18 juli 2010

"Förräderi" är ett starkt ord ...

... men vad kan bättre beskriva den samhällsupplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet, genom framförallt massinvandringen och det mångkulturella projektet?

VITBOK.SE - mångkulturellt facit syftar till att så långt möjligt beskriva och dokumentera detta händelseförlopp...
Boken vill förmedla en bild av Sveriges väg från folkhem till ett s.k. mångkulturellt samhälle och vilka som i sammanhanget bär ett särskilt tungt ansvar."

Ur förordet till VITBOK.SE - mångkulturellt facit

Wikipedia: "Vitbok är en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område; det kan också benämnas policydokument."

1 Kommentarer:

Ikonoklast sa...

För att (om ej ordagrant) citera Peter Brimelow på VDare.com, så är det inte värre att kalla invandringsentusiaterna för landsförrädare än att kalla invandringskritiker för rasister och främlingsfientliga. Svinhugg går igen!

Vitboken är ett vällovligt initiativ.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.