02 oktober 2009

Tidsskriftssortering

Jag sorterade och rensade bland gamla tidskrifter nyligen. Hittade nr 3 2007 av Humanisten. Tidningen var uppslagen mitt i artikeln "Religionspropagandisternas problem - Med särskilt avseende på islamofilerna" av Dag Andersson och jag upptäckte en del markeringar i texten jag tidigare gjort och glömt bort. När jag läst igenom texten kände jag att det är angeläget att publicera valda delar här. Mycket som Andersson skriver är användbart för oss som ofta hamnar i dispyt med muhammedanerna, deras apologeter, PK-dårarna och övriga nyttiga idioter. Jag rekommenderar dock att man försöker införskaffa tidningen (låt er inte avskräckas av bilden på omslaget även om den kan ge kalla kårar) och läsa hela Anderssons artikel.

Observera: Rödmarkeringar i citaten nedan är tillägg som gjorts av denna blogg. Länkarna som infogats i citaten leder till information som är anknyter till och är relevant för det Dag Andersson skriver där.

Citat från Dag Anderssons artikel Religionspropagandisternas problem - Med särskilt avseende på islamofilerna från tidningen Humanisten nr 3 2007 s25-29:

A)
"Historien har sedan 1980-talet pendlat in i en romantisk period och i sådana seglar religionen alltid i medvind. Lägg därtill de religiösa oskuldernas intåg på scenen, yngre människor som tvärtemot vad Hedenius trodde (men i linje med vad undertecknad alltid anat) nu är helt försvarslösa offer för all slags påverkan, helt i avsaknad av argumentationsteori och uppfödda på postmodernt 'det-är-väl-sant-för-dom'-snack, paradigmjargong och socialkonstruktivism."

B)
Det är hyckleri att jämföra kritiken av islam med antisemitism. Den öppna antisemitismen förekommer idag, utom bland extrema minoritetsgrupper, så gott som huvudsakligen i länder där islam dominerar. Bestseller i flera länder öster om Medelhavet är - 'Mein Kampf'"

C)
"Svenska teologer har på senare tid inte bara sysslat med att rationalisera kristna dogmer utan även religiös tro i allmänhet, särskilt islam. Sedan decennier finns Jan Hjärpe, en person som ägnat stor energi åt att sprida tillrättalagd information om islam, naturligtvis i det vällovliga syftet att motverka fördomar, men med följden att de negativa sidorna döljs. Det har uppstått ett diskursförbud i Sverige. Den som kritiserar islam är främlingsfientlig rasist. Detta är ett genialiskt grepp. Dels tystar man all kritik mot islam, dels kan man i framtiden lätt generalisera principen till att gälla även kristendomen. Hädelseparagrafen återuppstår alltså som 'hets mot folkgrupp'. Religionskritik i Sverige idag är nästan obefintlig och detta beror bl.a. på denna mekanism."

D)
"Teologerna har ett apologetiskt arv som måste rensas bort. Vare sig de är troende eller inte så lider många av vanföreställningen att 'religionen' är till sitt väsen gott. (Samtidigt som man i god postmodern anda måste förneka att någonting över huvud taget har ett väsen!)"

E)
"När det gäller islam, hör man ofta att dess 'sanna väsen', som kommer till uttryck i koranen och hadith (se nedan), inte alls är kvinnofientligt och att kritik av islam beror på okunnighet. Det är precis tvärtom. De som vet något om islam i Sverige döljer de betänkliga sidorna och räknar med att de flesta människor inte läser koranen5 eller hadith. Jan Hjärpe et al. har nyligen givit ut den lilla boken 99 frågor om islam6. Här tillämpas taktiken 'att luras utan att ljuga'. I inledningen läggs några typiskt postmoderna brasklappar in. Islam har inget väsen. Alltså kan man inte säga vad som är sann islam. Alltså kan även överslätande och välvilliga tolkningar vara lika sanna som de bokstavliga. Man försöker dölja att majoriteten av alla muslimer i världen, varav mer än 60 miljoner i de arabisktalande länderna är nalafabeter (i Afghanistan ca 80%), skulle betrakta sådana tolkningar som hädelse.
En sådan bok borde informera om att hadith-traditionerna7 innehåller ett flertal ställen som bedyrar, att trots att stenande av otrogna kvinnor inte nämnd i Koranen, så var det tradition på Muhammads tid. Nyligen [artikeln är publicerad i juni 2007, min anm] har förre ordföranden i Sveriges muslimska råd, M. Aldebe, börjat bearbeta opinionen i Sverige att acceptera sharia (den muslimska rättordningen) på familjerättens område, samtidigt som humana krafter i Pakistan kämpar för att flytta familjelagstiftningen från sharia till sekulär jurisdiktion."

