19 maj 2010

Återuppvaknandet

Från bloggen Allahu Akbar: Idag kommer du på många bloggar att mötas av samma budskap. Vi vill hänvisa dig vidare till ett dokument. Ett dokument vi gärna hjälper att sprida, för budskapet i det är viktigt:

"Uppskattningsvis finns det mellan 180 och 320 miljoner radikaliserade muslimer i vår värld idag. De är välorganiserade och väl förberedda på den konflikt som inletts med västvärlden. Dessutom har de tillgång till finansiering för stora kostsamma projekt! Det är nu dags att informera Sverige om vilka dessa människor är och vad de sysslar med. Bara när man vet vem man har att göra med så kan man förstå vad som händer och varför! Ta ett djupt andetag…

Kort historik.

1683 lyckades den polske kungen Johan Sobieski bryta belägringen av Wien och få den Ottomanska armén att retirera. Europa var räddat från Islams utbredning ännu en gång, men för hur länge? När det Ottomanska riket föll samman på 1920-talet och Kamal Atatürk genomförde sin sekulariserings-revolution i Turkiet, verkade epoken av plågsamma invasionsförsök av det stora islamiska kalifatet att äntligen vara över. Sultanatet hade i århundraden flyttat fram islams gränser, allt i enlighet med ideologin som Koranen förespråkade genom dess profets texter och påbud. Men nu var det västvärlden som ledde utvecklingen och hade övertaget över den islamiska världen. All expansion västerut blev omöjlig och den annars så fruktade islamiska expansionen glömdes bort under de två världskrigen och egentligen ända fram till 1990-talet."
Du kan ladda ner och läsa vidare här

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Va? Senast för en vecka sedan sade Mohammed Omar att det fanns max 100 radikala muslimer i världen. Man har väl plockat in ett dussin den senaste veckan. Fortsätter man i den takten är alla borta till midsommar. Sen får vi fred i världen tack vare alla fredliga muslimer.

Ann-Marie sa...

Roger är verkligen en eldsjäl!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.