14 januari 2010

Oheliga agenter

Citat från diarists inlägg under Knutes artikel "Makthavarna gör dumma ansikten men erkänner aldrig ett fel":

"Tänker på vad Christopher Hitchens skrev i Vanity Fair om att många muslimer i Storbritannien är extremister som flytt mer sekulära regimer i arabvärlden."

Jag kände inte till Hitchens artikel. Tack för den diarist!

Läste däremot Mats Skogkärs artikel "Tillbaka till Londonistan" imorse på Sydsvenskan Opinion, och en liknande tanke slog mig; det måste finnas minst fem kategorier av muslimska invandrare (beaktat islam som faktor, jag VET att det finns andra kategoriseringssätt också):

1. De som flytt pga sin alltför nitiska tillämpning av islam (de som diarist nämner ovan alltså).

2. De som inte alls flytt utan är här som jihadister med eller utan hemlandets eller någon större muslimsk organisations goda minne.


3. De som flytt pga sin sekularism och sitt motstånd mot islamofascismen. Tyvärr är detta nog en ganska liten grupp även om vi i väst tror att detta skulle vara det naturliga skälet.


4. De som FLYTTAT av rent ekonomiska skäl och som fortsätter att vara sk muslimer i varierande grad i sitt nya land.


5. De som flytt pga att de förföljs pga andra politiska engagemang än islamism och sekularism (förmodligen främst kommunister).


Jämför detta med de som flydde från kommunistdiktaturerna innan Sovjet och muren föll. Hur många av dem angav rätt skäl för att de kommit hit? Formodligen slank det igenom en och annan spion/omstörtare, men jag misstänker att säkerhetspolisstyrkorna i väst hade ögonen på dem.
Hur är det däremot med alla muslimer som kommit hit? Det handlar ju om MÅNGA flera individer än de som flydde från kommunisterna. Kan man rimligtvis hålla koll på dem?

Och det viktigaste:
En gång kommunist, alltid kommunist? Nej jag tror inte det, att vara kommunist är ingen identitet/etnicitet och den betraktas inte heller som något man föds till.

En gång muslim, alltid muslim? Nej inte enligt min människosyn, man kan bli muslim eller upphöra att vara muslim (sistnämnda gäller inte i alla länder, men än så länge är det teoretiskt möjligt i Sverige) men föds alltid till människa. Tyvärr delas inte min syn av flera muslimer, men inte heller av våra aningslösa politiker när de bedriver sin aningslösa identitetspolitik. De bränner hellre in islams bomärke i individen och detta kan förstås utnyttjas mycket väl av dem som vill se ett islamiserat väst.


Bilden:
"Trojan horse in Canakkale, Turkey"
Redo för att resa till EU?


EKP
Sds Sds Vanity Fair

7 Kommentarer:

Knute sa...

Rättegången mot Wilders är legal Jihad

Splittringen mellan islam-försvarare och islam-kritiker i den inhemska holländska befolkningen är något som islamister drar fördel av, och detta är avsikten. Islamisterna är inte de dumma öken-sekterister som alltför ofta tas för givet.

http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/01/wilders-trial-is-legal-jihad.html

LP sa...

"Islamisterna är inte de dumma öken-sekterister som alltför ofta tas för givet."

Självklart inte, det var inte nazisterna heller. Tvärtom var det brillianta hjärnor bakom det tredje riket. Fast de lutade sig mot en dålig ideologi och gick därför under.

Vi kan dock inte luta oss tillbaka och räkna med att islamismen skall falla samman av sig själv pga dess värdelöshet. Idioti har en förmåga att hinna med att blomma ut och förstöra innan den bekämpas. Splittring måste undvikas.

Som du Knute eller om det var någon annan, skrev tidigare: "De som inte är emot oss är med oss.". Intressena må vara olika, men fienden är utpekad. Detta får såklart inte slå över till "Din fiendes finde är min vän". Vi har redan sett resultatet av hur fel detta kan bli både då det gäller forna Sovjets, Rysslands och USAs strategier. Minsta gemensamma nämnare gäller som alltid för samarbete.

Berit sa...

LP, du tror inte riktigt på "En gång muslim, alltid muslim", men det tror jag.

