23 september 2010

Kapitalism, kollektivism

Så här skriver en av våra läsare, Sara:
"Gå med i etablerade partier och hjälp Sverige på fötter om ni vill ha ett bättre Sverige där klassklyftor minskar och avundsjukan inte gror. Det är kapitalisterna som skor sig på arbetarna som är problemet inte grannen från Långtbortistan."


Kapitalism i korthet, är ett ekonomiskt system karakteriserat av privat ägande och kontroll över produktionen. Prissättning avgörs mestadels genom konkurrens.
Regeringens uppgift är att skydda privat ägande, bestraffa kontraktsbrott och se till att lagar följs.

Det finns inget fullständigt renodlat kapitalistiskt land och inte heller något fullständigt socialistiskt, men när man ser sig omkring i världen visar det sig att ju närmare kapitalismen ett land befinner sig desto bättre har människorna det.
De åtnjuter högre inkomst och har mycket mer beskydd när det gäller mänskliga rättigheter, än de som lever under mestadels socialistisk och kommunistisk ledning.
I stället för att utnyttja dem har kapitalismen gett människor mer makt , medan socialismen gjort dem fattiga, missnöjda och förtryckta.

- I stället för att öka fattigdomen, har kapitalismen för det mesta avskaffat den.
De rika blir förvisso rikare, men de fattiga blir också rikare. Under socialismens ok blir alla jämlikt fattigare utom de korrupta.
Den typiskt "fattige" amerikanen har satellit TV, två TV apparater, en DVD spelare eller VCR. Han har luftkonditionering, bil, microvågsugn, kyl och frys, spis, tvättmaskin och vare sig han har sjukförsäkring eller inte kan han få utmärkt vård och hjälp när han vill.
Sara, försök att hitta det i Kuba, Kina eller Nordkorea.

Istället för att vara mer human och fredlig har socialismen nästan alltid urartat till diktatur och förtryck, och sedan aggression och våld mot andra länder.

Vi här i USA är mitt i en kamp mellan kapitalism och kollektivism (statism). Kollektivismens ansikte, (Obama, Pelosi, Reid) kan tyckas ganska ofarligt men bakom leendet är det inte mycket annorlunda än Castros eller Chavez. Deras idéer passar perfekt in i den utslitna marxistiska ramen av att det måste finnas "förtryckare och förtryckta". Klasskamp och illusionen om att välstånd är som en paj; om du får en stor bit blir automatiskt min bit liten.

I Storbritannien har man kommit upp med ett förslag om att arbetsgivaren ska skicka löneutbetalningarna direkt till regeringen så att de kan dra av den skatt de anser lämplig och sedan deponera checken i banken. Det är säkert bara en tidsfråga innan man försöker det här också.
Kollektivister anser att vi ägs av staten och när deras planer driver landet i botten och de har gjort slut på andra människors pengar skyller de på Kapitalismen, Bush eller judarna.....

De enda de inte anklagar är sig själva och de enda idéer de inte förkastar är sina egna.


9 Kommentarer:

Naivtive sa...

Vi kan ju med förfäran se hur Socialdemokratin och med stöd av bogliga partier som har dragits till vänster under de senaste 40 åren sänkt svenskt välstånd med i snitt en placering om året i ligan.

Kommunistiska länder som Ryssland och Kina kommer efterhand som de överger sin forma ismer kommer att passera Sverige tämligen lätt och smidigt. Vi väljer korrupta företrädare som gärna berikar sig själva men håller oss i kollektivt dåligt samvete för all skit som händer i välden.

Anonym sa...

Påståendet att kapitalisterna skor sig på arbetarna är ett angrepp mot förnuftet. Det förhåller sig nämligen tvärt om, det är arbetarna som skor sig på kapitalisterna. Det är i och för sig sant att kapitalismen skapade proletariatet. Men dessa proletärer var den grupp människor som innan kapitalismens genombrott inte kunnat överleva. Proletärer/arbetare har sin överlevnad att tacka kapitalisterna och kapitalismen. Den som påstår annat vittnar om en djup okunnighet.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det mer än 1 miljon svenskar som invandrade till USA. Dessa svenskar togs emot med öppna armar men fick jobba hårt för födan. De var med och byggde det rika USA och många av dem skickade pengar till sina fattiga anhöriga i Sverige som fick medel att bygga detta lands rikedomar. Idag vill svensk vänster hindra fattiga från de baltiska länderna att komma hit och tjäna pengar trots att de skulle tjäna tre gånger mer än i sina hemländer. De kan bara tänka sig att välkomna dem som inte tar jobben ifrån dem, det vill säga de som lever på bidrag istället för eget arbete.

