23 december 2009

Lagen om oförutsedda konsekvenser

Genom lagen (1960:690) om byggnadsminnen kan staten oberoende av ägarens inställning ge skydd åt kulturhisto­riskt synnerligen märkliga byggnader.

Vad hände tiden innan lagen infördes? Inför hotet att tvingas till kostsamt underhåll av gamla byggnader greps många bönder och markägare av panik och började riva. Med traktorer och kättingar om husknutar och takstolar vältes gamla smedjor och verkstäder, växthus från 1700-talet, till och med kyrkliga kapell.

Ett exempel på hur politikers klåfingrighet fick konsekvenser helt motsatta de avsedda. Ett annat exempel är lagen om fotgängares företräde på övergångsställen.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.