30 april 2010

Klart och tydligt

Lagen vad gäller immigranter säger att den som är här i landet ska:

* vara här lagligt
* ha möjlighet att försörja sig själv ekonomiskt
* inte vara en börda för samhället
* ska vara av ekonomisk och social nytta för samhället
* inte ha ett kriminellt förflutet
* bidra till nationens allmänna välbefinnande

Lagen säger också att immigrationsmyndigheten ska ha uppgifter om var varje immigrant befinner sig och att deras visa är giltiga. Immigranter får inte lägga sig i landets inrikespolitik, de som kommer till landet illegalt hamnar i fängelse eller deporteras och om man bryter mot någon av dessa regler blir det fängelse.

Hur kan man ha några invändningar mot en sådan lag?
Oj, jag glömde visst skriva att detta är lagen som gäller i Mexiko.

Om USA. antar en lag som denna skulle Mexiko protestera och kalla det rasism och dubbelmoral.
Likväl, brott mot lagen i Mexiko rubriceras som "felony" vilket innebär en bestraffning av minst ett år i fängelse. Om man kommer till landet illegalt innebär det vanligtvis två års fängelse samt böter mellan tre och femhundra pesos.

Jag skummar bara på ytan och mer finns att läsa på Human Events.


*Utlänningar kan utvisas från landet om deras närvaro stör "balansen i den nationella demografin," när utlänningar anses ha en negativ effekt på "ekonomiska och nationella intressen," när de inte beter sig som goda medborgare i landet, när de bryter mot Mexikos lagar, och när "de inte visat sig vara fysiskt eller psykiskt friska." (Artikel 37)

* Utlänningar som har utvisats från Mexiko och försöker återkomma utan tillstånd kan frihetsberövas upp till 10 år. (Artikel 118)

* Mexikaner som hjälper illegala invandrare att komma in i landet i sig anses som brottslingar enligt lag.

* En mexikan som gifter sig med en utlänning med det enda syftet att hjälpa utlänningen att vistas i landet är föremål för upp till fem års fängelse. (Artikel 127)

* Frakt-och- flygbolag som transporterar papperslösa utlänningar till Mexiko kommer att bötfällas. (Artikel 132)
-----------------------------
Alla detta strider mot vad mexikanska ledare kräver av USA. Det är en stor skillnad mellan Mexikos invandrings-metoder och vad de kräver att USA ska tillämpa. Det ger en tydlig bild av den mexikanska regeringens agenda: att ha en ensidig invandringspolitik med Förenta Staterna.

Vi skulle kunna syna Mexikos bluff och föreslå att alla medlemsländer i NAFTA standardiserar sin invandringslagstiftning genom att välja Mexiko som förebild.


1 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker att det låter som om Mexico har en alldeles utmärkt invandringspolitik!

Janne

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.