06 juli 2010

Hädande professor fick hand avskuren

En kristen professor i den indiska delstaten Kerala fick sin högra hand avskuren av islamister. Han hade "förolämpat Muhammed" i ett testformulär.

I testet berättar professorn historien om en fiskhandlare vid namn Mohammad, som trots hårt arbete, blev allt fattigare. I sin desperation talade han till Gud och frågade också sin bror varför hans förmögenhet minskade. Brodern sa till Mohammad: "Varför åkallar du Gud, Gud, Gud..." Studenterna ombads ange skiljetecken i berättelsen.

Inte underligt att den muslimska världen är så stillastående när det räknas som en krigsförklaring mot Allah och Muhammed att försöka lära studenter grammatik!

Koranen 5:33 "De som kämpar mot Allah och Hans Sändebud... skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna..."

Den muslimska befolkningen ökar snabbt i det annars hinduiska Indien. Det är inte unikt för enbart Indien. I de flesta länder är den muslimska befolkningstillväxten snabbare än för andra grupper. Och i hela världen radikaliseras muhammedanerna för fullt. Mein Koran är populär läsning. Men vilka hade Muhammed tänkt sig att de skulle slåss emot när de infört sin nya världsordning?

svd

13 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Dom kommer att slåss mot varandra så som dom gjort sedan urminnes tider! Synd bara att dom inte stannade kvar i sina respektive länder och lämnade oss ifred!

MS sa...

"Men vilka hade Muhammed tänkt sig att de skulle slåss emot när de infört sin nya världsordning?"

Inbördes förmodar jag. Dom kommer att slåss om vem som tolkar koranen mest bildligt. Vem som stenar mest kvinnor, avrättar flest barn och vem som slaktar djur mest plågsamt. Islam är en orgie i hat och våld och uppfinningsrikedomen i att förtycka andra är oändlig bland dess anhängare. Om dom lade ner samma energi på utveckling och demokrati så kanske arabvärlden skulle komma någonstans och inte bara köpa kompetens från utlandet.

Anonym sa...

Slaveriet är fortfarande utbrett i den muslimska världen. Varför?

Knute sa...

Muhammed och hans kamrater köpte, sålde och fångade slavar.

The Qur'an includes multiple references to slaves, slave women, slave concubinage, and the freeing of slaves. It accepts the institution of slavery.

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_slavery#Slavery_in_the_Qur.27an

Knute sa...

Norge: Avviste asylanter gjorde opprør på to asylmottak

"Det viser meget godt at asylcentre ikke skal placeres i vestlige lande, men i asylansøgeres nærområder."

"Optøjerne viser også, at asylansøgerne slet ikke er flygtninge.
Kriteriet for at kunne søge asyl i Vesten er ikke, at man er forfulgt, men at man har penge nok."

http://snaphanen.dk/2010/07/06/english-defence-league-ar-detta-en-hogerextrem-organisation/

Unknown sa...

[5:32] Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

[5:33] De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;

[5:34] dock skall de som visar ånger innan ni har fått makt över dem skonas. Ni skall veta att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Om du ska citera koranen citera i kontext och citera hela texten, annars finns det ingen mening med att citera, men du kanske bara är intresserad att citera på ett sådant sätt att det missvisande för folk, eller ?

Ann-Marie sa...

Dom kommer att slåss mot varandra så som dom gjort sedan urminnes tider! Synd bara att dom inte stannade kvar i sina respektive länder och lämnade oss ifred!

Lejeune sa...

Enligt muslimsk tideräkning befinner vi oss på 1400-talet, några tolkar det tydligen bokstavligt!?

Anonym sa...

Dom kommer att slåss mot varandra så som dom gjort sedan urminnes tider! Synd bara att dom inte stannade kvar i sina respektive länder och lämnade oss ifred!

Ann-Marie

Knute sa...

