11 juni 2010

Vems barn är det #2

För nästan ett år sedan skrev jag om den då trettonåriga Laura Dekker från Holland som stoppats av myndigheterna från att göra sin ensamsegling runt jorden.
Nyheterna om Abby Sunderlands problem under en storm i Indiska oceanen har väckt den gamla artikeln till liv och några av våra läsare har kommenterat det tidigare inslaget.

Jag kallade det jag skrev för "Vems barn är det" och jag håller fortfarande fast att det är föräldrar som bestämmer vad deras barn får och inte får göra.
Att Abby Sunderland miste masten där ute i stormen kan naturligtvis bero på missbedömning av vädret och att hon inte fick ner seglen i tid. En storm kan också ha blåst upp väldigt hastigt medan hon sov.
Det farliga med ett mastbrott är att delar av masten kan orsaka skador på däcket och naturligtvis också på den person som finns ombord. Enligt rapporter från hennes blog är Abby vid gott mod och oskadd och båten kan bogseras eller, beroende på var hon är, gå för egen motor till närmaste hamn, där hon får hjälp att rigga en ny mast. Om föräldrarna tillåter kan hon sedan segla vidare.
Under långa seglingar över oceaner kan man inte bedöma hur vädret blir inom ett par veckor, (trots att "väder-vetenskapare" med säkerhet vet att den globala uppvärmningen kommer att ta död på oss om ett par år), men att råka ut för en storm eller två under en jorden-runt-segling är något som både flickan och hennes föräldrar visste skulle hända.
En segelbåt med nedtagna segel och stängda luckor är ganska säker i en storm, om än obekväm.

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Som sjöman i 45år och därav befälhavare i 15år på oceangånde fartyg blir jag förbannad på dessa "ensamseglare", mannliga, kvinnliga eller
barn spelar ingen roll. De framför sina båtar mot sjövägsreglerna då de inte uppflyll kravet på utkik under dygnet mörka timmar och eller under dålig sikt då de sover eller sysslar med annat. Ombord i ett handelsfartyg är det ofta svår att på radar upptäcka dessa små "plast" båtar speceiellt när "hög" sjö råder.
Så fort som dessa "ensamseglare" råkar ut för någon situation som de inte klarar av och sänder ut ett "MayDay" måste andra faryg assistera dem med risk för att utsättas der besättningar för livsfara. Ensamseglare gör sin segling enbart för nöje och bör förbjudas och inte utsätta de som seglar för sitt bröd för fara (och sig själva). Alla som seglar i Oceanerna bör ha tillräcklig besättning ombord.
Jag har själv medverkat till att rädda flera "ensamseglare" vid ett flertal tillfällen vid Caboe Finisterra och Väst Cuba.

Berit sa...

Håller med dig , befälhavarn', idealet är att alla fartyg ska ha någon vaken ombord hela tiden. Även om en båt under segel har "rätt till väg" framför motordrivna fartyg är det "den störste som vinner."

Jag har dock vid flera tillfällen under mina år på sjön via radion anropat fartyg nattetid och aldrig fått svar. De kopplar också in autopiloten och sover där uppe på bryggan.

Anonym sa...

Nej, Berit du har fel ingen sover på bryggan på ett handelsfartyg där finns alltid vaken personal (Utkik+styrman under mörker och dålig sikt annars Styrman). Autopilot anväds alltid och har inget med sömn att göra.Att dom inte svarar dej på VHFen kan bero på att befälhavaren har gett order att begränsa samtalen till nöd/säkerhet/trafik.

Berit sa...

Visst, kan jag ha fel, men det har alltid haft att göra med nöd/säkerhet (min!) varje gång jag, mitt i mörka natten, ( anropat på cannel 16 ) ett handelsfartyg som varit på väg rätt emot mig eller som skulle kollidera med mig om vi båda fortsatt på inslagen kurs.
Hur kan man ombord på handelsfartyget veta att ett anrop inte har att göra med nöd/säkerhet om man inte svarar?

Berit sa...

Befälhavarn, ingen vettig seglare ropar "Mayday" bara för att ett annat fartyg befinner sig på kollisionskurs. Man anropar för att kolla om handelsfartyget i fråga har observerat segelbåten, vilket inte alltid är fallet, som du tidigare nämnde.

....och ingen soldat sover heller på sin post...

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.