09 januari 2010

"Muslimerna är en ortodox minoritetsgrupp"

Travesti på inledningen till Tomas Böhms artikel ”Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp”, publicerad i DN 2010-01-09 under "opinion":Bloggare: Att vara svensk är att vara tolerant. På det sättet kan vi tolerera att muslimerna är en ortodox minoritetsgrupp. Men ortodoxa grupper får inte dominera ett samhälle. Inom islam gör man demagogiska förenklingar för att slippa komplexa sammanhang och vädjar till svart-vitt antingen-eller-tänkande. Om vi skulle tillämpa deras ideologi på dem själva som en ortodox minoritetsgrupp, skulle de inte få vara kvar här i landet. Islam är alltför osvenskt. Men eftersom vi inte vill vara som muslimerna - utan räknar toleransen som en eftersträvansvärd svensk egenskap - kan de få stanna här om de håller sig inom demokratins gränser, inte hetsar mot folkgrupper eller döljer gamla nazister i sina led, skriver bloggaren LP i en analys av Koranen, haditherna, muslimska debattörer, talesmän och organisationer.

Människor i Sverige består av heterogena grupper under ett gemensamt svenskt paraply – stadsbor, landsortsbor, akademiker, arbetare, invandrare, deras ättlingar, sjukskrivna, ensamstående, sammanboende, missbrukare, näringsidkare, kristna, judar, muslimer, homosexuella, kvinnor, män, barn, vuxna etcetera. Det gemensamma paraplyet innebär en tolerans för alla olikheter. Sedan länge vet man inom psykologin att främlingsrädsla och främlingsfientlighet kommer från en egen rädsla för det okända. Vi har alla en rädsla för det vi inte känner till, liksom för det okända inom oss själva, som är frestande att lägga ut på grupper som verkar vara annorlunda eller svaga.


Väst-, demokrati- upplysnings- och Sverigefientligheten tar sig ofta uttryck som ett avståndstagande mot det komplexa eller främmande, det som inte går att känna igen omedelbart eller dela in i enkla kategorier.


Muslimerna vill inte se att islam skulle vara väst- och Sverigefientligt. Man påstår snarare i debatter och predikningar att de ”demokratiska-, fria-, liberala-, individualistiska-, västerländska- upplysningskulturerna har varit ett monumentalt misslyckande. Islam är den enda ideologi/religion som vågar säga detta öppet.”

- - -

Läs gärna debatten om artikeln på Robstens blogg.

bilden:
på psykoanalyssoffan

DN SvD

2 Kommentarer:

Hednamissionen sa...

Böhm skriver: "Minoritetsgrupper får bära burka, sjunga sina sånger, äta sin mat, bara de tolererar andra grupper och de gemensamma spelreglerna." Med andra ord vill Böhm ta ifrån dem deras mat, om de inte tolerar andra grupper. Vidare vill han förbjuda dem att sjunga sina sånger, om de inte tolererar andra grupper och de gemensamma spelreglerna.
Om till exempel de kräver speciella badtider för att slippa andra grupper, t ex kvinnor som badar utan överdel, skall de då straffas? Skall de inte får bära burka i så fall?
Jag får intrycket att Böhm vill få sagt, att alla som inte vill ha nuvarande invandringsnivåer, är rädda och främlingsfientliga.
Vidare saknar jag ett tydligt avståndstagande från extrema islamister och vänsterextremister. De accepterar inte demokrati, men anser Böhm att bör fråntas medborgarskap eller uppehållstillstånd?
Det finns många orsaker till att Sd ökar. En är dubbelmoralen när det gäller tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp. Lagen skyddar inte vita svenskar, bara medlemmar ur etniska minoriteter. Därmed sker en uppdelning av människor i olika grupper och principen om allas lika värde frångås.
En annan orsak är mörkandet om invandringens minusposter och invandrarbrottslighet. BRÅ hade väldig ångest inför att offentliggöra sin senaste rapport i ämnet. Expressen färglägger mörkhyade brottslingar för att folk skall tro att de är svenskar.
En tredje orsak är alla bilbränder, som knappast skulle uppstått om vi inte haft en massinvandring från avlägsna länder.
En fjärde orsak är hederskulturen. Är invandring från hederskulturer något vi bör välkomna?
En femte orsak är arbetslösheten och den sociala nedrustningen. Jag skulle kunna fortsätta ett tag till.

Anonym sa...

Jag förstår att SD vinner terräng! Övriga partier vill ju inte öppet diskutera de problem som faktiskt finns med invandrare.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.