16 augusti 2010

Invandring och välfärd

Det finns närmare 7 miljarder människor på jorden. Har alla dessa rätt att leva i USA eller i Sverige om de vill? Ja eller Nej?
Vem har rätt att bestämma om det?

Milton Friedman är den som myntat uttalandet: "Man kan inte ha fri invandring i en välfärdsstat".

Det syftar inte bara på sociala program, som bidrag till mat, husrum och sjukvård.
Man måste se på hela fördelningspolitiken.
I "överförings-staten" beskattar man de förmögna och medelklassen och omfördelar resurserna till låginkomsttagare genom olika former av understöd, förmåner och subventioner.
Över hela världen verkar det vara det huvudsakliga ändamålet för en regering.
Man överför medel från människor med höga förutsättningar och hög inkomst till de personer som har en lägre förutsättningsnivå.

I USA räknar man med att all skatt som betalas in av en familj med college-utbildning går åt till understöd för en immigrantfamilj med "små förutsättningar".
En immigrant som blir en så stor börda har landet inte råd med.

Politiska val i ett land handlar egentligen till största den om hur medel ska fördelas i framtiden. En policy som garanterar medborgarskap till ett stort antal låg-producerande låginkomsttagare skapar inte bara nya mottagare för statliga program, men också nya väljare som stöder dessa program.
Om man har rösträtt har man också koden till 'bankfacket", vilket öppnar för ännu mer omfattande beskattning av de som producerar och man får mer inflytande över andra människors liv och resurser, som man annars inte skulle ha någon rätt till.

Cato-institutet, som förordar fri invandring, har sitt förslag till lösning: "Skrota välfärdssystemet! Bygg en mur runt välfärdsstaten, inte runt nationen."
Det är lätt att säga tulipanaros, men man har svårt att presentera förslag på hur man praktiskt ska gå tillväga.
Institutet stöder också förslag om att ge amnesti till de 10-20 miljoner illegala som redan finns i landet. Runt 60% av dessa har lämnat skolan i förtid, är så gott som analfabeter på två språk och självskrivna för socialbidrag i alla former.

De som förordar "öppna-gränser-politiken" och som säger sig vilja skrota välfärdssystemet öppnar i praktiken stora famnen för Social Security, Medicare och ett 60-tal behovsprövade bidragsprogram. Det är totalt orealistiskt att tro annat.

Andra säger att det är orealistiskt att deportera alla dessa 10 till 20 miljoner illegala, men det är som att säga att polisen inte kan fånga alla inbrottstjuvar, därför bör vi ge alla bovar amnesti.

Obama slängde ut idén om total amnesti för alla illegala i ett desperat försök att försäkra sig om röster från Latinos, men mötte så mycket motstånd från allmänheten, som generellt inte favoriserar amnesti för lagbrytare, att det hela tystades ner till efter valet.

Många politiker vet att en ständig ström av lågutbildade, okunniga immigranter hjälper dem att öka regeringens makt och inflytande.
Det är verkligen synd att inte alla landets invånare inser faran med det

10 Kommentarer:

Anonym sa...

Vi har inte fri invandring. Du anar inte hur många som får avslag...

Knute sa...

De som får avslag på sina asylansökningar utvisas inte från Sverige.

I en intervju i den finska tidningen Verkkouutiset vågade Statsminister Reinfeldt ta bladet från munnen: Utvisa asylsökande som fått avslag.

http://meritwager.wordpress.com/2010/07/11/statsminister-fredrik-reinfeldt-sager-det-sjalvklara-de-som-har-fatt-avslag-forvantas-lamna-landet/

En stor del av invandringen till Sverige består av anhöriginvandring. I år beräknas komma minst 35.000 anhöriga till sådana som fått permanent uppehållstillstånd.

Att vara anhörig till en person som fått uppehållstillstånd av humanitära är ingen garanti för att kunna arbeta och bidra med något. Andra jämförbara länder är långt ifrån lika gästfria, de ser till få utomeuropeiska invandrare som kan få fotfäste på arbetsmarknaden.

Bengt Lundström sa...

Knute hänvisar till vad den finska webbtidningen Verkkouutiset nämnde. Vill bara "fylla på" med vad den Finländska presidenten Tarja Halonen ansåg vara en förutsättning för ett lands framgång:" Ett lands utveckling(eller avveckling?) beror på folket " - d.v.s. oss själva.

gäster sa...

"I USA säger man till invandrare, från till exempel muslimska länder, att kommer du hit – då får du ställa upp på våra värderingar. Sedan bryr man sig inte om hur de lever sina liv.

I Sverige säger vi till invandrare att de ska leva sina liv på samma sätt som vi svenskar lever våra. Däremot ställer vi inga krav på att de ska ställa upp på våra värderingar."

http://sv.wikiquote.org/wiki/Eli_G%C3%B6nd%C3%B6r

Anonym sa...

Det är kanske nödvändigt att låta välfärdstjänsterna återgå från kommuner till de religiösa organisationerna. Då får varje grupp hålla den standard på socialtjänst, sjukvård mm som de önskar.

goran

Anonym sa...

kalle008 säger: En undersökning i Danmark gav vid handen att en icke-västerländsk invandrare gick med så stor (samhällsekonomisk) förlust att det krävdes vinsten från TVÅ danska danskar(eller västerländska invandrare) för att uppväga förlusten.

Läs gärna utredningen från Stockhoilms Universitet:

http://www.ne.su.se/ed/pdf/31-2-ewho.pdf

Knute sa...

Av cirka en miljon personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1990 har en (1) procent fått det för att ta ett arbete.

http://www.dn.se/ledare/kolumner/sjunga-med-anglarna

Anonym sa...

Folkomröstning!
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5329

Anonym sa...

Tur man bor i Finland. Men innebär detta att jag kan få gratis tandvård om jag är hemma i Sverige på semester?

Knute sa...

I Sverige förbrukade ‘Utrikes födda’ 60-75% av socialutgifterna. Om alla med utländsk bakgrund medräknades skulle procenten vara betydligt högre. Men det är två generationer födda i Sverige som benämns svenska fast de har utrikes bakgrund.

http://danmark.wordpress.com/2011/07/18/dumhedens-regimente-er-vaerre-end-ondskabens/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.