20 juni 2010

"Förbudssverige"

-säger danskarna ofta, eftersom de finner de evinnerliga förbuden typiska för landet. Spydpigen skriver:

Nu kommer en ny skollag till omröstning i riksdagen på tisdag den 22/6, alltså strax innan stängningstid! En liten men mycket viktig punkt i propositionen är begränsningen av föräldramyndigheten! Det var nog inte meningen att vi skulle lägga märke till det. Punkten skulle tydligen smygas igenom.

Man vill förbjuda undervisning i hemmet och tvinga barnen över i offentlig skola ("Vi är alla lika!"). I Danmark har vi undervisningsplikt men inte skolplikt. Om barnen har de nödvändiga kunskaperna kan alltid kontrolleras med prov.

Konstigt att man i Sverige verkar ha ett slags fobi mot föräldraskapet:

Ofta påpekas att det auktoritära Sverige inte har någon förståelse för demokrati - möjligen på grund av grannskapet till Sovjet och vad därmed följde, samt det långvariga socialdemokratiska styret.

Bristen på demokrati gäller inte minst skolan. Ett föräldrapar i Uppsala har själva undervisat sin nu 11-åriga dotter med kommunens tillstånd. Sedan ändrade sig dock kommunen, och regeringen ville inte ta upp frågan. För en ny lag var nämligen på väg! Den ska förbjuda hemundervisning, för att alla måste vara "jämställda". Och trots att den nya lagen ännu inte har antagits, så försöker myndigheterna genom manipulation använda den i förtid.

Paret fick alltså avslag, inte för att man kunde anmärka något på deras undervisning - tvärtom. Nej, det gäller andra aspekter - liksom vid det tidigare omtalade fallet med det statliga övergreppet mot Dominic från Gotland, den 9-årige pojken som blev bortrövad av de sociala myndigheterna därför att föräldrarna ville ge honom hemundervisning.

Senast ett västerländskt land förbjöd hemskolning var i Tyskland 1938. Nazisterna ansåg att alla barn skulle gå i statlig skola för att uppfostras enligt deras värdegrund.

"Terrorist" på Arlanda?

4 Kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Snart blir det väl lagstiftat så att alla barn måste gå i mångkulturella skolor. Elitens egna barn kommer givetvis var undantagna från den regeln.

Arlav sa...

Som det lite skämtsamt heter:
"När alla har det lika dåligt har socialismen nått sitt slutgiltiga mål".
Men jag börjar undra om det är närmare sanningen än vi tror??

Knute sa...

Den nya skollagen sätter också krokben för Waldorfskolorna. En viktig del av Waldorfpedagogiken är att eleverna har en klasslärare som följer dem genom grundskolan. Men framtida lärare kommer endast att bli behöriga för att arbeta med elever i en viss åldersgrupp: förskolan, någon av grundskolans tre åldersgrupper (klass 1–3, 4–6 eller 7–9).

Även om det kostar tid och pengar och är svårt, tvingas alltså blivande Waldorflärare att utbilda sig till alla tre stadierna?

Anonym sa...

helt i linje med Alva Myrdals teoretiska tankemodeller från 30-talet om att alla barn skulle få en uppfostran i den rätta läran! Utan några "felaktiga", omoderna, patriarkala värderingar och annat från föräldrarna!

Likheterna mellan 30-talets ideologiska S-människor och nazityskland blir bara starkare och starkare..

Detta har redan dragits till sin spets i Nord-Korea där barnen ses som statens egendom och tas ifrån förädlrarna redan i tidig ålder för att uppfostras kollektivt på barnhem

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.