10 november 2009

Därför stannade Obama hemma

"Ich bin kein Berliner"

För 20 år sedan jublade världen när östtyskarna bröt igenom den fängelsemur som delat landet i årtionden.

"Kalla Kriget " fortsatte några år efter murens fall men kan anses avslutat 1991.

Rädslan för kommunism och oron över tillgången på olja hade styrt amerikansk politik under närmare 50 år och många gånger varit kontra-produktivt i det långa loppet, eftersom det lett till stöd för tvivelaktiga anti-kommunistiska, totalitära regimer, där en fattig befolkningen exploaterades och där missnöjet växte. Ryssarna hölls borta från oljefälten och Europa och USA garanterades olja men priset var att diktatorer kunde avleda folkets missnöje från sig själva och skylla på Amerika.

Slut på det Kalla Kriget, nu skulle världen bli fredlig och alla människor goda!

För många människor har världen emellertid inte blivit säkrare. Tvärtom har många lokala konflikter och etniska och religiösa krig skapat stort lidande.
Militära kostnader för ett otal, både stora och små nationer, är nu högre än när de två stora maktblocken höll varandra i schack. Vapenmakt är än en gång det man tar till för att hantera konflikter och internationella relationer.
En värld med många olika makt-centra kommer att vara mer instabil än när man bara har att göra med två rivaliserande stormakter och faran för konflikter blir större.

Sovjetkommunismen var en "enkel fiende" eftersom den kunde placeras bakom en mur.

Efter murens fall trampade kommunisterna vatten under en tid. Det var svårt att få gehör för statskontrollerad ekonomi och utopin om arbetarens paradis. Men man sopade snart ihop gammal skåpmat, såsom påtvingad inkomstutjämning, föraktet för den fria marknadens konkurrens och avskyn för kapitalism.
Marx anda tog ny fart bland de intellektuella, framför allt genom det man kallar mångkultur och alla andra dogmer som framställer vita, manliga, kapitalister som världens fiender som systematiskt förtrycker kvinnor, minoriteter och tredje-världens befolkning.
Utan att behöva presentera alternativ kan de nya marxisterna sarkastiskt och cyniskt kritisera alla som är förmögna, alla privata företag, alla republikaner och alla vita i USA.

Murens fall borde firas av alla amerikaner, det var ett stort ögonblick. Men Obama tycker inte det och reste inte till Berlin. Under kampanjen var han väldigt angelägen om att hålla tal i Berlin och efterlikna JFK men marxismens fall vill han inte fira.
Att ge uppmärksamhet till allt det onda som socialismen orsakat och den tyranni som miljoner människor befriades från, samtidigt som han själv arbetar hårt för att socialisera och ta kontroll över USAs ekonomi skulle se konstigt ut.

Alla människor borde inse att socialism kommer i många skepnader. Den form vi ser nu växte fram i det man kallar Frankfurt-skolan. Den arbetar långsamt och smygande inom befintliga system; skola, media, populärkultur. Ofta strävar man efter att skapa kaos och överbelamra existerande system för att sedan kunna ta fullständig kontroll.
Alla som älskar frihet måste lära sig känna igen socialismen i alla dess former. Det Obama sysslar med är ett lika stort hot som den gamla sovjet-modellen.


8 Kommentarer:

Josefin sa...

Jag förstår inte varför det är sådan panik över Obamas reformer. Vad är det som stör dig med tanken på att alla ska kunna få bra sjukvård?

Javisst ja, det är farlig socialism om själlösa affärsmän förbjuds att trampa på den som inte är rik.

Berit sa...

Josefin, det handlar inte om människors sjukvård!
För första gången på 20 år har Demokraterna fullständig majoritet i The House och Senate och Vita Huset och målet är att göra amerikanska folket så beroende av regeringen, att de aldrig förlorar makten igen. Det är vad sjukvårdsreformen handlar om.
Demokraterna bryr sig inte ett skvatt om folks hälsa eller vård. Det viktigaste är att hitta ett viktigt område i människors liv som man kan kontrollera.
Man måste ta ifrån individen kontroll och frihet, men det måste göras på ett snyggt sätt, så att man framstår som god och hjälpsam.
Amerikanen ger gärna upp frihet om man kan inbilla honom att han får "säkerhet" i utbyte.

Andra länder har nationaliserat sjukvård: "Låt oss göra det. Det ger oss kontroll över 16% av landets ekonomi och när det blir val nästa gång kan vi säga: Om du röstar på republikanerna tar de sjukvården ifrån dig. Folk kommer att dö som flugor.
Gamla farmor kommer att tyna bort av vanvård!"

Det är därför det är sådan panik när det gäller att tvinga igenom reformen som egentligen är fem olika förslag i en lunta på över 2000 sidor, som ska jämkas ihop och som ingen av de röstande har läst fullständigt.
Om det bara handlade om ett fåtal som inte är försäkrade nu skulle man kunna anställa egen privat läkare och sjuksköterska till var och en av dem och det skulle kosta betydligt mindre än en trillion dollar.

Försök att förstå och ta till dig utan sarkasm.
80 % av alla jobb levereras av små privata företagare. Är det vad du menar med "själlösa affärsmän"? Dessa kommer inte att ha råd att nyanställa eller ens behålla den stab de har.

