföljhde, för att inte tala om försöljelsen av alla hedningar.
Som pythians sista ord från delfi till kejsar Theodosius som gjorde alla andra religioner olagliga "Go tell the king, the fair wrought house has fallen, no shelter has Appolo, nor sacred laurel leeves, the fountains are now silent, the voice is stilled..it is finnished"
Trots det har kristendomen utvecklats mycket tack vare "the age of reason" och sekularism. inte fan får man folkligt stöd om man brände folk under 1800 talet :P. Islam däremot har aldrig utvecklats ur det barbari det uppstod ur.

//Ted

Knute sa...

Utan de katolska munkarna hade inte det antika arvet överlevt de svåra århundradena efter Romarrikets fall. S:t Benedikt på 500-talet som grundade Benediktinerorden var en nyckelperson. Det var klostren som stod för uppfinningar och teknisk utveckling under medeltiden och det var i klostren man producerade nästan alla böcker innan boktryckarkonsten.

Anneli sa...

Det finns många nyttoväxter som vi numera betraktas som inhemska som kom med klostren, i synnerhet medicin -kryddväxter, men även ex.vis spenat o dess föregångare svinmållan eller Kirskål, förädlade äppelsorter. samt även en del prydnadsväxter, rosor mm.

Vidare lika viktigt är, nya o bättre sätt att odla jorden och avla boskapen.

Vi fick även ett fullt fungerande internationellt skriftspråk genom klostren, vilket till sist gjorde hela folket läskunnigt.

Alex sa...

Tack vare " den protestanska revolutionen" har vi uppnått den kultur och civilisation som vi har i dag i västvärlden. Hade den inte hänt skulle vi fortfarande levt som i medeltiden.
Både den katolska kyrkan (med avlatshandel, inkvisitionen, stängningen av Aristoteles skola
som använde förnuftet och inte tron) och Islam
med sin rövarideologi är avskyvärd, reaktionär och bakåtstävande.

Knute sa...

Alex, ditt enda relevanta argument är stängningen av akademin i Aten på 500-talet av kejsaren i Konstantinopel. Men den antika bildningen överlevde i klostren och det var kyrkan som grundade universiteten.

Aristoteles filosofi har präglat katolicismen. Lägg märke till att katolska kyrkan inte ser någon motsats mellan tro och förnuft. Därför var jesuiterna sådana duktiga vetenskapsmän, till exempel var de specialister på jordbävningar, seismologi. Många präster var forskare.

Inkvisition och avlatshandel var marginella fenomen som inte påverkade den vetenskapliga utvecklingen. De allra flesta fackhistoriker anser att vi har kyrkan att tacka för den vetenskapliga revolutionen.

Knute sa...

Ytterligare en kommentar till Alex:

Att du kallar katolska kyrkan för avskyvärd, reaktionär och bakåtsträvande må vara hänt, men att du sätter den i samma bås som islam visar på okunnighet, dumhet och illvilja.

Jämför figurerna Muhammed och Jesus och tänk efter.

Anneli sa...

@Alex.

Om det du säger om reformationen som nödvändig för upplysningstiden, hur kommer det sig då att vårt första universitet som grundades 1447 låg i träda rätt länge efter reformationen?

Hur kommer det sig att adeln fortsatte att skick sina söner till de fungerande och urgamla universiteten i Bologna och Paris?

Glöm inte bort Ortodoxins tid under sextonhundratalet, som var ett helt lutheranskt fenomen. Som i likhet med muslimerna ansåg att den heliga skriften räckte som vetenskaplig kunskapskälla och lagbok och totalt glömde bort att Gud gett oss order att förvalta och undersöka Hans skapelse. Vilket alltså katolikerna fortsatte att göra.

Anneli sa...

@Alex.

Jo jag vill tillägga en sak. Jag känner en ung kille som är katolik, men påbörjade teologiska studier här i Uppsala.

Han var så missnöjd med avsaknaden av studier i Aristoteles filosofi (annat än en snabb översiktskurs) att han sökte till et katolskt drivet universitet i Rom.

Jag håller med honom, redan på min tid var det alldeles för litet av Aristoteles i såväl rättsfilosofi som religionsfilosofi på universiteten här i landet.

Hur det är i de vetenskapliga ämnena vet jag inte, jag har bara studerat, teologi, juridik och språk.

Alex sa...

Islam reformerades inte och kan inte heller reformeras eftersom det är "Allahs ord".Det är SLUTGILTIGT. Kristendomen (dvs katolicismen) reformerades och tack vare reformationen, humanismen, renaissancen har vi uppnått vår kultur och civilisation.Hade det inte reformerats då hade vi fortfarande stat och religion i förening med varandra förtryckt folket. Både islam och katolicismen har motarbetat utvecklingen. Islam är naturligtvis ännu värre än katolicismen.Jag propagerar inte för protestanismen då jag tycker att alla religioner är av ondo,men man måste erkänna ändå
att utan den "protestanska revolutionen" hade vi
inte stått där vi står nu.

Anneli sa...

@ Alex.

Hur kommer det sig då, att renässansen och frihetstiden utgick från Italien och Frankrike och inte från de protestantiska länderna?

De enda epokgörande vetenskapsmän jag kan komma på som kom
från protestantiska länder är Newton och Linné.

Kopernikus, Galilei da Vinci mfl var katoliker

Jag räknar inte in Darwin i dethär eftersom han kom när katolikernas lyckade renässans redan var ett faktum.

Alex sa...

Arvet från reformationen är runt omkring oss.Den
påverkar vårt arbetsliv,vårt familjeliv, till och med vårt sexliv,våra politiska åsikter. Från
litterature till vetenskap,från homosexuellt äktenskap till kapitalism, den protestanska principen har skapat den moderna världen.
Den moderna världen hade aldrig existerat om det hade berott på Islam eller katolicismen.

Knute sa...

No problem Alex, protestanterna är bra dom med. God arbetsmoral föder framgång, det utmärker protestantismen. Men även kristendom och judendom överhuvudtaget, att arbeta i sitt anletes svett, heter det ju i första Mosebok.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.