12 februari 2010

Mrs. Obama och övervikt


Alla "First Ladies" måste hitta något sorts projekt som ligger dem varmt om hjärtat och sedan driva det för att framstå som nyttiga och duktiga. Helst ska det handla om barn, det går alltid hem.

Michelle Obama ska naturligtvis inte vara sämre så hon ska nu tackla övervikt hos barn.
Här kommer hennes hjärteknipande historia.

"Mina två flickor var i mina ögon perfekta, men när jag tog dem till doktorn för allmän hälsoundersökning påpekade han att de började bli lite "knubbiga". Det är lätt att bli hemmablind, jag hade inte sett det, men nu ändrade jag våra matvanor och vi har inte det problemet längre."

Så långt är allt gott och väl. Fru Obama gjorde vad varje förälder bör göra, hon tog ansvar för sina barns matvanor. Men....det räcker inte för eliten som ska kontrollera alla andra.
Lösningen för oss andra är att vi måste inordnas under något statligt program.

Nu går hon i spetsen för en kampanj som inte är något annat än en avbetalning till facket, SEIU, för de pengar de satsade för att stödja hennes make. Det är en del av deras kampanj för mer pengar till lunch och frukostprogram.

De är "mat-poliser" och hävdar att de vet vad som är bäst för alla. I realiteten undergräver de grundläggande friheter --friheten för oss att bestämma vad vi vill äta, dricka och hur vi vill uppfostra vara barn.


Samtidigt hävdar New York Times att fler och fler människor är hungriga här i landet.
De skriver om en undersökning som påstår att 37 miljoner, (ca. 1 av 8 amerikaner ) ansökte om någon form av mat-bidrag under förra året. Det är 46% ökning från 2006.
Exempel från Long Island visar att 88-92 procent av sopp-köken och utdelningsdepåerna är beroende av volontärer och att 30% av de som får sin mat där också får Food Stamps (matkuponger från staten). Samtidigt säger man att regeringen sviker, att vi inte satsar tillräckligt, att säkerhetsnätet inte räcker till.

Så om jag fattat det rätt har vi ett problem med överviktiga barn och vuxna och på samma gång har vi ett problem med hunger!


* Antalet mycket överviktiga ökade från 13 procent till 32 procent mellan 1960 och 2004.

14 miljarder spenderas redan på olika program för att förhindra extrem övervikt hos barn vilket är en del av de 117 miljarder som spenderas totalt varje år för att avstyra övervikt.
Samtidigt var 60,7 miljarder dollar anslagna i 2008 års budget för USDA's matutdelningsprogram. Man kallar det inte hunger längre utan "mat-osäkerhet".

Varje gång regeringen försöker lösa ett problem skapar man ett annat. Sunt förnuft säger att om man mildrar konsekvenserna av dåliga val får det till följd att man uppmuntrar den typen av val i stället.
Den liberala välfärdsstaten, tillsammans med ett undermåligt utbildningssystem har skapat en kultur av beroende. En stor grupp av människor är beroende av andra för mat, boende, utbildning och sjukvård och de logiska följderna av dåliga personliga val har i stort sett eliminerats genom sociala välfärdsprogram.

I ett hushåll som är självförsörjande finns det däremot flera anledningar att vidta åtgärder mot fetma.
Hårt arbete kräver människor i god kondition. De som inte arbetar behöver inte bry sig så mycket om motion. Fetma försämrar konditionen och därmed också en förmåga att arbeta. Människor som måste försörja sig själva och sina barn, är naturligtvis mer noga med att undvika de hinder som är förknippade med fetma.

Feta barn har mer problem med hälsan och kostar mer pengar. Självförsörjande familjer är mer intresserade av att hålla sig friska eftersom de själva betalar sjukförsäkringar och extrakostnader.
Samma sporre finns inte hos de människor som bli helt beroende av generositeten från välfärdsstaten.
* 16% av barn och ungdomar är överviktiga och 34% riskerar att bli överviktiga under 2003-2004. (förmodligen fler nu. min anm.)
* Vita barn och ungdomar hade den lägsta förekomsten av övervikt och löper den minsta risken att bli överviktiga jämfört med sina svarta och mexikanska motparter.

Den allra största anledningen till fattigdom och att ungdomar lämnar skolan i förtid, är att de blir men barn. Ogifta mödrar och deras barn är den allra största gruppen som lever på socialbidrag och också de som misslyckas oftast i statliga skolor. 72% av alla svarta barn är födda utanför äktenskapet i USA.

* 80% av svarta kvinnor i åldern 40 år eller äldre är överviktiga och 50% av dessa är mycket överviktiga.

Michelle Obama, liksom andra liberaler kastar en snabb blick på det sociala berget -fetma drabbar svarta kvinnor och deras barn värst- och allt de ser är McDonalds, Coca Cola, giriga bönder. Det är deras ursäkt för att begära mer pengar för att fixa ett problem som politiker orsakade från början.

alla uppgifter med * kommer från John Hopkins institut.


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.