15 september 2010

Förenta Nationernas agenda

Förenta Nationerna har under många års tid visat sig vara fullständigt irrelevanta och kämpar för att hitta en nisch där de kan få fotfäste.
Sextio av deras topp-ledamöter träffades i Österrike för ett par veckor sedan och diskuterade hur de ska kunna nästla in sig i världspolitiken.
Det var ett tvådagars-möte bakom stängda dörrar och strängt bevakat, men ett sammandrag av mötespunkterna har offentliggjorts, däribland detta:

-Hur ska vi återställa "klimatförändring " så att det blir en topp-prioritet efter fiaskot i Köpenhamn;
- Hur ska vi kunna fortsätta att försöka göra global omfördelning av välstånd till grunden för klimat-agendan och vidga diskussionen ytterligare till att omfatta idén om "den globala kollektiva nyttan";
- Hur ser man till att FN: s fredsbevarande insatser får inflytande i polisväsende, domstolar, rättssystem och andra aspekter i länder som trasas sönder av stridigheter;
- Hur kan man utnyttja den globala vågen av migranter från fattiga länder till rika, för att skapa riktlinjer för ett ny "internationell migrations-regering";
- Hur kan man effektivt använda ny teknik för att fördjupa direkta samband mellan vad vi inom FN kallar "det civila samhället", vilket innebär nya sätt att kringgå medlemsländernas nationalstater och förhandla direkt med valkretsar som stöder FN:s agenda;

Av sammandraget framgår att FN inte bara har höga ambitioner för världens bästa men också för sig själv - oavsett om den nationella suveräniteten kan ha andra sätt att se på världens problem.

Apro på "klimatförändringar" har ni tänkt på att det har varit relativt tyst från predikanterna från Al Gore-kyrkan .
Risken att himlen ska falla över oss är visst inte så överhängande längre när det i åtstramningens tider blivit svårare att skrämma till sig pengar.
Om det verkligen vore så att jorden håller på att smälta bort skulle det vara den stora nyheten varje dag.


2 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

FN har ingen funktion längre och borde ha lagts ner för länge sedan, innan dom blir för farliga.

gäster sa...

"Det virkeligt alvorlige problem for Sahlins åbne samfundsmodel er den fri indvandring fra lav-IQ lande. Det vil uvægerligt sænke det svenske IQ-gennemsnit og dermed forringe Sveriges produktivitet og internationale konkurrenceevne. Det burde forurolige både nuværende og kommende statsledere, at demokrati ikke er forenelig med et gennemsnitligt nationalt IQ på under 90…

Europa, De Forenede Nationer, og menneskerettighedsorganisationerne spiller højt spil med deres globalisering og åbne multikulturelle politik; en udvikling som får en hård dom i lyset af videnskabelige indsigter fra demografi, udviklingspsykologi, adfærdsgenetik og økonomi. I værste fald vil denne politik på lang sigt reducere alle lande til bananrepublikker – uden at gavne udviklingslandene. Kun en tåbe frygter ikke demografisk dynamik.“

http://www.uriasposten.net/?p=17844

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.