24 maj 2010

En diffus figur

Porträtt av Kinas avlidne kommunistledare Mao Zedong och president Obama i Shanghai

Dalai Lama föreläser i New York: "Jag är marxist."

Duane Lester: "Trist verkligen, med tanke på vad kommunismen har gjort med hans land."

Dalai Lama: "Marxismen har moral, medan kapitalismen bara handlar om hur man skapar profit."

Duane Lester: "Stolligt. Marxismens grund är överlämnande eller konfiskering av någons egendom. Hur är det moraliskt? Kapitalismen är den frivilliga överenskommelsen mellan två individer."

Dalai Lama: "När kineserna blir rikare vill de ha mer frihet, ett oberoende rättsväsende, en fri press."

Duane Lester: "Frihet? Rikare? Det finns inget utrymme i kollektivet för individualitet. Det finns inget utrymme för mer välstånd än man behöver. Det är bara kollektivet som gäller. Har du mer än du behöver? Det blir omfördelat.

Jag har förlorat ganska mycket av den respekt jag hade för denna man."

På en ekonomikonferens i Zürich får Dalai Lama frågan: "Vad skulle Hans Helighet göra ur ett buddistiskt perspektiv, ändra människorna eller reglerna?"

"Både och, och lika mycket. Hur vackra lagar vi än har kommer girigheten att finnas där ändå. Det är hur vi förverkligar lagarna som spelar roll, och då behöver vi också ändra människors tänkande. Helst redan i skolsystemet."

Ett sådant luddigt svar passar in likaväl på marxism som buddhism eller vilken annan ism som helst. Laman har gått och blivit politiskt korrekt. Kanske blev han knäckt när Obama skickade ut honom ur Vita huset via soprummet.

Tips: Socialisme og Dhimmikrati

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.