25 oktober 2009

Fatima Doubakil och Fredrik Malm möts i positionerings-SM

Fatima Doubakil, ordf i muslimska Mänskliga rättighetskommitén (he he, "Muslimska mänskliga rättighetskommitén", mycket skall man höra...) mötte FP:s Fredrik Malm i P1 morgon 20091023. Doubakil påstår att FP bedriver en integrationspolitik inte skiljer sig från SD:s retorik ang islam.

Jag hoppar här över debatten som sådan och fokuserar på Doubakis uttalanden dels i P1-intervjun och dels i en Newsmillartikel hon skrivet på ämnet.

Från P1 morgon, Fatima Doubakil säger:

"...de västerländska värderingarna, de västerländska normerna är överlägsna alla andra..."Kommentar:
Nej Doubakil anser tyvärr inte att det är så, men hon hävdar att det är fel att tycka så. Jag menar däremot att det är så, självklart! Om Malm även tycker så vet jag inte, men som liberal och demokrat borde även han komma till den slutsatsen. Hur kan han annars försvara sin ståndpunkt och sina ideal?
Det bisarra och skrämmande är att Fatima Doubakil så omedvetet självklart ger uttryck för sin kulturrelativistiska hållning, utan att detta tas upp i diskussionen.

Från P1 morgon, Fatima Doubakil säger:

"...man utgår från att människor som kommer till sverige från muslimska länder, absolut inte någon förståelse för demokrati eller respekt för mänskliga rättigheter eller för den delen kvinnor..."


Kommentar:
Det är ett obestridligt faktum att många av de invandrare som kommer till Sverige, inte har personlig erfarenhet av vad det innebär att leva i en demokrati där mänskliga rättigheter gäller för alla (inte bara muslimska män). Många har knappast ens en flisa av demokrati i sitt kulturella arv och islam är tveklöst en stor orsak till detta. Man kommer från stater där det strängt taget aldrig existerat ett generellt och stabilt tillstånd av verklig demokrati.
Därför är det inte fel att utgå från att människor från dessa stater inte fullt ut förstår, och inte har erfarenhet av vad demokrati innebär (utom när de skall kräva sina demokratiska rättigheter).

Från P1 morgon, Fatima Doubakil säger:

"...de [FP] säger att svenska muslimer måste lära sig svenska värderingar..."Kommentar:
Vad är problemet? Självklart måste man lära sig svenska värderingar om man skall fungera i Sverige. I synnerhet de som kan kopplas till den svenska grundlagen, men även sådant som gör privat- och yrkeslivet enklare (som att det tex anses avvisande och fientlig att inte skaka en utsträckt hand).

Från Fatima Doubakils artikel på Newsmill:

"...där muslimer och religionen islam beskrivits som oförenlig med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter."Kommentar:
Islam är oförenligt med demokratiska värderingar, muslimer är det inte så länge de inte försöker överföra de islamska värderingarna och dogmerna i det offentliga samhället. Mao så länge den sekulära ordningen respekteras. Islam syftar inte till demokrati utan snarare till teokrati, det är inget konstigt med det. Motståndet mot reformation inom islam är ett hinder för att religionen skall utvecklas så som kristendomen gjort. Reformationen måste komma inifrån den muslimska trosgemenskapen, men impulserna kan aldrig komma från islam eftersom det inte går att hitta sådana tankar i läran.

Från Fatima Doubakils artikel på Newsmill:

"Det har blivit politiskt korrekt att propagera för en exkludering av muslimer och en reformering av religionen islam."Kommentar:
Förutom det faktum att det tyvärr inte är politiskt korrekt i dagens Sverige att ens andas kritik mot islam och muslimer, så är det ett konstigt påstående att säga att någon propagerar för exkludering av muslimer. Vem gör det och vad skulle det innebära i praktiken. Exkludering från vad? Problemet är ju snarast det omvända - en del muslimer tenderar att exkludera sig själva genom att kräva särskilda badtider på simhallar, genom att sätta sina barn i särskilda muslimska skolor, genom att att kräva sharialagar, genom att inte respektera lokala seder etc.
Jag skulle önska att det var politiskt korrekt att propagera för en reformering av islam, men inte ens det kan man göra utan att kallas rasist i det bisarra klimat som råder i Sverige just nu. I en del andra länder talar däremot tom muslimer själva högt om nödvändigheten av att reformera islam.

Från Fatima Doubakils artikel på Newsmill:

"Det är vi svenska muslimer som måste göra allt i vår makt för att kräva tillbaka våra rättigheter och sätta stopp för deformeringen av religionen islam. Med detta menas inte att underställa sig assimileringens despotism, utan att värna om de mänskliga rättigheterna och beslutsamt kräva sin rätt till dem."