Knegarn.

Anonym sa...

JÄTTEBRA FORMULERING, BERIT

Det gäller att se skillnaden mellan frihet och beroende. Mellan naturens och kapitalets erbjudande om nyttigheter och tvångets slaveri.

När bonden kl 7 på juldagsmorgonen går ut till korna för att ordna mjölkningen, ser han det inte som ett tvång. Det är hans lycka att få del av naturens rikedom.

Men bland socialister är det ett tvång att behöva gå till ett arbete. Istället för att se arbetsgivarna som goda gåvors givare eller som kund till ens utbud av arbetsvilja, ser facken arbetsgivare som motståndare, vilka skall bekämpas.

Kunder skall man vårda sig om. Ens egen framgång hänger på kundernas framgång. Det fattar inte socialister och fack.

Med de som spelar på avundsjuka och klasstillhörighet med starka känslouttryck, återför vår civilisation till de primitiva stamstridernas epok, där inga framsteg var möjliga. Där rikedom var något man bara kunde ta från andra, inte generera själv.

Så primitiv är socialismen.


Fridsamme Fridolf

Berit sa...

Right On, Fridolf!

Ann-Marie sa...

Så sant så, vartenda ord. Det tog mig många år att inse det också, efter många års "hjärntvätt" av svenska skolor och svensk massmedia. Kommer att tänka på socialister som hjärndöda zombies, men det kanske är lite elakt...;o)

Anonym sa...

När bonden går ut till till korna går han inte till naturens rikedom. Nej, vad bonden gör är att skapa rikedom.
Olja har funnits i marken i flera miljoner år men den betraktades inte som en rikedom innan männsikan lärt sig att använda den. Rikedom skapas av människor och kan inte existera utan människor.

Knegarn.

Berit sa...

Jag tror inte att bonden som mjölkar eller föder upp biffdjur gör det i första hand av godhet och omtanke om oss, så att vi inte svälter ihjäl. Han gör det för att tjäna sitt eget uppehälle och förhoppningsvis få pengar över så att han kan köpa en ny traktor (arbetstillfälle för andra) eller anställa någon som tar morgonmjölkningen på juldagen.
Med andra ord, han vet bättre hur hans pengar ska användas, än någon byråkrat bakom ett skrivbord.

Anonym sa...

Berit. Bondens handlig är självisk. Den är i första hand till för att värna det egna intresset, hans eget och hans avkommas liv. Om han lyckas bra kan han producera mer än vad han själv behöver och är då oftast villig att byta sina egna värden med andra människors värden.
Det är inte säkert att bonden vet hur han bäst använder sina pengar men i en fri marknadsekonomi är han fri att pröva sina möjligheter och kan då heller inte skylla sina tillkortakommanden på en statstjänsteman.
För socialisten är det annorlunda, han tycker inte att han behöver erbjuda egna värden i utbyte mot andras. Det är hans behov som styr och förväntar sig att ta del av andras förmåga. Han anser sig ha rätt till andra människors slit och umbärande enbart därför att han råkar befinna sig på platsen där allt skapas.

Knegarn.

Anonym sa...

Nedan kommer en del tänkvärt av Ayn Rand:

Knegarn.

___________________________

Ledare för underutvecklade nationer, som försmår "kapitalismen" skryter med att ha ”socialism” av speciella märken. Senegals Leopold Senghor säger att ”socialism är en känsla av samhörighet som innebär en återgång till afrikanism". Tanganyikas Julius Nyerere insisterar att ”inget underutvecklat land har råd att vara något annat än socialistiskt'”. Tunisiens Habib Bourguiba hävdar att Muhammeds medhjälpare ”var socialister innan ordet uppfanns”. Och Kambodjas prins Norodom Sihanouk förfäktar att ”vår socialism först och främst är en tillämpning av buddismen”.

Det ovanstående är sant, helt och hållet sant, sant ända ned till de djupaste filosofiska, psykologiska, politiska och moraliska grundvalarna. Och detta är den starkaste förkastelsedom över socialismen som en rationell person kan behöva se. Socialismen är en tillbakagång till primitivt barbari. Det är muslimerna, buddisterna och kannibalerna (de bokstavliga kannibalerna den här gången) - kulturer som är underutvecklade, outvecklade och inte låter sig utvecklas - som man begär att det kapitalistiska Amerikas Förenta Stater ska be om ursäkt för sina skyskrapor, sina bilar, sina rörinstallationer och sina leende, självsäkra, icke torterade, icke hudflängda, icke uppätna unga män!


Ayn Rand

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.