17 januari 2010

Konstitutionell Republik

USA är en konstitutionell republik. Landets styrs av representanter från olika områden i landet.
Ingenstans i Konstitutionen finns ordet demokrati ens skrivet, inte heller i Declaration of Independence.
I en demokrati kan folket rösta och bestämma enligt majoritetsbeslut. Republiken USA styrs av den redan skrivna konstitutionen.
Det hindrar naturligtvis inte politiker/intressegrupper från att utmana tolkningen av konstitutionen som vi såg förra året när det gäller rätten att bära vapen. The Supreme Court yttrade emellertid att enl. konstitutionen har enskilda städer och stater inte rätt att lokalt förbjuda vapen.
Yttrandefriheten är ett annat bra exempel där man i Europeiska länder kan bestämma att den inte existerar medan man här i landet inte kan göra det.

Det står inte heller i konstitutionen att varje medborgare har rätt att rösta!

Det är inte alltid helt klart vad människor menar när de använder ordet demokrati och jag har stött på personer som to.m. menar att socialism är demokrati!

En Demokrati är en nation som styrs av en majoritet.
(Ett klassiskt exempel är när tre vargar och två får röstar om vad man ska ha till middag.)

Attityden gentemot lagar är att majoritetens vilja ska styra vare sig den är baserad på något som är noga övervägt eller enbart styrt av känslor.
Landet styrs av en regering som erhållit sin suveräna makt direkt eller indirekt genom ett system av representation (oftast genom fria val)

I en Republik ligger den suveräna makten hos en grupp av medborgare som har rätt att rösta och makten utövas av valda representanter som är ansvariga inför lagen.

Det verkar ganska lika när man försöker beskriva det, eftersom båda styrs av människor valda av folket men den stora skillnaden är att i en demokrati styr majoriteten efter infall medan republiken styrs av regler dikterade i lag.
Denna lag sammanfattas i en konstitution som begränsar regeringens makt och försäkrar vissa rättigheter och beskydd av minoriteter och individer.
Domare Scalia yttrade detta efter domstolens beslut angående rätten att bära vapen i District of Columbia där man försökt göra det olagligt:

"Konstitutionen ger DC. en mängd möjligheter att hantera problem, inkluderande möjligheter att reglera vapen. Men den absoluta orubbligheten i konstitutionella rättigheter utesluter vissa möjligheter. Den utesluter möjligheten att förbjuda användandet av eldhandvapen för självförsvar i hemmet. Ingen regering har rätt att ta mandat över detta.
Utan tvivel är det många som anser att Second Amendment är omodern i vårt samhälle, där vår pålitliga armé är nationens stolthet, där vältränade polisstyrkor ger oss personlig säkerhet och där våldsövergrepp med vapen är ett allvarligt problem.
Det kan man kanske debattera. Men vad man inte kan debattera är att det inte är denna domstols roll att förklara Second Amendment ogiltigt."

Om USA vore en demokrati, skulle Kongressen kunna rösta fram ett beslut om att avskaffa Second Amendment (eller de övriga 26) och om presidenten godkände det så var det ur världen.

6 Kommentarer:

Sarbaz sa...

i USA fråntas fångar rätten till att rösta och USA har lätt fler än några hundra tusen medborgare i Fängelse. Sen andra bevis på att USA inte är en demokrati r väl Patriot Act, CIA, deras 16 underättelsetjänster och att man låter Storbritannien spionera på det amerikanska folket ( eftersom amerikansk lag förbjuder att USA själva gör det)

Berit sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Demokratbloggen sa...

Det hela är en lek med ord.

För att förklara Sveriges demokrati till exempel så har vi en riksdag där de olika partierna får mandat efter hur många röster de får.

I USA är det på liknande sätt, men på amerikanska.

Regeringen kan inte fatta vilka beslut som helst med mindre än att riksdagen är med på det.

Majoritetsbeslut betyder inte absolut majoritet, så att de partier som inte kan bilda regering hamnar helt utanför beslutsprocessen, så att det blir 51 % mot 49 %, för det hade i så fall varit diktatur.

Majoritetsprincipen är mer komplicerad än så, annars hade det i så fall varit onödigt att rösta alls.

Det finns för övrigt inga partier eller block som kommer så högt att de inte måste kompromissa om många frågor. Här får minoriteten en chans att påverka.

Ingenting som du har skrivit ovan utesluter demokrati. Även i Sverige har vi en konstitution, kallad grundlagen, som bestämmer över alla andra lagar, precis som den amerikanska konstitutionen.

Man kan inte åsidosätta grundlagen i Sverige med mindre än att man begår en brottslig handling, och det har man gjort.

Obama har också åsidosatt den amerikanska grundlagen och därmed begått brott. Han försöker dölja det, men inte desto mindre så är det ett brott.

På precis samma sätt är de sju riksdagspartierna i Sverige idag brottsliga genom att ha åsidosatt svensk grundlag, bland annat genom lagen om hets mot folkgrupp till exempel, och en del andra lagar.

Du menar att grundlagen och ett antal jurister skulle kunna regera helt på egen hand. Det innebär ju att all utveckling skulle avstanna. Man måste följa med tiden.

Det finns ingen människa som är så intelligent så att han kan skriva lagar som gäller för evigt, men det går att fastslå vissa fri- och rättigheter, och det är just det som är konstitutionen i alla demokratiska länder.

USA är alltså en demokrati, trots att vissa politiker försöker kringgärda konstitutionen, men när man gör det så är just den konstitutionella demokratin i fara!

Man kan och ska skriva nya lagar vartefter samhället utvecklas, men man får anpassa dem så att dessa lagar inte bryter mot den konstitutionella grundlagen, det är det politikerna är till för.

MEN MAN FÅR ALDRIG BRYTA MOT GRUNDLAGENS RÄTTIGHETER FÖR FOLK.

Det är samma sak som din omhuldade amerikanska konstitution.

Berit sa...

Parlamentarism och "presidentalism " kan ställas mot varandra som system som visar stora strukturella skillnader. Det är därmed inte säkert att dessa skillnader ger upphov till funktionella olikheter.
Likheterna kan vara resultat av avsiktlig planering, politiska vanor eller oanade konsekvenser.
Det hindrar väl inte att jag kan kritisera de system vi så lättvindigt kallar demokrati och påpeka att de börjar kväva sig själva i det ögonblick människor kan lägga beslag på andras egendom enbart genom att rösta.
Vad tycker du om Tytlers cirkel?

Anonym sa...

Visst är USA en demokrati. Landets regering är tillsatt i demokratiska val men de styrande måste hålla sig innanför landets lagar. En demokrati behöver inte vara ett pöbelvälde för att vara demokratiskt. Nu kan jag inte så mycket om USA men jag tror att även polismästaren (sheriffen) tillsätts genom att medborgarna får välja?
I Sverige har landets styrts av sossarna strängt taget oavbrutet sedan 1932 trots att de ofta bara fått 40% av rösterna. Hur demokratiskt är det att 40% av de röstande skall bestämma allt över alla?

Knegarn.

Anonym sa...

Om svenska grundlagen har statsvetaren Stig-Björn Ljunggren sagt:
”När det gäller grundlagen så är den ytterst bara ett kuttersmycke som putsas vid högtidliga tillfällen. Regeringen kommer att använda den som karottunderlägg om det behövs.”

Knegarn.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.