21 december 2009

Globalt tänkande


Kommittén som ska rädda världen: Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Gordon Brown och andra ledare från Köpenhamns klimat-prat.

Det råder inget tvivel om vilket ord som får priset som det viktigaste under 2009.
Ordet "Global" svepte alla andra ord in i det politiskt korrekta lexikonets glömska... Vi har sett "globala kriser" och "globala utmaningar", och det enda möjliga är "globala lösningar", som kräver "globala ramavtal". Gordon Brown föreslog faktiskt något som kallas en "global allians" som svar på klimatförändringarna. (Skulle detta vara en allians mot anstormningen av utomjordingar?)
En del av detta var rent nonsens, som när det yttrades av Gordon Brown. Ordet "global", som i "global ekonomisk kris", betyder: "Det är inte mitt fel".

Att bara yttra detta sopar bort allt som en gång antogs vara den mest grundläggande principen i den moderna demokratin: den valda nationella regeringens ansvar för det egna folket - att rätten att styra kommer från samtycke från väljarna.

Den farliga idén om att den demokratiska kontrollen, som de nationella regeringarna har, försvinner till förmån för "globala ramavtal", uppnådda efter hemliga förhandlingarna mellan världens ledare, har aldrig såvitt jag vet, diskuterats offentligt.

Om man godkänner överstatliga "juridiskt bindande avtal", vad kommer då att hända med de oliktänkande, som inte accepterar förutsättningarna (om klimatförändringar, till exempel) och när det inte finns någon möjlighet att fly till ett annat land i protest?
Är det vad man tänkt sig som resultat av en världsregering? Kommer denna regering att ha makt och befogenheter som överstiger vad de valda nationella regeringarna kan kontrollera?

Att kalla ett problem "globalt" är tänkt att innebära tre olika saker: att det är resultatet av handlingar utförda av människor i olika länder, att dessa åtgärder har påverkat livet för alla människor i världen och att botemedlet måste innebära identiska aktioner. Detta är emellertid tre olika saker där den ena kan vara sann utan att de andra nödvändigtvis måste vara det.

Bankkrisen hade förvisso sina rötter i den internationella finansieringen, men hur den drabbade olika länder och folk, varierade avsevärt beroende på skillnaderna i deras interna system. Storbritannien drabbades särskilt hårt på grund av både offentlig och privat skuld, medan Australien klarat sig relativt helskinnade.
Att ett problem är internationellt innebär inte nödvändigtvis att lösningen måste hamras ut ur ett enhetligt globalt recept. Med tanke på skillnaderna i effekter och konsekvenser för enskilda länder, kan sådana försök resultera i ett enormt slöseri med tid och resurser, som skulle kunna användas bättre för nationella åtgärder.

Ordet "globala" har antagit ett helig skimmer. Alla åtgärder som vidtas i dess namn är så "dygdiga', medan besluten i de enskilda länderna är småaktiga och egennyttiga.

Det står en doft av totalitarism omkring denna nya teologi, där riskerna beskrivs i sådana kosmiska termer att allt annat måste vika sig.
"Globalism" är en annan form av internationalism, som har blivit en av pelarna i Vänsterns politik. Ett åtagande att klass snarare än nation, verkar vara ett motgift till "blod och jord-nationalismen" som gav upphov till fascism.
Nationalstaten har aldrig riktigt återhämtat sig från det dåliga rykte om den fått under det senaste århundradet, som upphov till världskriget. Men om den skall förpassas till historiens papperskorg måste vi komma med nya och bättre sätt, för att underlätta för människor när det gäller att kunna bestämma om hur de vill regleras.
Kanske det skulle kunna vara nästa års "globala utmaning".

Läs mera:
'Global' thinking won't necessarily solve the world's problems, says Janet Daley

2 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Skönt att veta att det inte bara är jag som är "paranoid"... George Orwell hade bara fel om årtalet.

Anonym sa...

Jag hoppas att det går att rädda världen från kommittén. Det är inget fel på världen, det är politikerna det är fel på.
Knegarn.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.