30 juli 2010

Var är oljan?

President Obama kallade det den "värsta miljökatastrofen Amerika någonsin ställts inför", och miljögrupper talade i nästan bibliska termer om "mörka skuggor" och "svarta handen av tjära" som skulle bringa olycka i Mexikanska golfen.
Oljan kommer att döda allt liv på jorden!


Till en kostnad av flera miljarder har en armada av nästan 7.000 båtar och 43.000 personer tagit sig an problemet. De har lagt flera tusen meter barriärer, använt 1.8 miljoner gallon rengöringsmedel och bränt upp miljontals gallons med olja och sanerat stränder och djurliv .
När BP inte kunde stoppa flödet försökte Tony Hayward, BP: s VD, att tona ned oron genom att beskriva läckan som "mycket liten" i en "mycket stor ocean", men det upprörde folk ännu mer.
Proppen i hålet för två veckor sedan och löftet om 20 miljarder dollar i en kompensationsfond stoppade heller inte ilskan.
Tony Hayward lämnade sin post.

Men genom all denna dimma av utskällningar, domedagsförutsägelser och politiska anklagelser, har något oväntat skett ute i vattnet.

De enorma fläckar av olja som täckte tusentals kvadratkilometer av Golfen har till stor del försvunnit och bara en handfull av döda djur - alla fåglar - rapporteras varje dag. Dessutom förefaller giftighetsgraden på havsbotten att vara låg.

Hundra dagar efter den ursprungliga "blow-out" börjar man ställa frågorna:
Kan omfattningen av de potentiella miljöskadorna ha varit överdrivna?
Hade den förfärlige Herr Hayward rätt när han förutspådde att de miljömässiga effekterna av utsläppet skulle bli "mycket, mycket blygsamma"?

När Tony Hayward sade att det var en droppe i havet, kan det ha varit opsykologiskt att yttra just då, men det verkar var sant. Utsläppet motsvarar mindre än en droppe i en pool av OS-storlek . Hela Golfen förutom en liten bit kommer att vara tillbaka till det normala inom ett år.
"Stränderna blir normala före jul, fisket kommer att vara tillbaka inom två månader och skaldjursfångsten inom två år. Det är inte att ostron och musslor är giftiga, det är bara att de inte kommer att smaka så bra."

Statistik som produceras av US National Oceanic samt Atmospheric Administration och andra organ verkar komma fram till samma siffror. Av de mer än 350 mil (svenska) av hotad kustlinje, har en fjärdedel berörts av olja. När det gäller vilda djur har man funnit att det totala antalet döda djur som varit insmorda med olja är 1.296 fåglar, 17 havssköldpaddor och tre delfiner - det är mindre än en procent av de antal fåglar som dödades av Exxon Valdez utsläppet 1989.

Många människor inser inte att olja är ett naturligt förekommande ämne och naturen har ett sätt att hantera det. Det behöver inte ösas bort, brännas eller förstöras med kemikalier. I själva verket är det ofta bäst att låta det avdunsta och brytas ner naturligt. Man talar om att det kanske finns mycket olja under ytan, men jag är lite skeptisk , eftersom olja har lägre densitet än vatten och därför flyter.

The Telegraph

----------
Explosionen var en förskräcklig tragedi för familjerna till de 11 personer som omkom och det är nog inget tvivel om att BP till en början försökte dölja omfattningen av läckaget, men den uppskruvade hysteriska katastrofstämningen var inte nödvändig. Försök att komma ihåg det nästa gång "himlen ramlar ner" eller den globala uppvärmningen kommer att orsaka översvämningar.

Av de beräknade 120 till 200 miljoner gallon som runnit ut i havet har man på olika sätt tagit hand om ca. 80 miljoner. De återstående 40 miljoner (minst) har antagligen gömt sig tillsammans med alla de 3,6 miljoner jobb som skapats och som vi inte heller kan hitta.


Moder Jord kan vara väldigt motståndskraftig.
Det varma vattnet i golfen har påskyndat nedbrytningen och avdunstningen, tillsammans med strömmar och nytt vatten från de floder som mynnar i Golfen. Men de största nedbrytarna är microber som kan "äta" upp till 80 % av all olja under bara några veckor.
Olja sipprar dagligen ut från havsbotten till en mängd som motsvarar lika mycket som BPs läckage men den oljan når aldrig ytan utan äts av microber.
Jorden och Oceanen tar hand om detta problem liksom så mycket annat som klarats av långt innan människan "uppfanns".
0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.