10 januari 2010

Människosyn

Mats Odell, kristdemokrat och kommunminister, säger: "Anlagda bilbränder, ungdomsbråk, stenkastning mot poliser och brandmän förekommer nu på många platser. Bättre bostäder stoppar bråken."

"Bättre bostäder stoppar bråken."

Ofta är det är bortkastade pengar att renovera dessa bostadsområden, eftersom de fort blir förstörda av de boende. Nej, det duger inte att skylla på bostäderna. Konfrontera i stället den negativa inställning till Sverige och västvärlden som islam impregnerar sina anhängare med. Myndigheterna måste sluta blunda för att militant islam är på stark frammarsch bland unga muslimer.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund erkände vid ett tillfälle, att "på kulturområdet där har ju vår sida i politiken varit frånvarande, kanske till och med ointresserad."

"Vår sida" är naturligtvis kyrkorna och kristendomen. Ett parti som kallar sig kristet borde slå vakt om kulturarvet. Om de inte vågar säga ifrån om islam och den muslimska massinvandringen, då tillhör de knappast det "verklighetens folk" som Hägglund brukar tala sig varm för.

"Aldrig någonsin att vår politik kommer att utformas av Sverigedemokraterna eller att de ges en möjlighet att styra över den politiken, för deras människosyn är helt annorlunda."

Jag tror han har fått det med människosyn om bakfoten. Han påstår att Sverigedemokraterna graderar människor efter etniskt ursprung, vilket inte stämmer, läs partiprogrammet! Det är ett normalt demokratiskt parti som är mer angelägna om mänskliga rättigheter och friheter än de flesta. Demoniseringen av dem påminner om sagan om vargen. Vad händer när den riktiga vargen kommer? Skjut inte på budbäraren!

Sveriges framtid undermineras av att journalister och politiker är fixerade vid att hålla sverigedemokraterna utanför makten. Sverigedemokraterna varnar för den muslimska massinvandringen men makthavarna är förhärdade verklighetsförnekare som vägrar lyssna.

Tydligen är det för närvarande bara Sverigedemokraterna som vill försvara den västerländska kristna människosynen mot totalitära läror som islam.

Är det främlingsfientligt att vilja minska invandringen?

11 Kommentarer:

Robsten sa...

Bra skrivet ;-)

Hednamissionen sa...

Att vara kristen är att vara en god samhällsmedborgare. Ibland är att vara en god samhällsmedborgare att vara i opposition till den sittande regeringen. Ibland även att bryta mot lagen, om lagen är i strid med att vara en god samhällsmedborgare.

De klassiska exemplen på detta är den underjordiska oppositionen mot Naziregimen i Tyskland, mot naziockupanterna i Frankrike, Danmark etcetera, och mot Sovjetväldet.

Vi kan därför i en framtid åter tvingas att agera med motståndsrörelserna i Nazityskland och Sovjetimperiet som förebild. Men kommer vi? Är vi inte för bekväma och bortklemade? Skulle vi ens orka eller våga ta till gatorna som Martin Luther King och andra medborgarrörelser med tanke på konsekvenserna?

Att vara kristen kan vara att våga dra en gräns. Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Solidariteten med fattiga måste ha en politisk gräns om man skall göra åtskillnad mellan kejsaren och Gud. Annars kan man lätt bli en dålig samhällsmedborgare.

En kristen kan vilja leva i frivillig egendomsgemenskap, men han eller hon kan inte stödja en av sin regering påtvingad egendomsgemenskap utan måste följa budet att inte hysa begär till sin nästas egendom genom att resolut avvisa socialismen.

På samma sätt ingår i en god medborgares plikt att vara patriot, dvs. stödja sina landsmän och landsmaninnor och barnen mot angrepp från andra nationer. Därmed även stödja tanken på nationell självständighet åt alla nationer, inklusive den egna. Endast genom nationalstaten är en sann demokrati möjlig. Övernationella regeringar leder till en uttunning av det nationella, dvs. folkliga, inflytandet.

För en sann kristen handlar det om sans och balans i fråga om solidaritet. Man skall vara solidarisk med världens fattiga, men även med sina landsmän. Det ena utesluter inte det andra.
Det utesluter emellertid öppna gränser och en gränslös välvilja mot alla som söker asyl, av den enkla anledningen att många gör det, eftersom de inte får invandra som arbetskraft. Att de inte bör få det beror i sin tur på att det skulle skapa för stor ekonomisk oreda, till men för alla som bor i vårt land, svenskar som invandrare.

