14 juli 2010

Cancer inifrån

Trots alla sina veckor av erfarenhet har det visat sig att Obama är fullständigt ineffektiv när det gäller att få ekonomin på fötter, försvara gränserna, organisera oljeupprensningen eller kontrollera utgifter.
Han kan inte heller stänga Guantanamo, som var en så stor del i hans valkampanj och inte kan han bestämma sig för var Kahlid Sheikh Mohammeds rättegång ska vara.

Han älskar att tillsätta kommissioner, och "Debt and Deficit Commission" som består av representanter från båda partier, lämnade sin redovisning i söndags genom Erskine Bowles, (White House chief under President Clinton).
Bowles kallar den nya budget-trenden för en "cancer som kommer att förgöra landet inifrån" om man inte vidtar drastiska åtgärder i Washington.

"Till skillnad från den ekonomiska krisen 2008, vilken var svår att se" (pyttsan, min anm.)
är den här glasklar. Skulden är som cancer."

Federala skatter täcker nu bara Social Security, Medicare och Medicade (allmän pension samt socialiserad sjukvård för gamla och mindre bemedlade). Resten av alla regeringsprogram, kostnaden för två krig, Homeland Security, utbildning, konst, kultur ...allt annat finansieras nu av Kina och andra länder.

Vi kan inte växa oss ur detta. Vi måste göra nedskärningar och öka skatteintäkterna. Det betyder att tre-fjärdedelar av vårt underskott ska utplånas genom åtstramningar och resten genom mer skatter.

Aldrig i världen! Kommer inte att hända!

Obama kommer inte att skriva under någonting som minskar utgifterna, däremot kommer han att höja skatter och införa olika nya avgifter.

Vi har redan passerat den punkt när en höjning av skatten ökar statens inkomster (Laffer-kurvan).
Demokraterna kommer ganska säkert att förlora sin absoluta kontroll av Kongressen i november men vi kommer fortfarande att dras med enorma underskott. Skulden kommer att bli större än vår BNP och landet kommer inte längre att vara kreditvärdigt.
Just nu är läget i USA att Republikaner är populära därför att de inte är Demokrater. De har ingen ledare och inga konkreta lösningar för den ekonomiska krisen. Det krävs ytterst drastiska lösningar och ingen vill hålla i yxan.

Låta bli att betala lånen och trycka mer pengar verkar vara nästa steg.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.