Under mina år "på sjön" tillbringade vi rätt mycket tid i en grupp av mycket förmögna muslimer, (syrier och saudies). (Jag är god vän med en av fruarna).
Männen var alla universitetsutbildade i USA med betydelsefulla positioner i Libanon, Syrien och Saudiarabien. De tog sig en whisky, jag såg aldrig att de bad, gick klädda som västerlänningar och var på ytan som "vanligt folk", fast de ägde förstås fantastiska båtar.
Skrapade man på fernissan något hittade man emellertid värderingar som gjorde mig mörkrädd. Även om de inte uppträdde som de troende muslimer vi ser med ändan i vädret, ansåg de att Islam är det bästa för världen. De försökte övertala min make att konvertera och politiskt/ekonomiskt stöttade de ansträngningar att stärka Islams inflytande.
Det som nöts in i barndomen sitter långt inne och har inte så mycket med intelligens eller senare skolutbildning att göra.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

En gång muslim, alltid muslim anser jag också vara riktigt. Detta går aldrig att komma ifrån och därförbör man ALDRIG lita på någon muslim eller individ av muslimskt ursprung, ej heller konvertiter naturligtvis. Har en gång viruset kallat islam slagit rot i individen så går det inte att få bort. Enda boten är att avlägsna alla muslimer från väst-världen. Något annat alternativ finns tyvärr inte.

LP sa...

Berit och Robin

Jag förstår vad ni säger och Berits sista mening är extra tänkvärd:

"Det som nöts in i barndomen sitter långt inne och har inte så mycket med intelligens eller senare skolutbildning att göra."

Men...
För det första tror jag inte att det är omöjligt för en muslim att "avprogrammera" sig, även om det nog är ovanligt, men observera att jag skriver att det är utövaren själv som måste göra det om det skall vara värt något.

Fast mera troligt är att den tillämpning och utövning av det muslimska och den muslimska identiteten, modifieras genom yttre påverkan. Förhoppningsvis modifieras den mot en mindre totalitär version, men radikaliseringen av muslimer som verkar pågå runt om i världen just nu pekar på en negativ utveckling.

Och det är detta jag berör i min text, alltså hur vi genom identitetspolitiken spelar islam i händerna genom att hålla individerna knutna till islam. Även om individen inte alls tillämpar islam i någon större utsträckning så finns åtminstone grundförutsättningen där om han identifierar sig som muslim.
Det finns ingen anledning att underblåsa denna identitet, även om det finns anledning att vara misstänksam mot den som indoktrinerats med densamma.

Hednamissionen sa...

Finns en lösning på problemet, bortsett då från slopandet av identitetspolitiken?

Tyvärr är svaret att lösningen ligger i en strategi, som säkerligen många ryggar inför.

Det viktigaste i den strategin är ett invandringsstopp - eller nästintill. Det är väl att påpeka en självklarhet, men islamistproblemet skulle inte existera utan en så pass stor muslimsk invandring som vi haft.

Eftersom asylpolitiken blivit ett sätt att kringgå lagar och bestämmelser rörande legal invandring, så måste asylpolitiken stramas upp radikalt.

Alla asylsökande som under prövningstiden åker hem på semester bör få avslag på sin ansökan.

Vi bör även ta fasta på Dansk Folkepartis förslag
om att neka personer med sympatier för terrororganisationer asyl.

Dessutom ta efter Holland och införa ett slags värderingstest.

Vidare bör återvandring av de som inte har arbete eller trivs i vårt land uppmuntras via höjda återvandringsbidrag.

Ett viktigt led i motverkandet av identitetspolitiken är att konsekvent hävda principen om likhet inför lagen.

Visserligen har den principen aldrig tillämpats konsekvent, men nu har den helt slopats av hänsyn till invandrares seder, kultur och religion.

I mångkulturalismens namn förväntas vi luckra upp svensk djurskyddslag och tillåta obedövad slakt samt införa undantag för uniformsregler för polis etcetera. Och risken är stor att vi i likhet med Storbritannien inför shariadomstolar i fråga om civilrättsliga fall. Det är något som EU-kommissionen lär önska se. (Tror jag läste om det på en dansk blogg.)

Ett strikt tillämpande av samma regler för alla medborgare är grundstenen i en västerländsk liberal demokrati.

Och det gäller även i fråga om regler för kvinnor och män. Inga könsbaserade undantag bör tillåtas, till exempel olika krav på längd för kvinnor och män eller armstyrka eller snabbhet i löpning, som fallet är inom poliskåren.

Alla medborgare oavsett kön, etnicitet eller religion skall behandlas helt lika i fråga om rättigheter och skyldigheter.

Allt annat är diskriminering.

Men hur går det då med ett minaretförbud i så fall? Tja, ytterligare ett problem som kan knytas till en mycket stor muslimsk invandring. Utan en sådan hade vi inte tvingats ta ställning i minaretfrågan. Är en liberal demokrati alls förenlig med massinvandring från icke-kristna kulturer?

Hednamissionen sa...

Berit, mycket tänkvärda resminnen. Och som LP citerar: "Det som nöts in i barndomen sitter långt inne och har inte så mycket med intelligens eller senare skolutbildning att göra." Ja, så är det åtminstone för mig.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.