19 oktober 2009

Diskrimineringsmyntets två sidor

Ett mynt har som bekant två sidor. Denna gamla insikt verkar inte ha gjort något intryck på vare sig "kränkta" muslimer, deras oikofoba halalhippiesupporters, diverse statstjänstemän som "bara lyder order", pk-kulturmaffian och annat löst folk.

Nu har en storm kring Jimmy Åkessons felrubricerade artikel i Aftonbladet blåst upp, och man ropar högljutt "rasism!" och "hets mot folkgrupp!" mm. Jag skall inte i denna artikel gå in på detaljerna i detta ärende (en hel del intressant har redan skrivits av andra, se länkar nedan), utan vill bara reflektera över "att ha kakan kvar men samtidigt äta upp den"-mentaliteten.

Kortfattat menar jag att det är så, att sällan är etnicitetsbegreppet så gravt missbrukat, som när man fabricerar anklagelser som går ut på att den som kritiserar islam och konsekvenserna av att tillämpa denna totalitära, rasistiska, antidemokratiska, misogyna, homohatande, judehatande helveteslära, att denne kritiker skulle vara "rasist".

Man lyckas med konststycket att få en islamkritiker att bli rasist genom att på något bisarrt sätt få lärans utövare (infödda eller konvertiter) att vara en slags folkgrupp, eller tom en etnicitet. Ja en del riktiga stollar verkar tom tro att "muslim" är beteckningen på en slags egen människoras!

Detta när naturligtvis inte bara helt orimligt, det är dessutom djävulskt listigt och dessutom rasistiskt.
Listigt är det i synnerhet i en västerländsk kontext där vi fortfarande verkar lida av någon slags ärvd kollektiv postkolonial skuldångest. Allt som ens andas ordet "rasism" får våra hjärnor att hänga sig och det enda vi kan göra är att fördöma till varje pris.
Rasistiskt är det eftersom detta tankesätt (som dessvärre även tillämpas på andra personer än de som kallas muslimer) låser in individen i en identitet som starkt begränsar honom/henne till att först och främst vara "muslim". De muslimska ledarna gnuggar händerna. Vi gör ju ju deras jobb med våra enfaldiga hetslagar. Hitler skulle ha beundrat detta trick. Tänk att så totalt låsa och likrikta stora grupper av människor vid en identitet som de i praktiken nästan inte alls kan påverka själv (trots att man tjurigt och felaktigt hävdar motsatsen). Man skapar miljontals marionetter och de som erkänns som eller tar sig rätten att vara ledare, håller i trådarna. Tvärtemot den individuella frihet och den humanism som en del av de västerländska islamofilerna säger sig värna. Nyttiga idioter!

Men vad var det då med myntets två sidor? Jo, om man tar ett exempel i högen, tex påståendet att muslimska män skulle vara mera våldtäktsbenägna, så kan jag slå vad om att det snart kryper fram någon skäggig, skallig, glasögonprydd sk "kriminolog" från ett mörkt och fuktigt hål någonstans, och säger att även om påståendet kan avfärdas eftersom det är ovetenskapligt (forskningen styrs av dolda politiska agendor, därför kan man i praktiken inte forska fritt i Sverige om man inte vill bli utfryst, därför har man inte forskat om saken och därför kan man säga att påståendet saknar vetenskaplig grund... någon mer än jag som tänker på Orwell 1984?), så kommer denne "kriminolog" fram till att det viktigaste argumentet mot påståendet ändå är att orsakerna till våldtäkt inte har att göra med etnicitet eller religion, utan att våldtäkter utförs av individer och alla orsaker därför skall sökas hos individer och på sin höjd kanske även i bostads-, arbetsmarknads- och integrationspolitiken.
Här kommer man med största sannolikhet alltså inte att ens tänka tanken på att söka efter mönster genom att betrakta folkgrupper, kulturer och religioner. Nu är det plötsligt individer vi talar om!

OK, då gör vi så konsekvent hädanefter! DO och diskrimineringslagarna kan då skrotas eftersom vårt vanliga rättssystem och våra vanliga lagar räcker mer än väl för att skydda den som upplever att han/hon kränkts. Personer som vill ha en svart tygsäck över huvudet på skolor och arbetsplatser får göra polisanmälan som individer (väldigt bisarra sådana, men ändock) och prövas som individer. Inga svepande anklagelser om etnisk eller annan gruppdiskriminering kan anföras, eller får åtminstone ingen särkild status.

