22 juni 2010

Kamikazeliberalism - Dialog till döds

Måste man tolerera de intoleranta om man vill kallas tolerant?

Denna eviga fråga som liberalt sinnade människor världen (nåja, västvärlden) över brottas med, har på ett påträngande sätt aktualiserats pga massinvandring, islams utbredning och den dysfunktionella multikulturalistiska ideologi man i flera västländer försöker tillämpa. Nästan alla som sätter sig in i frågan utan att förblindas av utopisk idealism och klichémässiga slagord, verkar komma fram till att toleransen måste villkoras.

Ett exempel på det tankefel man kan kalla Kamikazeliberalism, finner man i DN:s ledare av Annika Ström Melin den 18 Juni 2010. Ström Melin inleder ganska lovande med att beskriva hur en manlig bekant som är homosexuell, inte längre vågar visa vem han är då han besöker Amsterdam. Konstigt nog verkar Melin tycka att det är underförstått och självklart att detta hänger samman med den ökade muslimska befolkningen i Amsterdam, men hon skriver aldrig rent ut att "Gängen som drar omkring och trakasserar och attackerar..." är utpekade som just muslimer av den manlige bekante. En miss i arbetet eller ett friskhetstecken?


Ledarskribenten på det politiskt korrekta propagandaorganet DN klarar dock inte av att fortsätta en sakfrågediskussion som obönhörligen skulle leda till slutsatsen att massinvandringen i allmänhet, och islam i synnerhet, har varit till stor skada för Europa de senaste 20-30 åren. Hon väljer därför att fly in i den bekväma teorins värld. Hon kan, liksom många andra multikulturalister och massinvandringsförespråkare, göra så eftersom hon har de praktiska och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna fjärma sig från den smutsiga verkligheten. Ström Melin verkar inte utgöra något undantag med sin adress i en del av Stockholm där man sällan upplever massinvandringens verkliga baksidor.

Ström Melin tar alltså på sig filosofihatten och ställer frågan "Vad behövs, förutom yttrandefrihet och rösträtt, för att hålla ihop demokratiska samhällen? Räcker det med rättssäkerhet eller måste vi dela värderingar, etik och sedvänjor? Och vilken roll har religionen? Gynnar eller missgynnar den en liberal demokrati?".
Jag menar att det är just värderingar, etik och tom sedvänjor som ligger till grund för den rättssäkerhet som bl.a skall garantera att tex Ström Melins bekante kan röra sig fritt i Amsterdam utan att utsättas för den muslimska mobbens hat och våld. Vore det islamska värderingar som låg till grund för en slags "rättssäkerhet", skulle sharialagen se till att det var muslimen och islams rätt som inte "kränktes" av homosexuella handlingar. Helt förnuftigt och logiskt och helt oacceptabelt.

Det är här vi måste stanna upp och tänka efter för att förstå hur personer som Ström Melin tänker. Hon verkar tro att det finns lagar och mänskliga rättigheter som på något magiskt, ja nästan gudomligt sätt, har en kraft att sväva ovanför och existera bortom alla mänskliga futtigheter. Jag kan visserligen hålla med om att det finns allmänmänskliga eller rättare sagt, allmänexistensiella värden, men jag tror inte för ett ögonblick att tillämpningen av dem är garanterad endast av deras egen kraft. Man måste strida för dem och man kommer till slut tvingas att ta ställning. Geert Wilders, som Ström Melin refererar till i sin ledare, har tagit ställning. Muslimen har tagit ställning för något annat.

Ström Melin citerar Ian Buruma:

"Ett demokratiskt och öppet samhälle kan inte enbart hållas samman med hjälp av lagar. Om till exempel religionsfriheten ska vara reell och innebära något i praktiken är det 'på sin plats med en viss finkänslighet när det gäller andra människors tro', skriver han."

För det första måste man förstå att den version av "religion" och "tro" som Ström Melin och kanske även Buruma talar om här, är en slags sekulär privatreligion som har väldigt lite att göra med de versioner av islam som är under utbredning runt om i världen idag. Det hjälper föga att man i väst önskar sig en slags "moderat" islam som inte kolliderar med vår uppfattning om mänskliga rättigheter, när verkligheten ser ut som den gör. Det ser självklart ännu sämre ut när man i urkunderna tydligt finner stöd för just dessa oacceptabla former av islam.

Jag kommer därför att fortsätta att betrakta islam främst som en primitiv och barbarisk politisk ideologi tills jag har sett att det istället är en väg till andlig mognad som är värd att kalla religion. Jag ser därför ingen anledning att visa "viss finkänslighet" inför islam, lika lite som man bör göra det inför andra varianter av fascistoida ideologier. Om jag väljer att visa finkänslighet inför andras privata religiösa grubblerier så skall detta inte ske under galgen. Vill jag häckla de troendes idéer så skall jag kunna göra det utan att riskera livet. Det Ström Melin och Buruma talar om är inte tolerans och respekt, utan vanlig rädsla och eftergivenhet.


DN
Annika Ström Melins privata blogg

bilden överst:
Homosexuell man efter dialog med muhammedaner i Amsterdam

bilden underst:
Kulturarbetare efter dialog med muhammedan i Amsterdam

1 Kommentarer:

Anonym sa...

KORANEN SKREVS AV MÄNNISKOR

Det måste bli tillåtet att säga att Muhammed startade som stråtrövare och att han aldrig såg något annat sätt att bli rik än att röva från andra. Koranen nedtecknades ett par sekler efter hans död under överinseeende av den tidens despoter, som gärna gjorde den till ett verktyg för att indoktrinera sina undersåtar till villkorslös "underkastelse". Därmed har utveckling och utbildning strypts, så att arabvärlden i viktiga avseenden blivit kvar i medeltiden.

Islam är nog historiens enda bluff som är större än klimatbluffen.Fridsamme Fridolf

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.