Kommentar:
Jag vet inte vilka rättigheter de svenska muslimerna skall kräva tillbaka och jag vet inte varför Doubakil tror att hon har mandat att tala för de svenska muslimerna. Jag kan bara konstatera att man i Sverige har en frihet, vare sig man är utövande muslim eller homosexuell ateist, som vida överskrider den man finner i samtliga av de muslimska stater Sverige tagit emot invandring från någon gång under nationens historia. Doubakil är en välformulerad men osnuten skitunge som borde lära sig historia för att förstå hur priviligierad hon och hennes kompisar är.
När hon skriver "deformeringen av islam" blir jag förbryllad och oroad. Nästan exakt samma formulering brukar användas av hårdföra muslimska män (de kallas ofta fundamentalister, jag föredrar att kalla dem utövande muslimer) med långt skägg när de predikar hat mot väst och mot reformister.
Det hon kallar "assimileringens despotism" betyder i själva verket att man som medborgare (ny eller gammal) förväntas anstränga något för att fungera i det samhälle som ger en skydd, som utbildar en, som föder en om man inte klarar det själv, som vårdar en etc. De mänskliga rättigheterna betyder såklart även skyldigheter, det borde varje vuxen människa begripa. Man förtjänar sin rätt till de mänskliga rättigheterna genom att respektera dem. Bara en psykiskt sjuk eller kriminell person ställer sig utanför den överenskommelsen. Det svenska samhället eller enskilda demokratiska partier som FP eller SD, utgör inget hot mot de mänskliga rättigheterna, såvida man inte menar de "Mänskliga rättigheterna inom islam", men de är inte ens värda ettorna och nollorna jag slösar på att skriva om dem och utgör snarare en infantil nidbild av hela grundidén med de verkliga MR och skall bekämpas.


Läs mera:

Bloggen Sparsamt leverne om fallet (mycket intressant och läsvärd!)
Fredrik Malm kommenterar på sin blogg
Läs på Flashback om Fatima Noubakil
Bgf om Fatima Nubakil (scrolla ned)
Expressenartikel där Noubakil nämns
Bloggen Ökenvandring om Noubakil
Länkadress till Muslimska mänskliga rättighetskommitténs hemsida http://www.mmrk.org/index.html


Bilden:
Fatima Doubakil

5 Kommentarer:

Gustav sa...

Jag förstår inte hur Fatima Doubakil kan släppas fram i (S)VT, (S)R och andra medier. Till och med medievänstern måste väl förstå att hon inte har alla hästar hemma och att hon snarare stjälper än hjälper deras sak. Jag minns fortfarande mycket väl hur tokan fick socialminstern Hägglund att ilskna till rejält, ja rentav tillrättavisa henne, i ett eftersnack till Debatt efter att hon i programmet talat mästrande till ett svenskt statsråd och dömt ut, om jag minns rätt, både Sverige och svensk polis som rasistisk.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Efter hennes uttalanden kan jag inte dra några andra slutsatser än att hon själv är islamist och vill tvinga på oss svenskar sin religion och kultur.

Peter Olsen sa...

Ett av förra veckans mest bisarra inlägg i SD-debatten på Newsmill stod Fatima Doubakil för. Hon hävdade någon slags kålsuparteori: att Folkpartiet var ungefär lika rasistiskt som Sverigedemokraterna och att integrationsminister Nyamko Sabuni kontinuerligt ägnar sig åt "antiislamisk propaganda".
Doubakil är ordförande i något som kallas "Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén". Vad denna kommitté egentligen består av, vad man vill, och hur dess arbete finansieras framgår inte av hemsidan. Men som så kallad "organisationsföreträdare" blir man ju plötsligt mer trovärdig i debatten.

I egenskap av styrelseledamot i Afrosvenskarnas förbund krävde Doubakil för ett par år sedan att Tintin skulle plockas bort från bokhyllorna:
"Det finns ingen plats för Tintin i ett demokratiskt samhälle" fastslog hon då.
Då public service-radions P1 uppenbarligen fann hennes FP-svammel värt att debattera i fredags kände sig Fredrik Malm tvungen att inställa sig. Ibland är det faktiskt synd om våra riksdagsledamöter.
Men det är förstås mest synd om Sveriges muslimer. Genom att fullständigt devalvera begreppet "rasist", och genom sina sanslösa påståenden har Doubakil blivit en tillgång för Sverigedemokraterna.
De extrema antirasisterna kan dessvärre göra större skada än nytta.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Undrar om hennes hat mot Tintin mynnar ut i en enda ruta, den där en av Dupondtarna sätter en välriktad fot i en bedjande musslas ädlare bakdelar. :)

sukarof sa...

Oj. Vilken bra text. Saklig och fullständigt krossar alla pseudoargument.
Bra skrivet.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.