27 november 2009

När kontinentalplattorna krockar blir det jordbävning

Den karismatiska varianten av kristendom i Afrika (bilden) är nödvändig för att hålla islam stången. Mot islams dödsförakt och dödslängtan duger bara livsbejakande mod, och tro på att kärleken mellan människor mirakulöst ska segra.

Genom historien har islam alltid krockat med andra kulturer, med blodiga gränser som följd. Till skillnad från kristendom och västerländsk universalism räknar inte islam alla människor som likvärdiga. Är du inte muslim är du mindre värd.

"Faktum är att fanatikerna är regel i islam i detta ögonblick. Det är fanatiker som marscherar. Det är fanatiker som utkämpar de 50 krigen över hela världen. Det är fanatiker som systematiskt slaktar kristna och stamgrupper i hela Afrika och successivt tar över hela kontinenten i en islamisk våg. Det är fanatiker som bombar, halshugger, mördar och hedersmördar. Det är fanatiker som övertar moské efter moské. Det är fanatiker som ivrigt sprider stening och hängning av våldtäktsoffer och homosexuella. Ett hårt mätbart faktum är att den 'fredliga majoriteten' är den 'tysta majoriteten' och att den är kuvad och utan inflytande."

Why the Peaceful Majority is Irrelevant

2 Kommentarer:

Anonym sa...

när dem krockar blirdet berg. däremot när en platta hamnar under en annan eller gnids mot den blir det en jordbävning.

Henke

Berit sa...

Och dessa berg, Henke, blir i många fall oöverstigliga

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.