Konkurrensen om de alltför få jobben skulle öka och fler skulle hamna i arbetslöshet och därmed ekonomiskt beroende gentemot staten. Detta i sin tur skulle destabilisera många familjer och leda till skilsmässor, som är så skadliga för barn. Och de statliga, gemensamma, skattefinansierade utgifterna för att försörja alla som saknar jobb eller inte kan försörja sig helt på ett, skulle leda till en ekonomisk kris.


Att som kristen stödja en reglerad invandring är därför inte mer okristet än att vilja skydda nationalparker mot för mycket turism eller minska bilismen i städerna, även om exemplen kan tyckas stötande.

Som sagt - ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör, vilket betyder - för mig - att acceptera de begränsningar som denna värld påtvingar oss. I denna värld av smärta där vi inte kan utrota sjukdomar och där vi aldrig kommer att kunna undfly sorgen. Bara be Gud att skona oss så länge som möjligt!

LP sa...

@diarist

Med all respekt, anser du att dina alltigenom vettiga åsikter ovan, är direkt beroende av att man är kristen? Eller missförstår jag?

Hur som helst, jag sympatiserar som sagt med dina åsikter men jag konstaterar tyvärr att i praktiken är vare sig kristendom, judendom, humanism eller någon annan -ism som jag på rak arm kan komma på, garanter för att man skall hålla med dig.
I färskt minne har jag tex den intill förbannelse dumsnälla och lögnaktiga(?) prällen i Sävsjö som uttalade sig angående skäggebarnen som hade "dumpats i en container" (egentligen blivit avslängda av SJ eftersom de tjuvåkte).

Nej jag tror att vi som ser att det är på väg att gå åt h-e med moder Svea kan förena oss vare sig vi är pingstvänner, hinduer, kristna, judar (kanske inte muslimer, möjligen om vi är ex-muslimer), skåningar, AIK:are, göteborgare, arbetare, företagare etc.
Vi kan förena oss i insikten om att något bra håller på att slarvas bort och att snart inte längre kommer att ha kontrollen över vårt eget ärvda landområde.

http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/12/31/containerflyktingarna-i-savsjo-prasten-visste-om-att-sj-kastat-av-dem/

Hednamissionen sa...

Hej LP,

jag vet inte vad som krävs för att vara en god jude eller muslim eller asadyrkare, eller buddist, etcetera, men jag utgår från att även existentialism, humanism, ateism, agnosticism, judendom, islam, odinism och buddism kräver av sina anhängare, att man är en god medborgare. Ja, till och med kommunismen kräver av sina anhängare att de är goda medborgare, även om de nu inte förmår vara det.

Jag skrev i polemik med den tyvärr överväldigande majoritet aktivt kristna som glömmer bort medborgaraspekten, och stirrar sig blinda på en felaktig analogi: att Josef och Maria flydde till Egypten undan baramördandet i hemlandet. Felaktig därför att merparten av de asylsökande
inte torde vara flyktingar undan ett dödshot. Felaktig därför att hälften av alla asylsökande från norra Irak återvänder hem på semester i väntan på permanent uppehållstillstånd.

Det finns även en annan aspekt: anhängare av hederskulturer och sharia och terrororganisationer hyser värderingar som inte befrämjar den västerländska och i kristendomen fotade tolerans som psykoanalytikern Thomas Böhm menar diskvalificerar Sd-medlemmar från att ens få bo kvar i Sverige.

Under andra världskriget tillät dock inte de allierade invandring från axelmakterna av fruktan för att det bland invandrarna skulle finnas agenter för fiendemakterna. Ja, Franklin Roosevelt gick så långt att han lät massinternera hundratusen japanska amerikaner. Och Churchill satte till och med judiska flyktingar i läger.

Jag vet inte i vilken utsträckning dåtidens kristna kyrkor protesterade mot detta. Säkerligen tog de hänsyn till att deras länder befann sig i krig.

Väst befinner sig i krig med jihadister över hela världen och skulle kunna åberopa säkerhetspolitiska skäl mot invandring från jihadisternas ursprungsländer. Istället sviker de kristna kyrkorna en masse de kristna länderna. Där kan man tala om avkristning och dekadens.

Det här blir långt, men jag vill ändå be om överseende med att jag fortsätter ett tag till.

Vi måste omvärdera asylrätten. Den tillkom i andra världskrigets kölvatten med stora flyktingskaror som korsade gränser i ett krigshärjat Europa. Dessutom mot bakgrund av järnridåns etablerande.