F)
Tariq Ramadan, filosofiprofessor i Schweiz och författare till boken Att vara europeisk muslim9, har vid ett seminarium i Engelsberg hotfullt tilltalat Ayaan Hirsi Ali, som också deltog (Här avslöjade islamisten al Bannas dotterson sina verkliga sympatier.)

G)
"Man introducerar billig relativism. Spridningen av attityder som 'det är väl sant för dom', kan till stor del skrivas på religionsämnets konto. Tyvärr bidrar säkert en och annan filosofilärare. Denna lätt-relativism är ett allvarligt hot mot möjligheten att föra ett rationellt samtal i samhället och därmed mot demokratin. Är varje uppfattning lika sann eller rimlig som någon annan, blir rationella överväganden meningslösa."

H)
"Ett vanligt argument från islamofilernas sida är islams kulturella värde, men den arabiska kulturens storhetstid inträffade under Bagdadkalifatets tid, från och med 800-talet till 1258, då staden skövlades av mongolerna. Nu har talibanerna skövlat kultur i Afghanistan. 'What went wrong?"c Att överföra glansen av guldålderns storverk på dagens muslimska länder är lika orimligt som att låta Egyptens gamla kultur glänsa på fattiga bönder i Nildeltat. Man bör tvärtom ställa sig frågan om det inte är just den starka tron som håller nere hundratals miljoner muslimer i analfabetism och okunnighet. Kitab är arabiska för 'bok' i allmänhet, men främst för koranen. Många troende muslimer kan koranen utantill, somliga utan att förstå arabiska... Det är ingen tvekan om att denna vördnad för ORDET hindrar utvecklingen mot humanism."

I)
"Jag är den förste att hoppas att islams goda sidor med tiden kommer att tränga bort de onda. Men alla troende måste konfrontera sig med tanken att alla religioner inte kan vara sanna och att de ur intern synpunkt motsäger varandra, men att alla mycket väl kan vara falska. Det är en modern myt att alla religioner säger samma sak. Varken judendomen eller islam erkänner kristendomens kärna: tron på Jesus som Guds son, död och återuppstånden. Troende av alla religioner som bor i Väst, har för vana att slipa av de vassa kanterna på sina respektive religioner när de kommunicerar externt, med icke troende och med människor av annan tro.
Många troende har lika svårt att konfrontera sig med tvivel, som de flesta männsikor har svårt att förstå att de skall dö. Det är av historiska och kulturella skäl extra svårt för muslimer som ever i traditionellt präglade samhällen, som aldrig nåddes av upplysningen. Att tvivla där är en hädelse. Den som idag ifrågasätter att en 'clash of civilisations[!]'är på gång, är blind och/eller propagandist. Konfrontationen sker framför ögonen på oss. De tendenser till bristande vaksamhet jag påpekat ovan, har vi sett förr. 'Peace in our time'"

Dag Anderssons fotnoter:

"6 Hjärpe har utgivit många böcker sedan 'Islam - lära och livsmönster' (Norstedts 1979). Förutom '99 frågor om islam´(Leopard förlag, Sthlm 2004) kan 'Sharia' (Norstedts 2005) nämnas. Christer Hedins 'Islam enligt koranen' (Alhambra) är i samma genre, liksom hans 'Alhambras barn' (Arena 1999). (Föreningen med samma namn förtjänar all aktning. Deras mål är att minska spänningarna mellan de tre främreorientaliska religionerna, men medlet är tveksamt. Ytligt och religionshistoriskt sett har de samma rötter, men från intern synpunkt är skillnaderna bokstavligen himmelsvida.)"

"7 Hadith kan man läsa i översättning till engelska, godkänd av muslimska auktoriteter, på University of Southern Californias hemsida, www.usc.edu/search/hadith. Bukharis och Muslims samlingar anses mest trovärdiga. Läs Muslim, om hudud (de stränga kroppsstraffen) för otrogna kvinnor."

OBS mitt tillägg till fotnot 7:
Adressen till
University of Southern Californias hemsida som Andersson nämner i sin fotnot fungerar inte då jag testar den. Hittar istället informationen här:
http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/

Gå direkt till:
http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/017.smt.html
och välj
"Chapter 3: PRESCRIBED PUNISHMENT FOR AN ADULTERER AND AN ADULTERESS
" för at läsa om de straff för otrogna kvinnor som Andersson nämner i fotnoten.


"9 (Alhambra 2004)"


DN SVT Exp Exp SVT DN SdS

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.