Orden som jag utelämnade i koranversen gör inte den minsta skillnad! "Att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv" skulle alltså enligt "N" rättfärdiga hand- fot- och halshuggning? Vad då för "ordning", att tvätta fötterna fem gånger om dagen och be till Mecka? "Fördärv" av islams depraverade och sexfixerade människofientliga seder?

Anonym sa...

DET VIKTIGA ÄR HUR TROENDE TYDER KORANEN

Här behöver vi inte dividera om tolkningen av Koranen. Det räcker att hänvisa till hur olika muslimer tolkar den. Det sätt de agerar på med hänvisning till sin tolkning av Koranen.

N:s citat innehåller en av Islams centrala satser: ". . . innan ni har fått makt över dem. . ."

Den representerar den tankevärld, som gör Islam så krigiskt: De som betraktar sig som de mest troende är helt inställda på att underkuva hela världen med våld.

Dess föreställningar förmår "troende" att begå massmord med självmordsbombningar under hänvisning till Allahs önskningar. De som sätter sig själva i Allahs ställe förmår godtrogna proselyter att begå massmord runt om i världen. I Algeriet har mer än 100 000 mördats i Allahs namn. Självmordsbombningar riktas närmast dagligen mot de institutioner, som försöker bygga demokrati med frihet, ordning och trygghet i Irak och Afghanistan. Muslimer mördar sina grannar i Malaysia, Thailand, Indonesien, Filippinerna, Nigeria och flera andra länder.

Det är muslimer som terroriserat New York, London och Madrid för att tjäna Allah. De har mördat Theo van Gogh och hotar att göra så även med många andra, som kritiserar Islam, ex.vis Lars Vilks. Sverige är således inte fritt från muslimska dödshot.

Klart är att de ivrigaste muslimerna driver en erövrarkult, som motiverar vilka illdåd som helst. Försök sedan förklara hur vi andra skall kunna tro att Islam är en fredlig religion.


Fridsamme Fridolf

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

när mohammedanerna fått makt över oss lär vårt minsta bekymmer vara att återgå till 1400-talet. Att anamma den mohammdanska tideordningen blir nog mer irriterande för oss som vant oss vid den moderna. Men så blir det nog, tillbaka till medeltiden eller dö.

Tony sa...

Är det inte härligt hur sjukt det blir när man läser de tre verserna.

I 5:32 så har tydligen guden med namnet Allah sagt till judarna att dödande av oskyldiga är fel. Och säger att judarna är helt ohämmade med våldsföring.

Sen när man kommer till 5:33 så talar guden med namnet Allah till muslimer och säger att man skall döda och tortera människor. När han talar till muslimer, så är det perversiteter som gäller.

5:34 visar också på den fina taktik muslimer använder sig av i dag och gjort innan att, människor som inte vill bli muslimer inte skall skonas, utan dödas och torteras.

Läs igenom noga, se hur man skall behandla icke-muslimer enligt Muhammad:

Muslim Book 001, Number 0033:
"It has been narrated on the authority of Abdullah b. 'Umar that the Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah, and they establish prayer, and pay Zakat and if they do it, their blood and property are guaranteed protection on my behalf except when justified by law, and their affairs rest with Allah."

Bukhari Volume 1, Book 8, Number 387:
Narrated Anas bin Malik:
"Allah's Apostle said, "I have been ordered to fight the people till they say: 'None has the right to be worshipped but Allah.' And if they say so, pray like our prayers, face our Qibla and slaughter as we slaughter, then their blood and property will be sacred to us and we will not interfere with them except legally and their reckoning will be with Allah." Narrated Maimun ibn Siyah that he asked Anas bin Malik, "O Abu Hamza! What makes the life and property of a person sacred?" He replied, "Whoever says, 'None has the right to be worshipped but Allah', faces our Qibla during the prayers, prays like us and eats our slaughtered animal, then he is a Muslim, and has got the same rights and obligations as other Muslims have."

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.