27 oktober 2009

"Sånt händer inte här."

Året var 1935 när den socialistiske Sinclair Lewis roman "It Can't Happen Here " publicerades. Den är en klassiska roman om ett fascistiskt maktövertagande i USA på 1930-talet.
Vid den tiden hade tyska NSDAP (Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) haft makten i två år och deras partiledare, Adolf Hitler var rikskansler. Den politik som införts av den tyska regeringen hade redan skapar protester i västerländska samhällen och titeln på Lewis roman föreföll att syfta på dessa händelser så som de skulle kunna tillämpas på amerikanska förhållanden.
Intressant nog fick Walter Duranty Pulitzerpriset 1932 för sin dyrkan av Joseph Stalin och hans kollektivisering av kulakerna i Ukraina, som ledde till svältkatastrofer.

Under nittonhundratalets fyra första decennier var det få forskare som kunde dra slutsatser av de politiska / ekonomiska filosofierna fascism och kommunism och se att deras gemensamma nämnare var totalitär kollektivism. De flesta antog, att den ömsesidiga fiendskap som existerade mellan de båda kollektivistiska politiska partierna, var bevis för att de var motpoler. Det är ett felaktigt tänkande som fortsätter än i dag.

Sinclair Lewis slutsats att de yttre tecknen på totalitär kollektivism inte finns och därför "kan det inte hända här," skulle inte klara en test i dag från en objektiv åskådare.

Bestämmelsen i det fjärde tillägget till konstitutionen lyder ungefär; "folkets rätt att skyddas till sina personer, hus, papper och tillhörigheter, från orimlig husrannsakan och beslag, får inte kränkas, och inga häktningar får ske utan trolig orsak, och med tillstånd av person under Ed eller Försäkran, och framför allt beskriva platsen som ska sökas, och de personer eller saker man bör ta tillvara. "

Det är svårt att förena det med vad man har för sig i "Federal Transportation Security Administration" på nationens flygplatser. Det är en sak att påstå att möjligheten finns att en "terrorist" kan kapa ett flygplan och därför motivera nuvarande urskiljningslösa kroppsvisitering av barn och pensionärer på flygplatserna. Men att utvidga det till andra former av transportmedel så som tåg och bussar har ett annat syfte än att leta terrorister.

"Även om TSA är mest känd för sina agenter på flygplatser, gör byråns Visible Intermodal Prevention and Response,( eller VIPR) återkommande undersökningar på buss-och tågstationer, hamnar och andra transportcentraler. De började sitt arbete i december 2006. 
 Torsdagens dagslånga händelse var den första på en Greyhound station i Florida, enligt TSA's säkerhetsdirektör för Orlando regionen."
Nedanstående bild är kusligt påminnelse om scenerna ovan i Sovjetunionen och Nazi-ockuperade Europa där civila tvingades underkasta sig godtycklig husrannsakan och förhör av regeringstjänstemän.
Ett offer för verksamheten i Orlando, som sade att han hade valt bussen i stället för flyg till Minneapolis för att undvika förnedringen på flygplatsen, meddelade att han skulle "köra nästa gång". Men man ska inte bli förvånad, om man inte inom en snar framtid, stöter på kontrollstationer längs motorvägarna också.

Med andra ord, "sånt är redan här" och man ser inte många som är upprörda över det.

7 Kommentarer:

Helga sa...

Nu är det ju så att antingen är man för snävare lagar och regler för alla eller inte får någon. Det verkar som om du vill både äta kakan och ha kvar den.

Berit sa...

"Rasten är slut, Helga. Uppställning för specialklass-undervisning igen"

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Som det brukar heta här, har man bara rent mjöl i påsen så har man inget att frukta. Vad spelar det för roll liksom när Gestapo kollar en varannan kilometer eller så?

pw sa...

Vad är förklaringen till att TSA letar terrorister på en busstation? Bilderna från Nasityskland är tankeväckande. Man undrar vad den dolda agendan är?

Berit sa...

Vi har här, liksom i Europa, nått det stadium där regeringen har frihet att göra vad den vill medan vanliga medborgare måste ha tillstånd för allt vi företar oss.
Vi har flyttat över allt beslutsfattande till staten, som ser som sin uppgift att kontrollera oss. Vi undersåtar, låter oss styras och måste visa vår underdånighet för att tillfredsställa dem och för att dokumentera att de har en betydelsefull uppgift att utföra. Det blir ett självändamål. Visa styrka för styrkans egen skull.

För de styrande är våra protester ofarliga och obetydliga och i bästa fall anses vi felaktigt informerade. De styrandes uppgift är att fortsätta på den inslagna vägen (jämför med protesterna mot EU!) med den attityden att vi är irritationsmoment som man kan överse med.

Om folkomröstningar går emot deras idéer, som när majoriteten i Californien röstade EMOT fri sjukvård och skolgång för ILLEGALA , drar man det bara inför en socialistisk domare och får det ogiltigförklarat.
Politiker läser inte längre detaljerna i de lagar de instiftar, de snabbar sig bara att klubba igenom dem, eftersom det ger dem mer makt.
--------

PS. Robin, du är tidig idag. Jag brukar kunna ställa klockan efter dig!
Uppskattar sin sarkasm!

Ann-Marie sa...

Visserligen har du rätt Robin, men det hela är ganska kränkande för oss som h a r rent mjöl i påsen.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Nåt jag inte lyckats få reda på hittills är att om det i Eurabia finns nåt motsvarande till era FEMA-camps, boskapsvagnarna med kedjor och dom mystiska likkistorna. Verkar visserligen inte finnas just i Sverige men när Lissabon-fördraget ratificerats så finns ju inte vårt land längre och vi kan lika gärna förflyttas till nån annan region inom EU, en region där man redan har förberett med koncentrations-läger för NWO-negativa dissidenter.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.