12 februari 2010

Den jobbskapande godhetsindustrin ...

... och u-hjälpsindustrin och invandringsindustrin är en ren vinst för samhället. I alla fall enligt den rådande socialdemokratiska ekonomiteori som Keynes inspirerade till. Men att vara (själv)god kan få oanade konsekvenser.

Keynes var ekonomins Einstein och bevisade att pengarna alltid finns, de försvinner inte. När en skola brinner (det sker varje dag i vårt avlånga land) går de till hantverkare i stället för pedagoger. För att inte tala om att det behövs personal som kan leda krisgrupper.

Det finns alltså två sidor av mynten. Visserligen kostar bränderna och huliganerna en massa pengar för skattebetalarna, men tänk vad vi får för pengarna, en massa jobb. Så det är onödigt att kräva skadestånd för skolbränder. De små glina lekte ju bara med tändstickor, inte avspeglar det något systematiskt hat mot det svenska samhället inte.

Men vid närmare eftertanke: det finns faktiskt en tredje sida på myntet. Per Gudmundsson skriver: "På politikområde efter politikområde har den skadliga förmenta välviljan behållit greppet.

Den ses inom socialförsäkringssystemen, där överutnyttjande i generositetens namn lett till utslagning och resursbrist. Den finns i skolan, där barn hellre utlämnas till mobbare än underkastas stränga regler. Den återkommer i asylpolitiken, där förbrytare ges uppehälle och mer behövande avvisas. Och inte minst syns den i kriminalpolitiken, där rädslan att inskränka förövarens frihet tillåts överskugga offrets behov."

Åse Clausen Bjerg: "Så länge det finns människor som slätar över, så länge det finns människor som förstår, så länge människor är infångade av godheten och inte vågar sätta gränser, så länge det finns människor som inte förstår vad en farlig ideologi kan medföra, så länge fortsätter övergreppen, och de slutar inte förrän denna stora grupp av goda och förstående människor vågar sätta gränser."Ett exempel på godhetsindustrins "rädsla att inskränka förövarens frihet" är hur juristerna inom EU motarbetar terroristbekämpning. Från Exposing Islam:

"Ett slag mot brittisk anti-terror-policy utdelades av chefsjuristen vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som säger att det är olagligt att stoppa och visitera misstänkta utan välgrundade misstankar. Det har annars varit en avgörande del i polisarbetet i över ett decennium."

Europeiska domstolen vill att Storbritannien ska betala tiotusentals pounds i statliga allmosor till fruarna till misstänkta al-Qaida och taliban-fanatiker:

"Regeringen har stoppat utbetalningar till de anhöriga till misstänkta terrorister för att förhindra att pengarna hamnar i händerna på förbjudna grupper. Finansministeriet säger att det är ett viktigt vapen i kriget mot terrorismen. Det härrör från ett tillslag mot finansiering av terrorism som inleddes i efterdyningarna av attackerna den 11 september."

I Sverige finns det många som motarbetar SÄPO:s övervakning av islamister och terrorister, t ex socialdemokratiska broderskapsrörelsen, som tycker att det "kränker muslimer". Bådar inte gott för Sverige.

1 Kommentarer:

Knute sa...

Dramatisk udvikling: Britisk premierminister i opgør med Menneskerettighedskommissionen

De britiske konservative tog i går hul på en fire dage lang kongres. Men allerede på den første dag kom premierminister David Cameron med to bemærkelsesværdige meldinger i britisk TV.

Her varslede han, at der skal strammes op i forhold til muslimske kvinders mulighed for at være tildækkede i en række offentlige institutioner. Og han tilkendegav, at Storbritannien vil have større national selvstændighed til at udvise udenlandske kriminelle – også selv om det måtte betyde et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

http://denkorteavis.dk/2013/dramatisk-udvikling-britisk-premierminister-i-opgor-med-menneskerettighedskommissionen/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.