18 september 2010

Malmös brister

Det talas alltmer om bostadsbristen i Malmö.
Dagens Sds ställer tex frågan "Vad vill ditt parti göra åt bostadsbristen?" och riktar sig till våra lokala politiker och MKB (Malmö kommunala Bostadsbolag, allmännytta). Man får lite blandade svar, men en uppåtgående trend verkar vara att bygga på flera lägenheter ovanpå befintliga flerbostadshus. Inget fel i det, snarare en åtgärd som kan förtäta och göra åtminstone de mer attraktiva centrala delarna av staden, än mer attraktiva. Förortsghettona lär däremot förlora på en sådan åtgärd. Fast alla malmöbor verkar inte vara så tända på förtätning enligt Sds-artikeln "Malmöborna vill inte ha en tätare stad".


Det har länge talats om arbetslösheten i Malmö.
Man ser den danska arbetsmarknaden som räddningen men detta skapar också problem pga politikernas oförmåga att rätta till systemfel. Sds skriver om tokigheterna i artikeln "Fel val kan bli kostsamt":

"Kanske bättre att ta ett extrajobb i Sverige, tänker den flitige.
Men nej, för då är risken att du förlorar arbetet i Danmark. Orsaken är att den danska arbetsgivaren i så fall blir skyldig att betala arbetsgivar­avgift för dig i Sverige.
[---]
– Många svenskar tvingas idag skriva under ett kontrakt där de lovar att inte ta ett extrajobb i Sverige, säger hon."


Jag har sällan eller aldrig hört att man talar om de två ovan nämnda sakerna samtidigt.
Jag menar; om det hade saknats bostäder åt de som flyttar in för att arbeta och betala skatt samt konsumera sin lön här i Malmö - ja då hade man verkligen kunnat tala om en akut kris som delvis kunde behöva lösas genom offentligt ingripande för att inte det goda tillfället skulle förslösas.
Om det däremot som nu, saknas både jobb och bostäder, måste man väl inse att systemet reglerar sig själv och att all offentlig inblandning bara ställer till oreda och komplicerar situationen? Bäst vore väl om inflyttningen harmoniserade med tillgången på arbete och bostäder. Man kan ju formulera det så här:

Det finns ungefär så många bostäder i Malmö att det räcker till för de som kan försörja sig här genom arbete.

Expansion av staden kan inte vara ett självändamål som skall ske till varje pris (studentboendet får delvis ses som en separat specialfråga). Den måste ske naturligt i harmoni med ekonomin (som ju i slutändan skall finansiera hela kalaset om man nu inte vill köra "Greek Style Economy"). Detta gäller för övrigt för regionen och nationen som helhet. Och snälla, kom nu inte pensionsräddarargumentet, det håller inte med tanke på hur dålig förvärvsfrekvens stora grupper av dessa pensionsräddare har (och nu talar jag om riktiga jobb som genererar skatteintäkter, inga skattefinansierade åtgärder och halvsvarta smårörelser).
För övrigt kan det ju vara så att vi skulle kunna ge bättre villkor åt de svenskar som väljer att föda barn, om vi inte samtidigt tvingades att finansiera det totalfiasko som den svenska invandringspolitiken utgör. För det är väl inte så att man ser ett egenvärde i att svenskarna skall bytas ut?


bostadsbristen Malmö:
Sds Sds Sds SO AV jvhb BV MalmöStad
jobbristen Malmö:
Sds Sds Sds
Scb MalmöStad


bild:
http://kartor.eniro.se/m/IddFx
Islamic Center i Malmö - en luftig plats som med fördel kan överbyggas med bostäder, kontor, nöjesplatser och andra mera nyttiga verksamheter.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.