11 oktober 2009

Bo Lundberg på Newsmill - En röst i natten

Bo Lundberg, tidigare ambassadör i Sydkorea, skriver osedvanligt insiktsfullt (för att vara [fd] statsanställd) under rubriken "Kan Europa förbli sig likt med annorlunda invånare där?", om den kulturrelativistiska mentalsjukdomen som drabbat stora delar av det kulturella och politiska etablissemanget i västvärlden. Sjukdomen kallas mångkulturalism av de som saknar sjukdomsinsikt, men innebär i själva verket något helt annat. Jag citerar Lundberg:

"Det skall genast sägas att termen “multikulturalism” i den allmänna debatten används i en speciell mening: anpassning till en monokulturell och - i flera av dess samhälleliga yttringar - intolerant religion, islam, en anpassning som med andra ord leder till multikulturalismens motsats. De nationella intressena må gå isär och de kulturella miljöerna i den muslimska världen må skifta från kärv ökenkultur till sydostasiatiska risodlare - islams dominans över individ och samhälle förblir orubbad."

Lundberg hänvisar till journalisten Christopher Caldwells bok "Reflections on the Revolution in Europa” och skriver vidare:

"Caldwell framhåller än mer att det föreligger ett tydligt samband mellan ett lands etniska homogenitet och befolkningens vilja att genom skatter solidariskt bidra till sjuka och andra behövande invånare. Med andra ord, klarar det svenska folkhemsbygget en multietnisk befolkningsstruktur?"

Lundberg skriver om hur tom det nederländska arbetarpartiet verkar vakna upp (om än på ett förvirrat och svagt sätt), och börjar reagera mot de muslimska kravmaskinerna:

"Multikulturalism eller inte - man insåg att landet inte kunde tolerera att invandrarna nästan helt behöll så gott som alla inslag av sin tidigare nationalitet samtidigt som man a la carte drog fördel av välfärdsinrättningarna i det nya landet."

Att det verkligen kommer att ske en förändring är dock mycket osannolikt:

"Faoud Ajami citerar i sin recension av Caldwells bok den framstående egyptiske islamteoretikern Sayid Qutb som otvetydigt hävdar religionens företräde: “vi må bära deras (mottagarländernas) nationaliteter, men vi tillhör vår religion”."

Läs Lundbergs artikel!

-----------------

När jag skriver detta har Lundbergs artikel på Newsmill varit uppe några timmar, och ett antal kommentarer har dykt upp. En av dem vill jag återge här:

"Det enda som är bestående är förandringen . Så är det med Europa och hela mänsklighetens historia. Varför skulle Europa som har förändrat världen så mycket inte få bli annorlunda, speciellt när man inte tvekar med att kriga och förstöra till exempel Irak , Afghanistan Palestina just för att de ska bli annorlunda. Det interessanta är hur hantera man förändringen så att den bli positiv för de flesta och inte genom att i god gammal kolonial styl framhäva västerländets förträfflighet och demonisera Islam och uppmuntra Iskamofobi genom kvasi filosofisk flosker.. #15 Rashid Ahmed, 2009-10-11, 12:25"

Inläggsförfattaren ger uttryck för den så typiska fatalismen - förändringen påstås vara en oundviklig naturkraft som man måste anpassa sig till. Detta är ett typiskt argument för de multikulturalistiska ideologerna. Det är också fullständigt falskt! Det som sker i västvärlden och i synnerhet i Europa just nu är en följd av ett antal felaktiga beslut som tagits av politiker. Man kan vända utvecklingen genom att ta de rätta besluten och handla annorlunda.
Vidare använder förf skuldbeläggelsegreppet - eftersom tex USA tog invaderade Irak (och här behöver jag inte ta ställning till om det var bra eller dåligt, det är oväsentligt i sammanhanget) är jag som svensk skyldig betala genom att min nation och min kultur förstörs. En sinnesrubbad hämndlogik!
Tills sist kommer det gamla kolonialistargumentet fram. Att jag vill leva i en sekulär demokrati i Sverige och EU skulle alltså vara ett uttryck för kolonialism. När jag påstår att den västerländska kulturen är överlägsen de kulturer som lider under islam, så gör jag det därför att jag är helt övertygad om att det är så och därför att de argument jag kan anföra är helt förkrossande. Det är också så att jag är i min fulla rätt att hävda min egen kulturs förträfflighet så länge jag inte ägnar mig åt verklig kulturkolonialism, vilket ju i själva verket är det jag just nu utsätts för via den överväldigande muslimska invandringen till mitt land.

3 Kommentarer:

Anonym sa...

En historisk perspektiv är 30-talet och den alltmer påträngande nazismen. Väst(Churchill) valde motståndet och segrade, det är precis samma idag. Träldom eller seger !

LP sa...

Den jämförelsen görs av många och jag har inget emot den. Men man måste förstå att skillnaden mellan den nu uppkomna situationen och hur det var då, är gigantisk på en punkt; islamiseringen pågår genom en "tyst" eller om man så vill "fredlig" invasion. Det förekommer inget vapenskrammel från fientliga stater (om man bortser från kärnvapenhotet från Iran och enstaka terroristattacker.

Detta innebär att vi befinner oss i samma situation som den berömda grodan i det sakta kokande vattnet.

Ett annat problem är att våra maktföreträdare och det övriga etablissemanget, till stor del arbetar emot vår sak snarare än för oss! Utan att överdriva kan man alltså påstå att ett lands-, kultur- och folkförräderi av aldrig tidigare skådad omfattning pågår.

Anonym sa...

Jag undrar om det finns en analys av vilka som tjänar på utvecklingen. Jag tänker mig att det är de allra rikaste, som nu slipper en stark och enhetlig "folkmajoritet" som kunde vara obstinat och svårstyrd. I de gamla kolonialväldena styrde man i kraft av att ta in andra grupper. Så är det naturligtvis inte nu, förutsättningarna är annorlunda, men splittringen av ett samhälle försvagar ändå. Så - i vems intresse är min fråga. Och vad betyder det för folk att i sin vardag känna sig occuperade (tunnelbanan) men detta är en icke-fråga, en förbjuden tanke ...
Eva

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.