08 januari 2010

"Jag är inte muslim, jag är ju muslim för böveln!"

Jag skriver denna text med anledning av en havererad forumdebatt på en muslims forum. Forumet heter "Ex Oriente Lux" och jag halkade in där via en länk från en tidningsartikel i SvD som beskrev attentatsförsöket mot den danske tecknaren Westergaard. I början fick jag mina inlägg publicerade och kunde ge respons på de angrepp jag utsattes för, men sedan valde moderatorn att stoppa mina kommentarer och den som ville kunde sparka på mig utan att jag kunde försvara mig.
Istället för att kommentera de enskilda debattörerna, gör jag här en sammanfattning av det jag försökte föra fram i debatten.


Det som många muslimer och islamofiler verkar skjuta in sig på då det gäller att angripa den kritik vi riktar mot muslimer av det slag Westergaards attentatsman utgör, är bla just det faktum att vi kallar attentatsmannen "muslim" och att vi säger att han motiveras av "islam". Muslimer verkar ofta sakna förmåga och/eller vilja att förhålla sig till ideologin islam så som man måste förhålla sig till egna och andras ideologier i ett civiliserat samhälle. Varje kritik mot islam och dess förgrundsfigurer verkar ses som personangrepp. Kanske är detta inte så konstigt. I många muslimska länder står man fortfarande kvar på en mycket primitiv nivå då det gäller förhållandet mellan individ, kollektiv, stat och religion. Man identifierar sig helt enkelt med islam så till den grad att man inte klarar av den intellektuella rörlighet som krävs för att man skall kunna delta i den slags debatt vi har fört i fört decennier ja kanske mer än ett sekel, här i den än så länge ickemuslimskt dominerade världen.

Det är också mycket bekvämt och populärt att kräva särbehandling av det slag islam åtnjuter inte minst tack vare våra dysfunktionella religionsfrihetslagar. Den felaktiga kollektiva skuldkänsla som diverse "postkoloniala teorier" har skapat mot bla den muslimska världen, är också ett vapen för folkhemsjihadisterna. Detta utnyttjas starkt av bildade muslimer som har kunskap om hur västerländska kulturer fungerar. Våra svenska konvertiter spelar högt med dessa falska kort.


Ytterligare ett trumfkort, som dras upp på ett nästan övertydligt sätt av sign "Zakaria" på "Ex Oriente Lux" är den klassiska anklagelsen: "Du är ingen riktig liberal/demokrat/humanist/religionsfrihetsförespråkare/individualist etc, eftersom du inte vill ge mig rätten att utöva islam!". Här utelämnar man dock alltid den fortsättning på meningen som borde tillfogas eftersom det gäller islam. Man borde nämligen säga:


"Du är ingen riktig liberal/demokrat/humanist/religionsfrihetsförespråkare/individualist etc, eftersom du inte vill ge mig rätten att utöva islam på det sätt jag vill oavsett om det strider mot fundamentala idéer som tex liberalism/demokrati/humanism/religionsfrihet/individualism/jämställdhet/yttrandefrihet/djurskydd etc etc, och avsett om det innebär att de som inte är rättrogna muslimer drabbas av våld, förtryck, död, pennalism och ofrihet!"


Det är alltså den gamla frågan om hur man skall skydda friheten utan att gynna ofriheten. Det finns självklart inget rakt och enkelt svar på detta, men vissa odiskutabla gränser finns, och islam överskrider ofta flera av dessa. Att man vill bekämpa den som trampar på dessa värden är inget man behöver skämmas för, lika lite som de allierade behövde skämmas för att de var tvungna att döda tyska soldater under andra världskriget. Muslimen som far ut med ovan nämnda anklagelse verkar mena att vi skall ignorera att totalitära ideologier som islam, mycket väl kan utnyttja de "svagheter" som ett icketotalitärt, liberalt, demokratiskt och individualistiskt samhälle av naturen har för att avskaffa det. Tyvärr verkar flera av våra politiker och etablerade opinionsbildare, på hela den politiska skalan, tro att man inte behöver försvara det icketotalitära samhället.Alltså måste många muslimer lära sig hur man beter sig i en ideologisk debatt. De måste lära sig att skilja på sin identitet och den ideologi de bekänner sig till. Om någon kritiserar handlingar som begås i islams namn och/eller uttolkningar av islam så kan de antingen strunta i det, hålla med eller argumentera mot. Man måste hur som helst tvingas ut ur det bekväma etnicitets-tält där man kan gömma sig med de mörkaste och mest klandervärda åsikter. Allt identitetspolitiskt fnaskande som västerlandets nyttiga idioter sysslar med, bidrar bara till att låsa in individer i identiteter som sedan kan användas av mörkrets skäggapor för att samla olika grupper till hat och våld mot varandra. Om man vill kallas "muslim" som bekänner sig till "islam" då det sker i en positiv kontext, får man finna sig i att bli betraktad som "muslim" som bekänner sig till "islam" även då kontexten är mindre trevlig. Sen får man ta diskussionen från den utgångspunkten. Att helt avfärda alla samband kategoriskt när det är obekvämt, är inte rimligt och gör man så förtjänar man inte att tas på allvar över huvud taget.

