10 augusti 2010

Ulv i fårakläder


Fattiga människor och de som kallar sig nya invandrare, röstar generellt på moderna liberala kandidater (läs kollektivister) och när moderna liberala kandidater blir valda ser de som sin plikt och livsuppgift att höja skatter och öka offentliga program och utvidga marknaden för vad man anser som "rättigheter".
De skapar lagar för särbehandling, etniska kvoter, främmande språk, socialistiska och ras-fokuserade studieplaner och reglerar alla institutioner som kan bidra till att förvandla USA eller Sverige till ett centralstyrt land.

Förväntningen på statligt stöd i alla sammanhang förklarar varför politiker, som förespråkar "kollektivism" (ett annat ord är statism), också förespråkar en ökad invandring. De försöker värva illegala invandrare till valprocessen.

Detsamma gäller för fackföreningarna. De brukade vara de största motståndarna till invandring, eftersom de illegala konkurrerade om jobben, men inte nu längre. Nu stöder de flesta av dem alla förslag om öppna gränser, speciellt amnesti, eftersom de också har hittat sin naturliga valkrets: lågutbildade, politiskt osofistikerade arbetstagare, som bara väntar på att organiseras så att de kan stödja lagar för högre minimilön, socialprogram och alla andra politiska krav som facket har.

Facket pumpade in mängder av pengar för att få Obama vald och är missnöjda över att han inte gett dem alla godsaker han lovade, som tex. Card Check.
I dag går det till så att en värvare för facket går omkring på en arbetsplats och pressar de anställda att säga att de är intresserade att bli medlemmar. När han har pressat tillräckligt många att säga ja, därför att de vill bli av med tjatmånsen, går man till omröstning. Omröstningen är sluten och den som utsatts för press kan nu rösta nej, vilket han gör. Obama lovade facken att de skulle slippa omröstning och att det räcker att bara samla in namn.

En stor del av befolkningen i USA börjar vakna upp till att ju mer makt och inflytande vi ger politikerna desto mindre personlig frihet får vi. TeaParty-rörelsen är ett tydligt bevis för detta och deras måtto är framför allt att minska regeringens makt.

I Sverige är väl den illegala invandringen inte ett så stort problem som i USA, ni har fullt upp med de sk. legala, men våra illegala här sätter press på systemet även om de inte röstar.
Den största makten de har, är att de förmår "Bror Duktig" av alla politiska nyanser, att visa generositet genom att beskatta resten av oss. Även om de illegala själva inte kräver social service är bara åsynen av dem tillräcklig för att vissa människor ska oja sig.

De illegala här står inte precis i kö för att bli medborgare, många av dem har redan en fot i dörren ändå. Alla barn födda här i landet blir automatiskt medborgare och bara i Texas föds 60,000 barn varje år av mödrar som är här olagligt.
Mellan 2001 och 2009 föddes 542,152 barn till illegala i Texas. I vissa av sjukhusen där föds över 70% av barnen av kvinnor som är i landet illegalt.

Lagen, the 14th amendment, antogs 1868 för att förhindra att vissa stater inte godtog att tidigare slavar blev medborgare.
Den lyder i stort: "Alla personer födda eller naturaliserade i USA är medborgare i Förenta Staterna och i den stat vari de är bosatta."

Politiker och ledare inom arbetsmarknaden har nu insett att invandringen från tredje-världen-länder är det absolut bästa vapnet i attacken mot de som vill begränsa regeringens makt.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.