07 maj 2010

En allvarlig situation


Europeiska TV-kanaler visar en sällsynt världspolitisk händelse; den totala upplösningen av en nation.
Det handlar om Grekland just nu och dess instabilitet. Människor dog i går när en bank bombades, ett finanskontor sattes i brand, parlamentsbyggnaden stormades av demonstranter.
Alla frågetecken har hittills handlat om pengar, "Kommer Tyskland att skriva på?", " Kommer beloppet att vara tillräckligt?"
De kan ha missat en grundläggande punkt. Nämligen att det kanske inte kommer att finnas mycket kvar av det grekiska samhället att lösa ut.

Grekland är bara början. Faktum är att den så kallade PIIGS-gruppen (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) är också bara början. Det är inte bara de små länderna som är i farosonen. CDS-traders agerande antyder att kärnan i euro-zonen Storbritannien, Tyskland och Frankrike, snart kommer att drabbas hårt. Alla banker i de tre länderna är mycket sårbara och beroende av skuldläget hos de mindre nationerna i periferin.
I förlängningen drabbar det också amerikanska banker, IMF är en del av det grekiska bailout förslaget men till skillnad från tyskarna får vi inte vara med i en omröstning.

Är mycket av detta bara marknads-panik som kan kväsas med en lyckad räddningsaktion? Om det sker en bailout och grekerna är i stånd att komma på fötter igen kommer krisen att vara avvärjd för den här gången, men det kommer inte att lösa problemet på sikt. Det flyttas bara till ett annat ställe.
Skulder försvinner inte så lätt, speciellt inte när man bara ökar dem och tror att det räcker med att betala räntan. Det är något som både USAs och EUs regeringar skulle ha tagit itu med "redan i förrgår"

Om den grekiska krisen fortsätter, kommer det att belysa hur falsk USAs nuvarande "återhämtning" är. Obama måste kalla det återhämtning, men precis som tidigare när det gällde "tech bubblan" har lösningen varit underskottsbudgetering. Obamas svar på den bubbla som orsakats av tidigare "lösningar" har varit ännu massivare underskottsbudgetering och ökning av skulden. USAs sk. återhämtning blir mer och mer instabil, arbetslösheten ökar och de privata pengar blir mindre värda och det blir svårare att täcka utgifterna. Fram till den dag när den ekonomiska tillväxten beror på verkliga ökningar i produktion och efterfrågan, i stället för att öka skulden, kommer amerikanens levnadsstandard att sjunka och kriser liknande den vi står inför idag kommer att fortsätta.

USA kommer att ställas mot väggen på samma sätt som EU just nu.
Kalifornien kommer snart att vara i samma sits som Grekland. Arizona, Rhode Island, Michigan, Oregon, Nevada, Florida, New Jersey, Illinois and Wisconsin är också på fallrepet.

Ironiskt nog fördröjer oroligheterna i Europa den tidpunkt när USA kraschar eftersom det ökar efterfrågan på "säkra" statsobligationer. Men det kommer en tid när resten av världen inte har pengar längre att suga upp 1600000000000 dollar varje år.
De val vi gör som en nation har konsekvenser, tro inte annat. Vi kan bara hoppas att Obamas obetänksamma utgifter och underskott har skakat om tillräckligt många och gjort dem medvetna om vad som står på spel.

Från Aaron


4 Kommentarer:

Anonym sa...

det fanns ju en tid när en Bratwurst med Brot kostade 68 000 REICHMARK, den tiden kan ju återkomma

Ann-Marie sa...

Det har alltid varit KKE (kommunisterna) som har orsakat kravaller i Grekland, vanliga greker är sällan ute och demonstrerar.

Anders sa...

Storbritanniens ekonomi är körd i botten av labour och landet är sårbart.

Men Storbritannien har INTE har infört euron (utan behållit pundet) och bör därför inte beskrivas som tillhörande "kärnan av euro-zonen"

Berit sa...

Anders, jag vet inte vad som händer på blogger men din kommentar bara försvann
Här är den:
"Anders har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg "En allvarlig situation":

Storbritanniens ekonomi är körd i botten av labour och landet är sårbart.
Men Storbritannien har INTE har infört euron (utan behållit pundet) och bör därför inte beskrivas som tillhörande "kärnan av euro-zonen"

Min kommentar tillbaka:
Även om de inte använder euro har deras banker lånat ut massor till länder som nu är på ruinens brant.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.