10 oktober 2009

Charlie Weimers kulturrelativism

Charlie Weimers spekulerar lite kring liberalism, konservatism mm i artikeln "Att vara liberal är att vara…. socialliberal?" på sin blogg 2009-10-09. Han tar utgångspunkt i en ledare i Expressen med titeln "KD får liberaler att fly till vänster".

Weimers argumenterar mot de slutsatser Expressenledaren gör, och jag tror att hans argumentation bäst sammanfattas av följande citat:

"Jag har också hört renläriga liberaler mena att ”på det privata planet är jag konservativ”. Jag skulle vilja påstå att detta är ett tecken på ett förändrat samhällsklimat. Dels har konservatism kommit att förknippas med små gemenskaper och försvar för de värderingar som utgör förutsättning för att de mellanmänskliga relationerna ska fungera i ett fritt samhälle.
[---]
Lämna mig ifred att bygga upp min lilla värld (i den stora världen gäller vad jag kan se dock ett tydligt ekonomiskt fokus, vilket förvisso är fullt naturligt. Det är distinktionen mellan vilka värden som den stora respektive lilla världen som är viktig).
[---]
Min bild är att kristdemokrater och högerliberaler börjar hitta varandra i synen på vad som bör vara politik och vad som inte bör vara det. Göran Hägglund uttryckte för två veckor sedan att det är dags för Kristdemokraterna att ”förbjuda förbuden”. Det handlar om att bidra till ett samhällsklimat som uppmuntrar de goda handlingarna och det personliga ansvarstagandet, snarare än att skapa nya obligatorium eller förbud."

Det Weimer skriver låter helt vettigt för en person som önskar leva i ett någorlunda fritt samhälle, och jag tror knappast att någon högerliberal skulle göra en vänstersväng pga KDs utspel. Däremot tror jag att en sådan politik (som Weimers verkar förespråka) är förödande i den situation Sverige befinner sig pga ohämmad massinvandring och multikulturalistiska tvångsåtgärder (båda dessa destruktiva mekanismer stöds av partier från vänster till höger).

Problemet är att synen på vad som är "goda handlingar" numera är alltför splittrad och att denna splittring ökar alltmer för varje dag som går. Weimers liberalism kräver ett någorlunda homogent folkhem, där nationen och den kulturella samhörigheten, och känslan för detta övertrumfar alla andra lojaliteter när det verkligen gäller. Så ser det inte ut idag, och jag är den förste att beklaga detta. Ökad individuell frihet utan kulturell konsensus, kan snarare leda till enklavisering och kulturellt sönderfall, och slutligen till konflikter som på längre sikt kan leda till inbördeskrig och nationens sammanbrott. Tex kan den som önskar uppfostra sitt barn till en sverigehatande antidemokrat, aldrig ifrågasättas av den som sätter familjens frihet högre än den delikata men oundvikliga frågan om vad friheten skall användas till. Den som ignorerar den sistnämnda frågan är inget annat än en kultur- och värderelativist, och den tiden är förbi då vi i väst kunde unna sådan intellektuell lyx. Om varje familj eller mindre enhet vore en ö vore det inga problem, men det är inte minst i de små grupperna individen formas till det samhälle och den kultur han sedan skall fungera i.

Vad är då alternativet? Självklart måste man först och främst stoppa orsakerna till att det ser ut som det gör idag. Det är endast SD som erbjuder ett politiskt alternativ värt att satsa på om man vill att detta skall ske. Om man lyckas nödbromsa, måste sedan ett omfattande reparationsarbete inledas. Här kan de idéer om uppdelningen mellan det privata och det offentliga som Weimers talar om, vara viktiga reformfaktorer. Men det går inte att driva ett sådant reformarbete under devisen att man skall "förbjuda förbuden", inte med det dåliga utgångsläge vi i praktiken skulle befinna oss i även om de destruktiva mekanismerna hejdats. Övergripande krav måste ställas och riktlinjer måste dras upp. De flesta som identifierar sig som svenskar och demokrater skulle inte uppleva dessa som ett intrång i sin självbestämmanderätt och frihet.


Observera!
Jag gjorde ett kortare inlägg på Weimers blogg under ovan nämnd artikel. Han godkände den ej och därför skriver jag om saken här istället.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.