18 januari 2010

Censurdebatten som skulle censureras

Ett exempel på självcensur är auktionshuset Lauritz.com som vägrade att sälja karikatyrtecknaren Kurt Westergaards verk på grund av fruktan för medarbetarnas säkerhet. Pengarna skulle gå till Haiti-offren. (screenshot från TV av Snaphanen)

Bloggen har tidigare skrivit om en undersökning, som visar att en lång rad danska författare, bildkonstnärer, gallerister och museichefer väljer att smyga på tå, av rädsla för repressalier från muslimska fanatiker.

Nu har det kommit fram att Dansk Forfatterforening försökte censurera undersökningen. Från Ugebrev A4 via Hodja:

"De som borde ta ledningen i en nödvändig debatt om självcensur i danskt konst- och kulturliv, vill censurera bort debatten. Efter att Ugebrev A4 i förra veckan offentliggjorde en undersökning om självcensur bland danska konstnärer och utställningsfolk, drog delar av Dansk Forfatterforening det ultimata kortet när man inte gillar verkligheten: Om det är ett faktum, förnekar vi faktum.

Att författarföreningen med ordföranden i spetsen valde att undergräva undersökningens resultat med ogripbara anklagelser om manipulation, kom dock inte som någon överraskning. Redan innan undersökningen genomfördes försökte författarföreningen förbjuda A4 att kontakta sina medlemmar. Detta något förvånande försök att censurera bort en censurundersökning, blev dock stoppat av föreningens advokat, som undervisade ordföranden om att det inte var lagligt att förhindra A4 att kontakta samtliga medlemmar.

Den stora frågan som inte bara A4's läsare men alla medie-användare i dag står inför, är varför det är så angeläget för författarföreningen att man inte får diskutera självcensur. Är det för att det kränker yrkesstolthet och identitet? Är det för att de krafter som några rädda konstnärer fruktar, inte ska få veta att de har vunnit en delseger eller är det för att debatten oundvikligen kan ge lätta poäng åt den politiska högern?"

3 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Censurera censuren?!

Hednamissionen sa...

Framstegspartiet i Norge har nu publicerat egna muhammedteckningar.

Mer här

En norsk muslimsk representant jämför med tonårsuppror, men inser förmodligen att det egentligen handlar om ett modigt försvar av yttrandefriheten.

Kanske som ett uttryck för solidaritet med danska konstnärer.

Många pk-ister menar att det inte är någon skillnad i fråga om tolerans mellan de flesta kristna och de flesta muslimer. Ungefär som att så fort de ges permanent uppehållstillstånd, så blir de sekulära och religiöst ljumma som de flesta européer i förhållande till kristendomen. Eller menar man att de flesta muslimer i världen är lika toleranta som de flesta västerlänningar/"kristna"?

Standardbortförklaringen är att det även finns kristna fanatiker, och som exempel har jag förutom de som skjuter abortläkare i USA även sett jämförelse med kriget i Irak!!

Den internationellt hyllade och filmade författaren Ian McEwan säger sig visserligen föraktas kristna fanatiker lika mycket som muslimska, men framhåller att de där amerikanska kristna inte försöker döda någon i hans hemstad.


I despise Militant Islam

Hednamissionen sa...

Citat Newsmill.se:

"Efter att ha meddelat att man ska ge ut en roman om Muhammeds yngsta hustru drabbades det brittiska förlaget Gibson Square i helgen av en mordbrand. För en månad sedan drog ett av USA:s största förlag Random House tillbaka utgivningen av boken efter alltför många hot. Håller islamisterna på att införa censur i det västerländska kulturlivet? Eller är det bara sunt att majoritetskulturen tar hänsyn till minoriteter?"

Detta som ingress till en debatt om yttrandefriheten. De flesta deltagarna försvarar den, men ett fåtal menar att man inte kan ha yttrandefrihet i ett mångetniskt och mångreligiöst samhälle. En framhåller Indien som förebild. Där skyddas även kristna för hädiska bilder. Om man kränker en kristen eller en hindu eller en muslim kan man få fängelse i tre år.

Förolämpa aldrig en troende

Det anser den här personen är helt rimligt. Och jag fruktar att han är mer representativ för
våra förtroendevaldas åsikt än de som anser att religiösa känslor är underordnade yttrandefriheten. Vi kan alltså räkna med inskränkningar i den senare i form av förbud mot kränkande bilder och yttranden, för att få det mångreligiösa och mångetniska samhället att fungera. Annars kan vi inte ha fortsatt massinvandring från tredje världen. Och det anser våra förtroendevalda vore en katastrof utan motstycke.

Jag å min sida avstår hellre från massinvandring från utomeuropeiska kulturer om priset är censurerade nyheter och ofria debatter.

En medlem i Mensa skriver, att hatbrott är det bara om en rasist knivhugger en muslim, men inte när en muslim knivhugger en rasist. Han är förstås kritisk mot detta. (Han är trots allt medlem i Mensa.)

Han nämner även det som jag retat mig på och till och med mailat RFSL om, nämligen att
man bara kräver av kristna kyrkor att de skall tillåta kvinnliga präster och homovigslar, men aldrig detsamma av muslimska moskéer.

Somliga är mer jämlika än andra

Detta är en illustration till Orwells fyndiga "alla är jämlika, men en del är mer jämlika än andra".

Mångfald är alltså styrka, men det är också självcensur och olikhet inför lagen. Snacka om berikning!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.