12 februari 2010

Sammanfattning av vad några tror om eurons framtid

Plötsligt har världen blivit medveten om att underliga saker händer när man bygger upp en global superstat. De som förhandlade fram reglerna för euron glömde att en stark internationell valuta kan bara fungera om alla spelarna följer vissa regler, som t.ex. en balanserad budget och försiktig penningpolitik. De kanske kom ihåg det, men de glömde att ge Europeiska Centralbanken möjligheten att genomdriva finanspolitiska krav på medlemsstaterna.

Och så kommer PIIGS - Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien, in på scenen. De är alla vackra länder, och de har alla överskridit sin förmåga under alltför lång tid. Grekland är krislandet just nu, men vi får inte glömma att Irlands utestående utlandsskuld är 1200% av BNP, och att Portugal, till skillnad från Grekland, nyligen har drabbats av en misslyckad auktion av statsobligationer.

Marknaden har under de senaste dagarna gått upp och ned, enbart till följd av rykten om att Tyskland kanske skulle rädda Grekland. Jag tror att Tyskland kommer att väga för och emot under några veckor och sedan vägra. Angela Merkel och hennes centralbankschefer vet vad som kommer att hända. Om de löser ut Grekland, kommer åtminstone ett halvt dussin stater med mycket allvarligare likviditetsproblem att knacka på Tysklands dörr. Med en utlandsskuld som är 400% av BNP, måste Tyskland se om sitt eget hus.

Tyvärr biter man sig själv i svansen, vad man än gör med Grekland.
Om man räddar Grekland, kommer euron att sjunka i värde, när andra stater i knipa kräver liknande villkor.
Om man vägrar kommer euron fortfarande att dala när andra delstater, en efter en, går omkull.

De som tror att Internationella valutafonden (läs: amerikanska skattebetalare) kommer att gå in som en räddande ängel får nog tänka om. Obama har inte visat sig vara någon vän av Europa, och hans ställning som president tål inte fler protester från en allmänhet, som inte kommer att tolerera att deras skattepengar skickas för räddningsaktioner till främmande länder.

Vad kommer troligtvis att hända? En opinionsmätning visar en majoritet av tyskarna stöder en återgång till tyska mark.
Trots alla sina egna ekonomiska problem, kommer Storbritannien att få stöd för sitt beslut att hålla fast vid pundet medan EU-länderna brottas med sin egen valuta. Den monetära unionen har alltid varit det starkare inslaget i EU, och om det går över styr kommer den politiska unionen också att falla samman. Det kommer förmodligen att bli en fredlig upplösning, men med politiska återverkningar i många år framöver.

Står Amerika på tur?

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Europæiske politikere har ikke handlet med indsigt.
De har været hurtige til at optage en masse dubiøse lande i EU, og stabilitetspagten nærmest ignorerer de store europæiske lande.
Set på den baggrund er EUROEN's fremtid ikke lang.

falkeøje

Anonym sa...

Liako1 && EU är till ända?, efter omständigheterna, är bara en luftballong som snart ska brista av orättvisor och maktgalenskap.
Det är ett Byråkratisk kapitalistisk verktyg som bara gagnar spekulation och att "sätta" åt den Arbetande befolkningen som under åren O. Palme, W. Brand gav hopp och luft i vingarna

Anonym sa...

EU/Euro I Södra/Östra Europa

Underskottet i det grekiska BNP har kraftigt försämrats, detta skede efter EURO introduktionen.
landets svaga industri har tappat kraftigt i konkurrensen och Euro har skapat svårigheter till export.
Jordbruket har avvecklats mera eller mindre. Nu istället för vete, bomull och potatis, majs, vin etc.. får Grekbonden odla svamp och lingon och bananer!!?
landets Interna konsumtions varit för dyr och Folket har tvingats låna... låna... Tänkvärt att grekland meddel lön är nästan hälften en t.ex. Tysklands, men konsumtions varor dyrare är Tysklands, i brist på egen tillverkning.
Den grekiska Bonden har inte kunna konkurera den Europeiska importen och Jordbruket är närmast utslagen.
Turismen haft en nedgång i pengar på -30 %. Detta också pg av Greklands EMU styrd ekonomi...
Om Europa ska ha en framtid måste den europeiska politiken ses upp NU!
Detta för de "svaga" industriellt länder (som t.ex. Grekland Spanien och Portugal,) äri stora svårigheter och politiskt turbulens. De konservativa EU ländernas regeringar har en samlad "grepp". Den s.k. den Fria marknadens vision passar föga för alla EU länder. (Bensinen i grekland från 50 på 3 år blev 1,46 euro.) matkostnader upp +500% medan lönerna ökade bara 5 %.
Undra på att de grekiska politikerna (utöver korruptionen) inte klarat av att styra ekonomin och lånat, lånat.
Folket i dessa länder känner sig som de industriella ländernas "mjölkkosor" och detta bådar inte gått i framtiden.
EU är, efter omständigheterna, bara en luftballong som snart ska brista av orättvisor och maktgalenskap.
Det är ett Byråkratisk kapitalistisk verktyg som bara gagnar spekulation och att "sätta" åt den Arbetande befolkningen som under åren O. Palme, W. Brand gav hopp och luft i vingarna

Må gott
Vonvard

vonvard sa...

Sveska folket borde tänka sig väldigt noggrant innan de ge sig in på att skaffa sig Euro valuta

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.