Berit sa...

Lagförslaget är ett trillion-dollar, budget-sprängande statligt övertagande av vårt sjukvårdssystem. Det kommer att placera byråkrater mellan människan och hennes vård. Det kommer att leda till ransonering av sjukvården och skada de mest utsatt först. Det kommer att driva oss till konkurs och lämna våra barn att betala räkningen. Det kommer att minska vår frihet, våra valmöjligheter och vårt välstånd.
Om man verkligen ville förbättra systemet är det mycket annat man skulle kunna göra.

En stor förbättring och penningbesparare vore att ändra möjligheterna till felbehandlingsåtal som väldigt ofta görs bara för att komma över pengar. Det orsakar att läkare måste försäkra sig mot detta vilket är mycket dyrbart och naturligtvis slås ut på alla kostnader. Det gör också att läkare känner sig tvungna att beställa alla möjliga egentligen onödiga tester och röntgen bara för att gardera sig.
Ett annat sätt att förbilliga försäkringar är att låta försäkringstagare beställa 'a la carte" dvs. bara det man vill vara försäkrad för. Jag har inget behov att betala för graviditets-försäkring, drogmissbrukrehabilitering , håravfall..vård på mentalsjukhus (även om vissa av er tycker att jag behöver det) men statliga regler säger att mitt försäkringsbolag måste försäkra mig för det.
Liksom man på sin bilförsäkring inte kräver att bolaget ska stå för oljebyte, nya däck och tändstift borde folk kunna säga att de är villiga att stå för, låt säga 5000 dollar per år i "normalt slitage" och rutinsaker och försäkra sig för en allvarlig kostsam "krasch", men det kan man inte nu.
Likaså borde folk kunna dra av försäkringen på skatten men det är bara företag som kan. Jag kan gå på med mycket mer, men detta är ett smakprov.
Allt detta skulle kunna åtgärdas och försäkringar skulle bli billigare men det ligger inte i Demokraternas intresse eftersom deras avsikt är att få kontroll och därmed makt.

pw sa...

Det kommer att bli som i Sverige med sjukvården. Totalt ransonerat och man måste bråka om allt. Jag har ännu efter 20 år inte fått diagnos på mina magproblem, som jag nu vet var det är för något. Jag är på gång att söka vård utomlands.
Jag hoppas att jänkarna kastar ut socialisterna!

Anonym sa...

BYRÅKRATIER ÄR DET MEST SJÄLLÖSA SOM FINNS

Josefin tror att försäkringsbolag och läkare i privat regi blir mer "själlösa" än den offentliga byråkrati, som är alternativet.

Men det finns ingenting så omänskligt själlöst som en byråkrati. Människorna i en sådan måste följa reglerna för sitt arbete. De får inte använda sitt sunda förnuft, eftersom det skulle leda till godtycke. När "omänskligheten" blivit så omfattande att politikerna ser den, det tar lång tid så den hinner alltid bli jättestor, skriver dom försås nya regler. Dessa gör byråkraternas handlingsutrymme ändå mindre. Och de träder ofta i kraft först sedan behovet nästan försvunnit p.g.a. den allmlänna utvecklingen.

Alla dessa regler och bekymren med att de alltid är fel, göra att organisationen blir mer och mer upptagen av administration. En svensk läkare tar emot hälften så många patienter som i länder med privat vård.

I UK anlitas numera svenska sjukvårdsföretag av den offentliga byråkratin, därför att de gör många vårdinsatser dramatiskt billigare.

Den stora skillnaden mellan offentligt och privat är just det personliga engagemanget. Den privata vårdcentralen ser varje patient som en inkomst man följaktligen månar om att behandla så väl att den sprider ett fördelaktigt rykte. För den offenliga vårdcentralen blir patienten en ökad arbetsbörda, som man gärna klarar sig utan.

Den mest själlösa attityden finner man i den offentliga vården. Observera att den också gäller INOM vården. Där är man mer missnöjd med sina chefer än i privata företag och där är fler sjukskrivna.


Fridsamme Fridolf

magnus sa...

Ja Obamarx, onekligen!

Vad tror du om det här (ett tips...) :

The Examiner: "Climate bill's 'emergency provision' gives Obama strong-man powers".

Någon skrev att där står att om växthusgaserna når 450 CO2-ekvivalenter, vilket kommer att -- tada! -- ske inom några månader, så kommer presidenten att kunna ge order till federala myndigheter eller nåt... (jag vet inte; har inte hunnit läsa det än).

Ann-Marie sa...

@ Josefin
Ja, sjukvården i Sverige och i resten av Europa är ju så fantastisk när pappa staten sköter om det hela. Köerna innan man kan få vård, engagerade läkare som verkligen har tid att bry sig om en. Tror inte jag ens behöver fortsätta.
Det har sagts här innan att systemet i USA inte är perfekt och mycket behöver ändras. Men den är bra bättre än i Sverige om man bemödar sig att se till att ha försäkring.
Staten ska INTE lägga sig i vad människor gör med sina liv, sina pengar etc.

Berit sa...

Skrämmande och intressant, Magnus, ska titta närmare på det.
Man kan ju undra vad "appropriate actions" är. Att vi slutar andas ut, kanske?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.