20 april 2010

Kultur av beroende


Jacob Hornberger från Libertarian Reddit skriver:

Låt oss ta en titt på Amerika år 1880. Då levde människor i ett samhälle där de kunde behålla allt de förtjänade, därför att det inte fanns någon inkomstskatt. De hade också rätt att göra vad de ville med sina egna pengar... handla, spara, investera, ge bort... vad de ville. De allra flesta kunde ägna sig åt arbeten och yrken utan speciella tillstånd eller licenser. Det fanns bara ett fåtal statliga ekonomiska reglerings-och- tillsynsmyndigheter.

Ingen folkpension, Medicare, Medicaid, "välfärd", räddningsaktioner, eller så kallade stimulanspaket.
Inga departement för Skatt, Utbildning, Energi, Jordbruk, Handel och Arbete. Inget Miljödepartement och ingen tillsynsmyndighet för arbetsplatser. Ingen Federal Reserve. Ingen narkotikalagstiftning. Få allmänna skolor. Inga invandringskontroller. Inga statliga lagar om minimi-lön eller priskontroll. Ett monetärt system baserat på guld och silver i stället för papperspengar. Inget slaveri. Inget CIA. eller FBI. Ingen tortyr eller grym bestraffning. Inga överlämnanden av fångar. Inga europeiska militära imperium. Inga militär-industriella komplex Från en Libertarians sätt att se är det ett samhälle som är ganska bra.


Låt oss hoppa fram till nutid, där en CNN reporter frågade en av de protesterande vid ett Tea Party rally: "Är du medveten om att du kvalificerar för en återbetalning av 400 dollar?" Visste du att Lincolns stat kommer att få femtio billioner i stimuleringspengar?"

Vi måste förstå att Obama-administrationens snabba tillväxt och inflytande egentligen inte handlar om ekonomi. Det är i själva verket en kamp mellan kulturer.
Kulturen av beroende gentemot kulturen av oberoende.


Borde inte mannen som får 400 dollar hålla tyst och ta emot pengarna? Borde han inte vara nöjd och glad att hans stat får 50 billioner?

Obamafolket vill skapa ett samhälle där vanligt folk inte klarar att ta hand om sig själva. Där de behöver bidrag av olika slag för att klara det dagliga livet, där de måste ha sjukvården garanterad och reglerad, förhållandet till arbetsgivaren måste skötas av facket. Utbildade lakejer fattar bättre beslut för dem än de klarar själva.
Det är kulturen av beroende, men medlemmar i Tea Party ser vad som händer. De inser att Obamas politik är ute efter att utöka regeringsinflytandet och för alltid göra människor beroende av det.
Det kommer att knäcka det oberoende som gjort Amerika produktivt och framgångsrikt under 2 århundraden - och också gjort det till den mest generösa nationen i världen.
Politik är mer än bara dollar och cents, moral är också en stor bit av kakan. Grundarna av landet skapade en kultur av oberoende och marknadsundersökningar visar att amerikanen inte vill lämna det bakom sig.

Obama drar avsiktligt fördel av den ekonomiska krisen och förstärker den dessutom. Varför skulle han annars lägga den enorma bördan av sjukvårdssocialiseringen på folkets axlar när korthuset håller på att falla?
Anledningen är att man vill maximera medborgarens beroende av statens program, utöka byråkrati-apparaten. Man skapar en kris och kan använda den för att skapa panik bland medborgarna, genom att hota dem med att de mister sina "rättigheter" om man inte lägger till en VAT (skatt) till den existerande skattebördan.


Jag såg hur attityden i Sverige, om att man "kan få något för ingenting", "jag har rätt till... alla andra tar för sig, så varför inte jag", ändrade den svenska kulturen "från självständig och stolt, till beroende och avundsjuk". De svenskar jag växte upp med finns det inte många av längre. Välfärdsstaten skapar en individ som inte har ansvar för sitt eget liv utan är en självisk, omogen, oansvarig och beroende barnunge.
I början av 60-talet upplyste mig en av Palmes närmaste män att sossarna skulle göra svenskarna till "Lyckliga bidragsmottagare"!

På den tiden var det en skam att ligga samhället till last, man var stolt över att klara sig själv.
Jag hävdar att en "Lycklig Bidragsmottagare" inte finns, det är en motsägelse. Det ligger i människans natur att vilja lära sig och att klara sig på egen hand.
Redan den lilla två-åringen säger bestämt: "Kan sälv".

Nu har Amerika Obama, som är värre än Palme.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.