07 mars 2010

Värre än Wallraff

Två journalister från en muslimsk tidning i Malaysia tog emot nattvarden och spottade sedan ut brödet.

De var i kyrkan för att undersöka om det fanns några muslimer som illegalt hade konverterat och blivit katoliker. Samtidigt kunde de passa på att föra lite lågintensiv jihad och såra några kristna. Ja, de kommer väl till helvetet, liksom flickan som trampade på brödet i HC Andersens saga.

Men det värsta var att de försökte sätta dit folk för att de valt att bli katoliker. Vad hade hänt om de funnit några?

Att vända den andra kinden till har nått en kritisk punkt

9 Kommentarer:

Nils Dacke sa...

Olika kristna grupperingar har genom historien sedan den första muslimska expansionen på 600-talet försökt använda den av Jesus anbefallda metoden att "vända andra kinden till". Man gjorde detta i en tro att det på så sätt skulle gå att skapa någon form av samförstånd med angriparen. Och kom ihåg att angriparen under många hundra år var muslimer, fram till första korståget, som var en reaktion på grov repression mot kristna i Jerusalem.

I Syrien, i Palestina, i själva Jerusalem efter lång belägring, i Anatolien och i Egypten gjorde man ständigt samma fatala missbedömning beroende på naivitet och genuin okunskap om islams innersta väsen. Detta och inte bara militära nederlag ligger bakom att gammalt kristet hjärtland, där flera av de första kristna församlingarna bildades som t.ex. Syrien och Anatolien, sedan många sekler är muslimska.

I våra dagar ser vi hur naiva kyrkoledare och politiker med samma genuina oförståelse om islam genom s.k. "dialog" bereder väg för islam i Västvärlden.

"Andra kinden till" har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera visavi islam.

Ann-Marie sa...

http://www.thelocal.se/25410/20100308/
Hur är man politisk flykting om man spionerar åt kineserna??!

tgvara sa...

Det är lag på dödsstraff för en muslim som byter religion i Malaysia

Ann-Marie sa...

tgvara: det är inte bara i Malaysia. Det gäller över lag.

MS sa...

Du har som rättrogen muslim rätt att döda en medmänniska om denne konverterar från Islam till en annan religion.

Du kan även bli en "avfälling". Du förnekar din tro men många genomgår inte en formell konvertering. En som anses som att vara en avfälling in den muslimska världen är Salman Rushdie. En annan är Ayaan Hirsi Ali. I dom flesta muslimska länder så är detta "brott" förenat med dödsstraff.

Fredrik sa...

Re: MS. Du har fel. Religionsfrihet är en central del av det muslimska budskapet. Av den anledningen råder religionsfrihet i världens största muslimska land Indonesien. Extremister bekämpar religionsfrihet både i muslimska länder och i Sverige. Här försöker Sverigedemokraterna i strid med Sveriges grundlag stoppa moskébyggen. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Indonesia för information om religionsfrihet i världens största muslimska land. Sverigedemokraternas grundlagsvidriga budskap finns på t.ex. http://www.ramberget.com/ som drivs av sverigedemokraten Mikael Jansson.

Knute sa...

I den mån det existerar religionsfrihet i Indonesien är det TROTS islam, och på grund av regeringen.

Grundlagsstridigt är det väl att släppa in främmande makt på svenskt territorium? Libyen i Malmö, Saudiarabien i Göteborg.

Islam är ingen religion, det är en armé. "Moskéerna är våra kaserner, minareterna våra bajonetter, de troende våra soldater". Turkiets islamistiske führer Erdogan.

LP sa...

@Fredrik

Du ljuger eller så är du vilseförd.

En vild gissning är att du antingen är muslim (och kanske inte alls har ett så typiskt svenskt namn som du anger här) eller att du studerar islamologi, idéhistoria med särskilt intresse för islam och/eller någon slags sk "cultural studies". Om du är akademiker så har du nästan helt säkert lagt ditt krut inom humniora åtminstone. Skit samma, detta var bara vilda spekulationer som egentligen inte spelar roll.

Jag antar att ditt tal om att religionsfriheten skulle vara en central del i den islamska ideologin, baserar sig på den klassiska lögnen om "inget tvång i religionen".

Det som är så bra när man granskar islam, är att den kulturella skillnaden mellan den som fått hjärnan marinerad av islam, och den som fått en mera västerländsk tanketradition med modersmjölken, denna skillnad är så stor att även om muslimen försöker mörka och ljuga så blir stolligheterna i islam ofta väldigt tydliga.

Siten "Islam svarar" ger ett ganska typiskt, och väldigt avslöjande svar på vad "inget tvång i religionen" egentligen betyder. Under avdelningen "Tvång skall inte förekomma i trosfrågor" kan man läsa hur man hela tiden slinter med orden då denna princip (som är byggd av luft) skall förklaras. Läs och begrunda:

http://islam-svarar.se/pages/content/view/424/35/

Jag vill inte plocka citat ur ovan angivna länk utan uppmanar er att läsa texten i sin helhet flera gånger. Den kritiskt tänkande med basala kunskaper om islam och dess historia, kommer snart att se hur författaren till texten försöker vrida och vända på orden, men att allt ändå rasar samman eftersom det inte går ihop.

Nu är detta försök att "bevisa" "sanningar" som gör anspråk på att vila på allmän logik och förnuft, och inte bara på trons egna utsagor, inte typiskt bara för den islamska ideologin. Men i kombination med islams egenskap av att vara totalitär ideologi med extremt stora anspråk på hur det världsliga livet skall levas, är det förödande, både för den utövande och för oss andra.

Sanningen är att det är inte endast enstaka extremister som med stöd av koranen, hadith och traditionen, kommer fram till att:

RELIGIONSFRIHET ÄR INTE BRA OM DET INNEBÄR ATT MÄNNISKAN INTE "FÖRSTÅR" ATT DET ÄR ISLAM SOM ÄR DEN SANNA VÄGEN!
INDIVIDEN SKALL ALLTSÅ "INTE TVINGAS" UTAN ISTÄLLET "FÅS ATT FÖRSTÅ" ATT ISLAM ÄR DET RÄTTA.

Någon mer än jag som blir rädd för en sådan hållning när man samtidigt beaktar den islamska praktiken runt om i världen?

Se förresten sura 2:257 för "inget tvång..."

Knute sa...

Islam utrotar indonesisk kultur

Indonesisk jaipongdans verkar eggande på Fredens Religion™, och därför skall den helst förbjudas!

http://hodja.wordpress.com/2010/03/28/islam-udrydder-indonesisk-kultur/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.