08 september 2010

Hur ordens betydelse manipuleras

Progressiv betydde en gång i tiden liberal och någonting positivt i klassisk bemärkelse.
"Vänstern" stal uttrycket och då försvann dess hjärta och själ och numera jämställs progressiv med socialism och marxism.
Thomas Sowell påstår att den politiska vänstern har "investerat i misslyckande"

Sedan 1950-talet har de amerikanska fattiga och arbetarklassen varit på stark frammarsch och trappat upp mer än i något annat land i världen. Av någon anledning har "Vänstern" inte tyckt om det.
När målen nåtts förlorade de sin bas och började febrilt leta efter "offer" för den ena eller andra orättvisan.

Vänstern låtsas att de värnar om de fattiga men deras aktioner visar att deras största intresse för de fattiga är när dessa kan bli utnyttjade som exempel för att fördöma samhället.
När de fattiga inte längre är fattiga tappar Vänstern intresset för dem.

En stor lögn har frodats att kvinnors och minoritetsgruppers framgångar är en följd av den politik som drevs av Vänster på 1960-talet. Sådana påståenden grundar sig inte på annat än att man ignorerar verkligheten och de framsteg som gjorts före 1960.

Bakslagen till följd av 60-talspolitiken ignoreras ständigt - den ökade kriminalitet, sönderfallet av svarta familjer och upplopp, som även nu 40 år senare, gör att vissa svarta bostadsområden är rena gettona.
Det som inte passar vänsterns agenda och inte ser bra ut ignoreras.

De Progressiva bland både Demokrater och Republikaner försöker försäkra sig om sin bas igen genom att göra människor fattigare och därmed beroende av politikers gunst (i utbyte mot röster förstås)
(Emanueldoktrinen: "Don't let a good crisis go to waste")

Miljöaktivisterna har tvingat fram överdriven reglering av all industri, vilket har tvingat amerikanska företag att klappa ihop eller lämna landet och de anställda att bli beroende av socialbidrag och andra statliga program.
Vänsterns utopiska mardröm, som egentligen är regressiv i stället för progressiv, kommer att leda oss alla till fattighuset om den inte stoppas.

De katastrofala beslut som Obama med anhang har tvingat på oss saknar verklighetsanknytning, men man kommer avsiktligt att ignorera det och de verkliga konsekvenser det får för folk i allmänhet.
Likt de allra flesta på Vänstersidan är Obama bara intresserad av sin egen moraliska överlägsenhet så att han kan tillägna sig makt över andra, (för samhällets och deras eget bästa)


Jag hoppas att amerikanen inte är lika kortsynt som de protesterande vi nu ser i Frankrike

3 Kommentarer:

MS sa...

"The Social Contract" av Rousseau borde kanske vara obligatorisk läsning i skolan. Speciellt den del där han skriver om "Allmänviljan"

"(..)when particular interests begin to make themselves felt and sectional societes begin to exert an influence over the greater society ... the general will is no longer the will of all"

MS sa...

Hear hear. Om jag hade haft tid så hade jag åkt till USA i november bara för att få vara på plats när NObama får en käftsmäll från det amerikanska folket.

http://video.foxnews.com/#/v/4331502/we-are-a-nation-of-howard-beales/?playlist_id=86934

Knute sa...

I en artikel från 1966 hävdar Cloward och Piven att de härskande klasserna använder välfärd för att försvaga de fattiga. Genom att tillhandahålla ett socialt skyddsnät släcker de rika upprorets eldar.

Fattiga människor kan bara avancera när resten av samhället är rädda för dem. Hellre än att blidka de fattiga med bidrag från staten bör aktivister arbeta för att sabotera och förstöra välfärdssystemet; välfärdsstatens kollaps skulle antända en politisk och ekonomisk kris som skulle skaka nationen, fattiga människor skulle revoltera, först då skulle resten av samhället acceptera deras krav.

Är det så president Obama och hans aktivister arbetar? Genom att överbelasta välfärdssystemet och höja statsskulden dramatiskt får man systemet att kollapsa och så kan proletariatet kan införa sin efterlängtade utopiska diktatur.

http://canuteocean.blogspot.com/2010/09/stalin-cloward-och-piven.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.