23 januari 2010

Toppen på isberget

Från European ParliamentJag hade inte väntat mig att han skulle få applåder!
------------

Det är inte bara från Storbritannien och Nya Zeeland som vi bombarderats med lögner.
Bara några månader efter att Climategate-skandalen uppdagades, avslöjar en ny studie att USAs främsta klimatcenters också har manipulerat hela världens temperaturdata för att göra uppvärmningen till en politisk agenda.
NOAA anklagas av två forskare, meteorolog Joseph D'Aleo och datorexpert Michael Smith, för att strategiskt ha plockat bort uppgifter från rapporteringar från väderstationer i avsikt att ge intryck av att världen värms upp.
Video och länkar finns här.


NOAA:s huvudsakliga medbrottslingar är forskarna vid GISS, som använde de redan manipulerade uppgifterna och avsiktligt ersatte dem med uppgifter från betydligt varmare platser.

Satellit-temperaturmätningar har funnits sedan 1978, men de flesta globala temperaturanalyser bygger fortfarande på uppgifter från landbaserade termometrar, mer eller mindre utspridda över planeten.

Den kanske viktigaste punkten som upptäcktes av Smith var att 1990 hade NOAA plockat bort uppgifter från sina datorprogram från alla utom 1.500 av de 6.000 termometrar som finns i bruk runt om i världen. Det är 75% av all information!

Det är samma datorprogram, som fungerar som primära källor för temperaturdata, inte bara för klimatforskare och universitet i hela världen, men också för de många internationella organ som använder uppgifterna för att skapa temperaturkartor och diagram och analysera och spekulera i följder och trender.

Det verkar som om stationerna som befinner sig i historiskt svalare, områden på landsbygden och på högre latitud har tagits bort till förmån för platser med fler människor på lägre breddgrader och lägre latitud. Följaktligen har resultat efter 1990 varit partiska till den varma sidan, inte bara genom selektiv geografisk placering , utan även därför att städer med hus och betong håller kvar värmen längre. ( Urban Heat Island Effect)

Exempel på detta ser man från Kanadas, vars rapporterings-stationer minskade från 496 år 1989, till 44 under 1991. Procentandelen av stationerna på låg latitud tredubblades samtidigt som antalet på högre höjder bara var en.

Smith visar att man har bara fyra stationer kvar i Kalifornien - en i San Francisco och tre i södra LA, nära stranden.
Sammantaget har antalet amerikanska mätstationer sjunkit från en topp på 1.850 år 1963, till en bottennotering på 136 år 2007.

Kan man kanske tro att media, som hittills felaktigt utpekat Climategate som ett unikt brittiskt problem, nu kommer att vakna upp och kräva en fullständig utredning?

3 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Varför ä r det så svårt att hålla sig till sanningen??!! Det är bara lögner, lögner och åter lögner nästan vart man än vänder sig...

Anonym sa...

KOLDIOXID KAN INTE PÅVERKA TEMPERATUREN

IPCC har varit en bluff från början. Innan panelen bildades var de fysikaliska egenskaperna hos koldioxidens molekyl väl kända.

Den kan absorbera energi och stråla ut den bara i snäva spektralband. Där finns inte mycket energi. Vattenångan har 100 ggr större inverkan, oräknat molnbildningen, som nog är allra viktigast.

Det mest definitiva är att koldioxiden har så stor förmåga att absorbera energi att all energi inom dess spektralband är absorberad redan vid koncentrationer omkring 100 ppm. Nu har atmosfären 388 ppm. Allt koldioxid kan göra är allaredan gjort.

Detta är ett fysikaliskt faktum, som inga politiker kan göra det minsta åt. Och det går inte att rösta om denna sanning !

Hypotesen om koldioxidens inverkan på jordens värme är en fullständig bluff.

Det häpnadsväckande är att så har det varit hela tiden. De som kallat sig "forskare" inom IPCC har endera varit skamligt okunniga eller kriminellt ohederliga.

Jag har fått detta klart för mig efter ett par veckors surfande. IPCC har hållit på i bortåt 25 år. Och numera beslagit med rena falsarier.

Och vilken kompetens har miljöpartiet anlitat ? Vad skall de nu motivera väderkvarnar, elcertifikat, utsläppsrätter och bensinskatter med ?

Men Al Gore fick fredspriset för det . . .


Fridsamme Fridolf

Knute sa...

Det gångna årtiondet var det varmaste sedan 1880, meddelar den amerikanska rymdstyrelsen Nasa.

"Nasa anger inga acceptabla grunder för sitt påstående. Det sannolika är att Nasa i stor utsträckning avläst termometrar i eller nära stora, växande samhällen. Det de iakttar är en ökande lokal värmenedsmutsning. Enligt mätningar på rurala orter eller satellitmätningar för den lägre troposfären har uppvärmingen avstannat ungefär vid millenieskiftet. Det mer sannolika är att vi nu upplever en accelererande avkylning. Den nu iakktagna avtagande solaktiviteten, som var exceptionellt stark senaste århundrade, samt solfläckarnas sparsamma förekomst gör att vi på allvar bör förbereda oss för en längre kallperiod."

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=177662

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.