I samma veva kan vi göra så som Humanisterna länge föreslagit, skrota religionsfrihetslagarna eftersom "Förutom att begreppet [religionsfrihet, min anm] är motsägelsefullt, inkonsekvent och kraftlöst, riskerar dess tillämpning att bli ett hot mot det sekulära samhället." Men det är nog en egen diskussion.

AB AB FN FN SvD SvD SvD Exp Svt Sds Nyheter24 YA DT SvD
Kent Ekeroth
Thoralf Alfsson
Jihad i Malmö

9 Kommentarer:

Erik sa...

Håller med vilket förbannat tramsande. Att BRÅ inte kan påvisa någon överrepresentation av/eller särredovisning av olika grupper inom olika brottskategorier beror ju helt och hållet på politiska dekret ovanifrån om att INTE mäta enligt dessa parametrarna!
FYFAN! Har inget mer att säga! Tack för din väl författade text ovan!

Anonym sa...

Jerzys och Massud Kludds skattebetalarfinansierade och av PK-media slaviskt vidarerapporterade fantasier mår inte alls bra av detta inlägg.
Ulf W

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Håller med om att religionsfriheten borde helt avskaffas men även att DO bör läggas ned, därför att vi som etniska svenskar alltid kan diskrimineras ock kränkas och DO är själva garanten för att så sker. Dessutom har vi ingen frihet att slippa påträngande religion.

Patello sa...

"Man lyckas med konststycket att få en islamkritiker att bli rasist genom att på något bisarrt sätt få lärans utövare (infödda eller konvertiter) att vara en slags folkgrupp [---] Rasistiskt är det eftersom detta tankesätt (som dessvärre även tillämpas på andra personer än de som kallas muslimer) låser in individen i en identitet som starkt begränsar honom/henne till att först och främst vara 'muslim'."

Låt mig se om jag förstår det här rätt. Du anser att det är rasistiskt att gruppera in muslimer i en folkgrupp eftersom det hindrar dem från att vara en individ. Samtidigt verkar du anse att det är dåligt att inte mer statistik förs kring brott som begås av muslimer.

Om vi för för separat statistik på just muslimer så grupperar vi ju in dem i en grupp och ser hur mycket den gruppen begår brott så hindrar vi ju också dem från att vara individer, utan ger dem ett kollektivt ansvar för vad andra i gruppen har gjort. Om det tidigare var rasistiskt, så borde ju även det här vara det?

Försök tänka steget längre istället. Fattiga personer från alla religioner i alla tider och alla länder har alltid varit mer benägna att begå mer brott än de som har det bättre ställt. I dagens Sverige är invandrare överrepresenterade när det gäller fattiga, således, när BRÅ jämförde statistiken om invandrares brott med den om svenskar med samma lön etc. så var inte invandrare längre överrepresenterade. Dock så verkar det som att du avfärdar sådan logik som politisk propaganda så det enda jag kan säga är att du skulle se en helt annan bild utav verkligheten om du valde att se längre än näsan räckte.

Ted Ekeroth sa...

Hej!

Sugen på att lägga upp banner fär anti-islamiseringsfonden?

Kod finns här:
http://antiislamiseringsfonden.se/?p=19

Sprid gärna!

Berit sa...

Det går att hitta en del intressant i BRÅs PDF-fil:

"Ju allvarligare ett brott är desto större är sannolikheten att de
utrikes födda är registrerade som misstänkta för dessa brott jämfört
med övriga (svenskfödda). Allvarliga brott är dock betydligt
ovanligare än lindriga brott."

[Andra meningen är ett "goddag yxskaft" uttalande! Krävs
nog journalistutbildning för att kunna skriva så dumt. :-).]

"Är det vanligare att utrikes födda begår vissa typer av brott?
Jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar är det
fyra gånger vanligare att personer födda utomlands är misstänkta för
dödligt våld och rån. Vidare är det tre gånger vanligare att de är
misstänkta för misshandel och fem gånger vanligare att de misstänks
för sexualbrott. Men samtidigt är andelen av de utrikes födda som är
misstänkta för dessa brott mycket låg. Under den studerade
femårsperioden var omkring 0,3 procent av de utrikes födda misstänkta
för rån och en ungefär lika stor andel för sexualbrott. En ännu lägre
andel, 0,03 procent, var misstänkta för dödligt våld."