Vidare måste vi kunna ställa krav på asylsökandes värderingar. Man kan inte som DN vill bortse från om en asylsökande anser det rätt att döda sin dotter för att hon "vanärar"
familjen à la Fadime, eller som sympatiserar med terrororganisationer.
"Asylrätten, som den regleras i internationella konventioner och i nationelllagstiftning, bryr sig inte om vad folk tycker, vilka de beundrar eller vilket samhälle de eftersträvar. Rätten till uppehållstillstånd vilar i första hand på individens skyddsbehov."
http://www.dn.se/opinion/huvudledare/dansk-radikalisering-1.1024281

DN visar åter prov på dålig medborgaranda!

LP sa...

@diarist

Som sagt, jag håller med dig och det gäller även denna gång.

Kanske handlar det om att vi i Sverige har levt skyddat väldigt länge och inte riktigt kan föreställa oss att någon skulle vilja oss något ont.

Till viss del förlorade vi visserligen "oskulden" bla då Palme mördades, och jag tror att detta gällde vare sig man älskade eller hatade den mannen. Men, fortfarande kan vi svenskar ofta hemfalla åt en förfärande naivitet och dumsnällhet.

Ibland undrar jag om denna dumsnällhet kan rädda oss, vi anses vara ofarliga och lama pga den. Men tyvärr tror jag det är ett önsketänkande. Livet kan vara lika grymt som det kan vara underbart och den som saknar självbevarelsedrift dukar under förr eller senare.
FAST, man skall inte heller underskatta värdet av att vara "snäll". Människan är trots alla kulturella konflikter en social individ, if you scratch my back...osv.

När det gäller det sistnämnda tror jag att många kämpar med en Dr Jekyll and Mr Hyde-problematik - å ena sidan driften att i alla lägen och alltid se om sig själv och sina närmaste, och å andra sidan empatiförmågan som ger dåligt samvete och manar till fullständig självuppoffring.
Det är väl det du berör i dina inlägg, att finna balans mellan dessa två ytterligheter. Jag är ingen Jesusperson men jag är inte heller en fullblodsegoist. Jag är bara en människa och jag vill inte offras pga andras oförmåga att finna balans mellan egoism och självutplåning eller rent av självhat och på ett större plan oikofobi.

Hednamissionen sa...

Hej igen,

hoppas detta kan anses relevant för din kommentar.

Fd ärkebiskopen av Canterbury, George Carey, skriver i The Times att "migration hotar vår nations DNA".
länk

Han menar att man måste ta hänsyn till språket, institutionerna och den gemensamma historien i värderandet av vad de innebär att vara brittisk. Och att detta är oförenligt med en för snabb förändring av befolkningssammansättningen.

Samma sak gäller självklart för alla nationer.

Men Carey är en udda fågel, tyvärr. De flesta kristna företrädare intalar sig felaktigt, att det är okristet att vara emot någon begränsning av invandringen.

Svenska Kyrkan är inte ensam om detta, utan den uppfattningen delas av katolska kyrkan och frikyrkan.

Ett exempel på det senare utgör en bloggpostning av Ulf Ekman, där han dels förutspår en islamisering av Europa, dels välkomnar förutsättningen för det, dvs. den muslimska massinvandringen.
länk

Givetvis måste man finna en balans mellan empati och gränsdragning. Så är det alltid, men av någon obegriplig anledning, så accepteras inte vad som annars accepteras i fråga om restriktioner, när det kommer till människor som vill invandra.

Men verkligheten sätter gränser, inte minst i fråga om resurser. Och så finns det andra hänsyn. Till exempel gentemot de som redan bor här och som inte är resursstarka. Vad för land vill vi lämna över till våra barnbarn?

Hednamissionen sa...

Beträffande Ulf Ekmans välkomnande inställning till islamiseringen av Europa står den i skarp kontrast till hans okritiska hållning till Israel och dess återgärder för att värna en judisk nationalstat.

En europé kan känna avund visavi de israeliska judarna, som har en regering som står upp för deras rätt att förbli i majoritet i sitt hemland. Det är så en folkvald regering i en demokrati bör agera. Inte som samtliga europeiska och nordamerikanska regeringar gentemot illegal invandring, det vill säga överslätande och tillåtande.

Israel kommer att fortsätta att tillåta arbetskraftsinvandring, men man kommer att göra allt för att stoppa den illegala invandringen. Därav den mur som nu skall resas mot Egypten.

