04 december 2009

Ta från de rika

När det gäller valet av president, förväntar sig det amerikanska folket tydligen en allsmäktig "Sugar-Daddy", som kan ta hand om alla deras behov, snarare än en tjänsteman, en VD, en högste chef.

I början av 1930-talet, var ekonomin i hela världen i dåligt skick, och amerikanarna valde FDR (Roosevelt) som lovade att använda regeringens makt för att ta hand om alla problem.
Naturligtvis gjorde hans New Deal ("stimulanspaket") problemen värre och förlängde lågkonjunkturen in i en depression. Genom sina aktioner trampade FDR på Konstitutionen, utvidgade regeringsmakten, och skapade ett Ponzi systemet som kallas Social Security.
Amerikanerna belönade honom genom att välja honom fyra gånger.
Vid den tidpunkten trodde tydligen en majoritet av amerikanerna att regeringen var mer en lösning än problemet i sig.

Förväntar sig "ett moraliskt och dygdigt folk" att någon annan betalar för deras bekvämlighet och välbefinnande?

Det fanns en tid då de flesta amerikaner ryggade tillbaka vid tanken på att acceptera välgörenhet från andra eller allmosor från regeringen. De var stolta över att vara självförsörjande, även om deras levnadsförhållanden var hårda. Jag är så gammal att jag minns samma resonemang i Sverige också!
När började Amerikas förändring från ett land av självständiga robusta individualister till en nation av utnyttjare och gnällspikar som, utan att arbeta, vill leva bekvämt på någon annans bekostnad? När bestämde sig amerikanerna för att en "Nanny State" skulle ta hand om dem? Från tiden före FDR' s New Deal till LBJ' s "Krig mot Fattigdomen, till Obamas
"Change-stimulus" har vi vandrat från relativ frihet till slaveri och beroende.

Vi vet att regeringar inte skapar välstånd eller producera något, de kan bara ta egendom från medborgare och distribuera det till andra, som de favoriserar.
Kristendom och amerikansk tradition lär oss att vara barmhärtig och villig att hjälpa andra, men det är traditionellt en lokal och frivillig insats utan tvång från regeringen.
Idéerna och reglerna för socialism, kollektivism och egalitära ideologi är raka motsatsen till traditionen om arbetsetik och de strider mot de principer som grundade nationen.

Om det är så att ondskefulla rika inte betalar sina del, så hur kommer det sig att regeringen får ca 40% av all inkomstskatt från 1% av inkomsttagarna? Kan någon vara snäll och förklara det.
1 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag fick detta från min vännina, tycker jag passar bra med ditt inlägg.
Petra

This is so right!!! Ayn Rand (author of "Atlas Shrugged") had it right 50 yrs ago!!

These are probably the 5 best sentences you'll ever read. This should be in every book in every school
room in every city in every state in our great Union . Our educators should make a lesson plan on this
one statement and beat these words into every head in every class in every state in these United States
of America .

You cannot legislate the poor into prosperity by legislating the wealthy out of prosperity.

What one person receives without working for, another person must work for without receiving.

The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from
somebody else.

When half of the people get the idea that they do not have to work because the other half is going
to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because
somebody else is going to get what they work for, that my dear friend, is the beginning of the end
of any nation.

You cannot multiply wealth by dividing it."

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.