Jag kräver inte ett kollektivt fördömande från alla som kallar sig muslimer angående tex attentatet mot Westergaard. Hur skall det kanaliseras? Vem skall hålla räkningen på vilka som fördömer och vilka som inte gör det? Det är omöjligt och meningslöst. Däremot krävs att man som muslim klargör hur man positionerar sig i förhållande till sina ideologiska bröder och systrar när en diskussion uppstår. Man hänvisar till i stort sett samma urkunder och samma profet och det är därför helt rimligt att man associeras och jämförs med sina trosfränder.
En jämförelse: Om vänsterpartist A säger att sveriges försvar bör läggas ned, kan jag kritisera detta vanvettiga utspel och tom få medhåll från vänsterpartist B. Det må verka inkonsekvent, men svartvit verklighetsförståelse är ju något de flesta växer ifrån med åren (dock inte hjärntvättade muslimer som det verkar). Självklart tycker jag fortfarande att vänsterpartist B, som råkar hålla med mig i den enskilda frågan, är en politisk/ideologisk stolle och jag vill för allt smör i Småland inte ge honom någon regeringsmakt.

översta bilden:
Dålig debatteknik


mellersta bilden:
Dålig debatteknik


nedersta bilden:
Dålig debatteknik


EKP
Ex Oriente Lux
e-k

12 Kommentarer:

Anonym sa...

Ah, men vi HAR redan "taken lessons from 911", som der står på den stakkels, undertrykte islamofascists skilt; nemlig, at vi er i krig med islam, uanset hvor mange Bush'er og Obama'er kalder den "religion of peace".

Men politikerne kan - eller vil - ikke se den hvide elefant, som går rundt i lokalet. Og de er, sammen med mainstream pressen og apologeterne på uddannelserne, det største problem for Vestens befolkninger.

Det klør også i mange politikeres fingre efter at indføre censur af internet - det seneste tilfælde i Danmark er formanden for Socialistisk Folkeparti, Villy "Hot Air" Søvndahl, som gerne villegøre det ulovligt at google på islam i forbindelse med ord som terrorism etc. etc.

Naivtive sa...

Det är ju bra om vi lär oss att känna igen lössen på gången. Finns det "moderata/liberala/domokratiska" muslimer eller bara muslimer?

LP sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
LP sa...

@Naivtive

Det där är ju den ständigt aktuella frågan, alltså den om de "moderata/liberala/demokratiska" muslimerna.

Man kan åtminstone helt säkert säga att liberal och islam i stort sett är varandras motsatser. Jag skulle vilja höra den som försöker säga emot detta med den intellektuella hedern i behåll.

Demokratins förhållande till islam kan vid en ytlig betraktelse verka mera komplicerad, men jag anser att det är kristallklart; islam är en totalitär ideolgi och totalitarism är inte demokrati, punkt. Sen misstolkar en del saken om menar att man dels kan ha fria val i en stat där islam är statsreligion och dels att man kan rösta fram en islamisk teokrati på demokratisk väg.
Att det sistnämnda skulle kasta demokratiskt guldstoff över islam kan man avfärda snabbt och lätt. Även "vanlig" fascism kan röstas fram på demokratisk väg och det gör inte fascismen demokratisk i sig.
Det förstnämnda handlar såklart om den sekulära principen. Islam är till naturen helt inkompatibelt med sekulärt tänkande bla eftersom den privata förståelsen av islam är tillbakaträngd och underutvecklad till förmån för den kollektiva totalitära tillämpningen som inte ger utrymme för några egna religiösa grubblerier och utflykter (sufismen undantagen?). Detta betonas gång på gång när muslimer säger att islam är tydligare än tex kristendomen, att Muhammed var den sista och i särklass viktigaste profeten. Faktum är att många muslimer verkar syssla med avancerad idoldyrkan där Muhammed är föremålet för deras dyrkan, detta är osunt och kan lätt skapa sektliknande och osjälvständigt tänkande. En del hävdar dessutom att koranen är entydig och stringent på ett sätt som bibeln inte är.
Allt detta menar man är fördelar, medan tom den filosofiskt grundutbildade lätt förstår att det tvärtom är en stor nackdel som gör att man lätt låser sig/blir fundamentalistisk i sitt tänkande.