"Jag fattade beslutet att stänga Israels södra gräns för infiltratörer och terrorister. Detta är ett strategiskt beslut för att trygga Israels judiska och demokratiska karaktär, sade premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande."
läs mer här

Detta har naturligtvis Ekmans och den kristna högerns stöd. Men en motsvarande hållning från deras egna regeringar visavi det illegala inflödet av människor till deras respektive fosterländer, anser de är ondskefullt och okristet.

I fråga om Israel handlar det för den kristna högerns del dock om att alla judar skall hämtas hem till Israel innan Harmageddon och Jesu återkomst. Det har alltså föga med filosemitism att göra.

Tony sa...

"Ulf Ekmans välkomnande inställning till islamiseringen av Europa"

Diarist, det var något nytt för mig! Vart kan jag läsa om detta?

Hednamissionen sa...

Ulf Ekman:

”Hörde häromdagen ett reportage från Frizon i radion. Den som intervjuades påstod att om utvecklingen inom frikyrkligheten följer den nuvarande statistiska kurvan så finns inte frikyrkan kvar om trettio år utan är utraderad. Låter magstark, har inte kollat siffrorna, men om det ligger något lite i detta så är det naturligtvis ett panikartat allvar. Till detta bör också läggas den alltmer accelererande sekularisering som pågår inom både kyrka och frikyrka.
Hörde samtidigt att den demografiska utvecklingen i Europa är sådan att den muslimska populationen ökar med sådan fart att Europa statistiskt sätt är muslimsk år 2075. Sådana uträkningar behöver inte alltid stämma men det är klart att det ligger något i det hela när det föds så lite barn, samtidigt som det aborteras så många. Den muslimska befolkningen har ett långt högre födelsetal så det är inte så svårt att räkna ut vartåt det kan luta om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu.
Enligt vissa källor behövs det ett födelsetal på 2,1 barn per familj för att en kultur skall vara varaktig i mer än 25 år. Under 1,9 så dör denna kultur. I Europa idag ligger siffrorna på mellan 1,1, Spanien, och 1,8, Frankrike, Tyskland ligger på 1,3. Detta skulle då innebära att den europeiska kulturen steg för steg dör ut. Invånarantalet sjunker inte men det har med invandring till Europa att göra och den är överväldigande muslimsk. I Frankrike har muslimska familjer ett genomsnittligt födelsetal på ca 8:1. I England har den muslimska befolkningen gått från 82 000 till 2, 5 miljoner på 30 år. Tyska myndigheter menar att Tysklands befolkningsspiral går obevekligt ner och att 2050 är Tyskland ett muslimskt land.”

Läs resten och inse att Ekman a) tar avstånd från Sd, b) ser i islamiseringen en möjlighet att frälsa muslimer! Hur dum får man bli?

http://ulfekman.nu/2009/08/17/kommentarer-om-demografi/

hejhopp sa...

Ahmen den kristna människosynen är inte heller vacker: kvinnan kan ingenting förutom att städa och laga mat och homosexuella anses vara sjuka i huvudet. Det ÄR en människosyn som många inte sympatiserar med.

Knute sa...

Hejhopp, var har du fått det där ifrån? Det finns inget belägg för det du skriver, inte i Jesus förkunnelse.

Jesu kontakt med kvinnor och hans öppenhet mot dem var något helt revolutionerande. En äktenskapsbryterska skulle stenas. Jesus räddade hennes liv genom att föreslå: "Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne."

Ett exempel på kvinnans värdighet i kristendomen är att denna kvinna, Maria Magdalena, var den Jesus Kristus uppenbarade sig för efter korsfästelsen och gav uppdraget att gå med budskapet till männen, apostlarna.

I Maria Magdalenas evangelium, från första århundradet efter Kristus, beskrivs maktkampen efter Jesus död:

Petrus sade: "Talade han verkligen hellre i hemlighet med en kvinna än öppet med oss? Ska vi då alla vända om och lyssna till henne? Föredrog han henne framför oss?"

Då började Maria gråta och sade till Petrus: "Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag har tänkt ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?"

Levi svarade och sade till Petrus: "Petrus, du är alltid hetsig. Nu ser jag att du angriper kvinnan på samma sätt som motståndarna. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du att avvisa henne? Helt visst känner Frälsaren henne mycket väl. Det är också därför han älskade henne mer än han älskade oss."

Petrus blev påve, Maria Magdalenas evangelium glömdes bort och kyrkan blev patriarkalisk. Men inte på långa vägar så kvinnofientlig som islam.

Maria Magdalenas evangelium

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.