06 mars 2010

Termodynamik

I ett försök att befria landet från utländskt oljeberoende och nedbringa människans klimatpåverkan godkände Kongressens Demokrater en ny lag om termodynamik, som lyder:
"Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov."

Detta bör leda till verkligt energioberoende så snart som energiförsörjning blir oberoende av efterfrågan.

I praktiken fastställer den nya lagstiftningen ett energi-system som kallas "grönenergi",där utbudet kommer att matcha efterfrågan baserat på behov och inte på någon viss tekniks krav. Enligt detta system kommer växelström (AC) att ersättas med alternativ ström.
Den nya AC kommer att fungera genom att man anpassar den behövande konsumenten snarare än utbudet. "För alternativ energi behöver vi en alternativ konsument. Så mycket är klart."

Detta kommer att ske genom att man tillsätter en rad statliga grönenergi-tillsynsmyndigheter i slutändan av energianvändningen, för att justera kundens behov. I den osannolika händelsen att en statlig tillsynsmyndighet förlorar sin effektivitet , vilket ger en kortsiktig brist på tillgänglig grönenergi , kommer alternativt kraftövertagande att träda in. I så fall kommer det att bli ett tillfälligt underskott i energi-budgeten som kommer att betalas tillbaka vid en senare tidpunkt så snart den nya tekniken blir tillgänglig.

"Äntligen kommer alternativa energikällor att kunna konkurrera med traditionella på lika villkor, sade en senator. "Lagen gör det möjligt att spara energi för att spara energi. Vad kan vara enklare eller mer självklart?"

Om ni inte tror mig läs här!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.