Summa summarum skulle jag vilja påstå att i den mån en dyrkare av islam verkar sig i enlighet med demokratiska, humanistiska, liberala, toleranta, jämställda, frihetliga- självständiga, människorättsliga och individualistiska principer, så är det nästan aldrig tack vare islam utan nästan uteslutande trots islam och det beror nog främst på människans inneboende förmåga till empati och altruism, men också på yttre verkande motkrafter som tex lagstiftning och de goda krafter som finns i kulturen och som inte har något med islam att göra. Detta gäller för övrigt flera andra totalitära idéer/ideologier - deras anhängare kan anpassa sig i ett civiliserat samhälle, men det är verkligen inte deras idéers förtjänst.

Det skrämmande med islam är att det förenar det sämsta med extrem konservatism och det sämsta med socialism och kollektivism. Detta ger en häxbrygd som är på väg att förgifta hela Europa och flera idioter talar fortfarande om "mångkulturalism" och "tolerans" när det reses krav på att islams inflytande och utbredning stoppas. Det är en rysare...

Anonym sa...

Om en muslim föränleder att vi skapar en bild av muslimer som fiender i ett oavgränsat krig, är det inte heller svårt att förstå att "de" fundamentalister som faktiskt kämpar för att inför en kalifat eller shariabaserat styre, också målar upp västerlänningar som en homogen grupp, grundat på erfarenheter av en person som t.ex. Tony Olsson. Tycker ni författare att det skulle vara ett rättvisande porträtt av "västerlänningar"? Om ni svarar nej kanske ni borde omvärdera er stigmatizering. Om ni svarar 'ja' förstår jag varför ni skriver som ni gör...

Anonym sa...

Tycker principiellt illa om det ryggdunkande som ofta förekommer bland kommentarerna på olika bloggar men LP:s inlägg är klockrent!! Anonym har därefter skrivit en kommentar vilket han inte borde ha gjort./Hm

LP sa...

@Anonym

Du får nog läsa min artikel lite noggrannare. Det är just den slags problematiska motargument du anför som jag försöker reda ut i min tex.

- Vilken ideologi hänvisade Tony Olsson till när han var med om polismorden i Malexander?

- Vilken ideologi var det som drev attentatsmannen som angrep Westergaard?

Det är din underförstådda definition av "islam" och "muslim" som varande en slags oundviklig mänsklig egenskap som spelar de muslimska ledarna i händerna. Du antar underförstått att "muslimen" måste bli arg då jag angriper islam, eftersom din dåliga logik går ut på att "muslim" är en oundviklig identitetsstämpel som vissa personer bär.
Man föds inte till muslim (så som många muslimer påstår), man fostras till att bli muslim, elelr så väljer man det elelr såtvingas man till omvändelse under galgen. Så länge vi envisas med att gå med att använda religiösa beteckningar på samma sätt som man förr använde rasbeteckningar, spelar vi kalifatet i händerna. Identitetspolitik är ett vapen, hos alla läger, inte minst för muslimerna.

Patte sa...

Det var helt säkert sinnessjuka som drev attentatsmannen som angrep Westergaard.

Johan Y sa...

@Anonym (om Tony Olsson) som sagt din jämförelse haltar eftersom Olsson inte sa sig utföra sin dåd som västerlänning eller för västerlänningarnas sak. Han var inte heller påhejad av framträdande västerlänningar.

En mer relevant jämförelse är vissa feministers försök att ge män kollektiv skuld för våldtäkter och annat våld. Det fallerar på att de allra flesta män är negativt inställda till både våldtäkter och annat våld. Till skillnad mot muslimer som mycket sällan kritiserar det våld och förtryck som utförs i Islams namn. Till skillnad mot gruppen män finns det dessutom många officiella representanter för gruppen muslimer som skulle kunnat uttala sig å de moderata muslimernas vägnar. Problemet är att de inte gör det.

Ann-Marie sa...

@ Johan Y
Snyggt skrivet! Kort och koncist.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Tycker inte det finns mycket till stringens i koranen. Det är över tusen sidor av rent dravel sida upp och sida ner. I bibeln finns åtminstone olika historier, en del mer spännande, en del inte. En del mer intressanta än andra. Alla känner ju till historierna om Jesus, Moses, Noa, Jona och många andra. Några liknande motsvarigheter finns ej i koranen. Inga berättelser, bara oändligt mycket svammel om dyrkan av allah och vad som händer om man inte gör det eller gör det på fel sätt.

Sanct Clemens sa...

Ni är rasister hela bunten. Till och med att citera islam självt, eller som ovan visa demonstrationsbilder från muslimer är rasistiskt.
Om jag tex dödar någon otrogen och sedan motiverar mitt dåd med hjälp av en död snuskgubbes avskrifter så måste ju detta vara helt okej. För alla er som inte tycker det så är ni rasister som hatar frihet, demokrati och inte är tillräckligt liberala och frisinniga.
Här någon stans så får jag svårt att följa med i den liberala logiken...

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.