[Vore andelen lika hög för svenskar (ca. 8 miljoner) så blev det
24,000 rånmisstänkta och 24,000 sexualbrottsmisstänkta samt ca. 2,400
mordmisstänkta. Det bleve allt en faslig kriminalitet det!]

LP sa...

@Patello

Ett snabbt svar på en komplicerad fråga (hinner inte mera nu).

Du skriver:
"Låt mig se om jag förstår det här rätt. Du anser att det är rasistiskt att gruppera in muslimer i en folkgrupp eftersom det hindrar dem från att vara en individ. Samtidigt verkar du anse att det är dåligt att inte mer statistik förs kring brott som begås av muslimer.
Om vi för för separat statistik på just muslimer så grupperar vi ju in dem i en grupp och ser hur mycket den gruppen begår brott så hindrar vi ju också dem från att vara individer, utan ger dem ett kollektivt ansvar för vad andra i gruppen har gjort. Om det tidigare var rasistiskt, så borde ju även det här vara det?"

Rubriken på min artikel är "Diskrimineringsmyntets två sidor" och jag skriver även att jag "vill [bara] reflektera över 'att ha kakan kvar men samtidigt äta upp den'-mentaliteten."

Mot slutet raljerar jag medvetet när jag skriver "OK, då gör vi så konsekvent hädanefter!" och menar att man alltid endast skall betrakta individer och aldrig beakta eller söka mönster/grupperingar.

Det borde alltså vara tydligt att jag kritiserar den "etnicitet/ras/minoritet àla carte"-princip som ofta tillämpas. Man identifierar sig gärna som tillhörande gruppen X om det gynnar en, men så fort det är obekvämt, då skall man ner på individnivå och gruppen X får inte ens nämnas.

Detta gäller naturligtvis inte för alla företeelser som kan stå för X, men om det rör sig om en religion, och i vår tid är det nästan alltid islam som visar denna överkänslighet, kristendomen är inte på läga vägar så ömfotad, då kan man nästan vara säker på att "ha kakan kvar..."-principen åberopas.

Jag är inte säker på att det är så klokt att föra separat statistik för muslimer, det motverkar ju liksom hela idén med ett sekulärt samhälle. Men inte heller är det bra att positivt särbehandla folk pga att de är muslimer. Öht är identitets- och etnicitetspolitiken av ondo och har uppkommit till följd av mångkulturalismens och kulturrelativismens problem, som i sin tur uppstått pga av en huvudlös invandrings-, bidrags- och arbetsmarknadspolitik.
Men de som forskar om brottslighet borde åtminstone våga fråga om islam kan vara en faktor när det kolliderar med ett kristet/sekulärt/demokratiskt/öppet/sexuellt frigjort-samhälle, då man betraktar brottsstatistiken. Man måste då förmodligen också göra sig kvitt missuppfattningen att islam bara är en religion.

LP sa...

En sak till Patello.

Menar du alltså att fattiga begår flera brott än rika?

Skall man klumpa ihop alla invandrare till en homogen grupp i brottsstatistiken, eller bör man separera dem efter nationalitet? Eller är det rasistiskt?

Eller bör man inte alls beakta gruppen invandrare i brottsstatistiken? Varför skall man i så fall ange tex inkomst, eller ålder, eller kön, eller ort/stadsdel etc? Jag tjänar inte mycket pengar och bor i en ganska oglamorös del av min stad. Blir jag kränkt av statistiken om man anger hur många som begår brott i mitt inkomstspann och i mitt område? Dessutom är jag man. Kränker våldtäktsstatistiken mig om man anger kön? Eller bör jag rent av kräva att man specificerar våldtäktsstatistiken än tydligare så jag kanske inte följer med i svepet?

Frågor frågor...

Conrad Johansson sa...

Alla tycks eniga om att muslimer inte är en folkgrupp. Även JK, som inte ansåg Åkessons debattartikel vara hets mot folkgrupp.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.