05 september 2009

Wajeha al-Huwaider - modig men förnekande

Sydsvenskan skall ha en applåd för att de idag 2009-09-05 valt att publicera en artikel som handlar om Wajeha al-Huwaider, en kvinnlig Saudisk journalist som kämpar för att alla människor skall behandlas som just människor, oavsett kön. Artikeln har titeln "Jag är trött på att bli förödmjukad" och är översatt från en tidigare publicering i Washington Post.

Wajeha al-Huwaider beskriver hur absurt och förtryckande det islamska Saudiarabien är och nämner bla regeln att hon måste uppvisa ett dokument från sin manliga förmyndare (smaka på den Schyman!) när hon skall resa. Hon skriver också om bilkörning:

"Manliga förmyndare är bara en liten del i det system som går ut på att underkuva kvinnor. Inte ens med manligt tillstånd får kvinnor köra bil (utom i vissa isolerade regioner på landet och på slutna områden där västerlänningar bor). Koranen förbjuder inte kvinnor att köra. Förbudet finns uteslutande där för att männen får mindre kontroll över oss kvinnor om vi själva kan förflytta oss."

Wajeha al-Huwaider har startat en kampanj genom att filma en video där hon kör bil. Filmen lades ut på YouTube på internationella kvinnodagen 2008.

Gott så! Wajeha al-Huwaider är en modig person och en förebild för mig som i kampen mot all slags totalitarism.


Jag hakar dock upp mig på hennes påstående om att koranen inte förbjuder kvinnor att köra bil. Självklart står det inte i koranen att kvinnor inte får köra bil, bilen fanns inte då Mohammed grundade ideologin islam. Jag förstår att man försöker lämna en bakdörr öppen för mindre vanvettiga anhängare när man uttrycker sig på så vis. Man vill inte stänga inte in muslimen i hans egen tro och inte underblåsa den fundamentalistiska tillämpningen av läran. Syftet är oftast gott när man talar om religioner och ideologier på det sättet, även om samma slags retorik också används för att ljuga och mörka.

Det är samtidigt farligt att ge folk en förskönad bild av islam. Om man beaktar just det saudiska förbudet mot kvinnlig bilkörning, och ställer det i relation till koranen, kan man lätt konstatera att koranen som sagt inte uttryckligen förbjuder bilkörning för kvinnor, men samtidigt ger den goda argument för den som vill begränsa kvinnans frihet i förhållande till mannen. Tydligast är förmodligen sura 4:34 (4:38 i Zetterstéens övers):

"Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstidsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor"

Wajeha al-Huwaider skriver i Sydsvenskaartikeln:

"Förbudet [mot att köra bil, min anm] finns uteslutande där för att männen får mindre kontroll över oss kvinnor om vi själva kan förflytta oss."

Sura 4:34 visar tydligt att kvinnan enligt islam skall underkasta sig och kontrolleras av mannen (som i sin tur skall underkasta sig Allah, dvs katten på råttan, råttan på repet...). Varför inte säga som det är? Jo, därför att man hyser den bisarra uppfattningen att koranen (eller bibeln eller torah osv), inte ytterst är tankeprodukter av människor i mänskliga kulturer. Därför kan inte heller de värderingar som skrifterna ger uttryck för, komma från människan (tex att mannen kan vilja kontrollera kvinnan) utan det är tvärtom så att människans värderingar kommer från koranen (bibel, torah etc) och bara man tolkar "rätt" så skall guds verkliga intentioner komma fram och dessa kan inte vara förtryckande för gud är god osv. Alltså religionernas klassiska undanmanöver då de ställs till svars.

Det är här min tolerans för de religiöst tänkande börjar rämna. Jag har ingen möjlighet att förhålla mig till människor som tänker så. Observera att man lika gärna kan byta ut gud (och hans skrifter) mot "naturen", för att på ett lika barnsligt och vårdslöst sätt försöka komma undan det personliga ansvaret för tankar, handlingar och önskningar.

Vem skall ha tolkningsföreträde? Vi har religionsfrihet (i Sverige, ej i Saudiarabien) och alla får tolka som de vill. Man måste alltså se till praktiken (hur man hittills tolkat) och de möjliga förutsättningarna för tolkningsmodeller för att förstå islam. Men man måste gå vidare och fråga sig vad det är som gör att man tolkar si eller så? Det är här man närmar sig det universella, avlägsnar sig från relativismen och har chans att uppnå verklig mänsklig mognad.

Sds YouTube PEN


bild överst:
Sovjetiska Valentina Teresjkova första kvinnan i rymden 1963, en seger för kommunismen?
bild underst:
Saudiska Wajeha al-Huwaider kör bil 2008, en seger för islam?

6 Kommentarer:

Anonym sa...

Anonym bl

Det är väl bibeln som är författad av Gud medan koranen är skriven av Mohammed (möjligen på uppdrag av Allah?).
Det visar dock hur hjärntvättad tillochmed denna kvinna som gör uppror (eller motstånd?) är när hon själv hänvisar till Koranen för att rättfärdiga sin förbrytelse. Det hela blir ju lite löjligt när man kräver att Allahs profet Muhammed skall verkligen ha profetiska gåvor och förbjuda kvinnor att använda allt som ännu icke uppfunnits? Arablogik i sin prydno!

Anna sa...

Nej, bibeln är inte bokstavligen guds ord, men det är koranen enligt muslimsk tro. http://www.credoakademin.nu/index.php/faq/question/vad_menar_kristna_naer_de_saeger_att_bibeln_aer_guds_ord/

http://www.islamiska.org/s/jag4.htm

LP sa...

@anonym och Anna

Jag brukar försöka hålla mig utanför teologiska tvister i största möjliga mån. Frågan om vem som hittat på bibeln och koranen lämnar jag med varm hand åt de troende att tvista om.

Jag är däremot intresserad (och oroad) av konsekvenserna av religionerna. Ibland blir konsekvenserna just "mental breakdown" eftersom religion inte nödvändigtvis är logiskt.

LP sa...

@Anna

Bara för att vara tydlig, jag skrev:

"Jo, därför att man hyser den bisarra uppfattningen att koranen (eller bibeln eller torah osv), inte ytterst är tankeprodukter av människor i mänskliga kulturer."

Notera ordet "ytterst". Där finns skillanden mellan mitt synsätt och det religiösa synsättet.

Gokväll

Anna sa...

LP, jag påpekade skillnaden eftersom den ofta gör att muslimer har mindre "spelrum" i sin tolkning av Koranen än kristna har i sin tolkning av Bibeln.
Därav följer att vi ser fler bokstavstroende muslimer än kristna just nu.

LP sa...

@Anna

Många muslimer brukar påpeka "tydligheten" i islam och framhålla den som en fördel i förhållande till tex kristendomen.

Självklart är denna tydlighet mycket farlig, eftersom den bereder vägen till fundamentalism och tankeförbud. Jsg menar att islam närmast kan liknas vid en väldigt stor sekt i det avseendet.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.