26 mars 2010

Dags att konvertera??

Fidel Castro har lyckönskat Obama till segern om sjukvårdsförsäkringen. Det om något borde få allas alarmklockor att explodera!
Castro tillägger att det är ett "mirakel" som Kuba genomförde för många år sedan.

Obama själv samt hans familj är emellertid undantagna från försäkringens restriktioner, fordringar och bestraffningar.
Likaså är människor som av religiösa skäl motsätter sig traditionell sjukvård eller försäkringar, undantagna från det obligatoriska kravet om sjukförsäkring.
Det innebär att amish-folket undantas av religiösa skäl och förmodligen också Christian Science. Muslimer har väl inget emot läkare, tvärtom, många av deras terrorister har varit inom medicinbranschen, men försäkringar strider mot deras regler och faller under kategorin "ocker' och "dobbel".
"De människor som av samvetsskäl opponerar sig mot sjukförsäkring behöver inte inordna sig när motståndet är grundat på religiösa skäl."

--------------------
Här följer en skrämmande bild över USAs skuld i förhållande till BNP. Hur kommer den att se ut om ett par år?

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.