18 september 2010

Öppet brev"Om den egentliga bränningen skulle äga rum, skulle säkerheten för våra soldater och civila äventyras och det skulle bli svårare att genomföra vårt uppdrag".
- General David Petraeus

Herr General, rent allmänt, frågar jag: Vad i helvete är ditt "uppdrag" om "We The People" äventyrar det genom att utöva vår First Amendment-rättighet i vårt eget hemland?
Är det din "uppgift" att försvara våra rättigheter mot utländska fiender, eller att försvara utländska fiender mot våra rättigheter?

Du gjorde ditt val och du motiverar det genom att hävda, att du och de under ditt kommando, har tagits som gisslan av våra fiender från 6-hundratalet. Du säger att lösensumman för att du ska släppas från ditt tillfångatagande är att vi inför restriktioner för våra konstitutionella rättigheter - annars kommer de att döda dig.

Jag vill påminna dig och din kidnappare om att vi inte förhandlar med terrorister.

Och jag vill påminna om att du är den mest hyllade generalen i dag, som har befäl över i den mäktigaste militären i historien, i de mest befogade kriget under de senaste sjuttio åren. Så snälla, antingen kommer du ihåg dina prioriteringar och slaktar dina fångvaktare, eller så avgår du i vanära så att vi kan ersätta dig med en krigare. Och om du avgår bör du göra det tillsammans med president Obama, general Caldwell, Lapan, talesman för Pentagon, sekreterare Clinton, justitiekansler Holder, Nato's sekreterare Rasmussen och alla andra i all statlig verksamhet som stöder ditt uttalande, vare sig de gjorde det tanklöst eller avsiktligt.

Att ha egna militära ledare som ber oss att avstå från att utöva våra konstitutionella rättigheter i vårt eget land är fullständigt oamerikanskt. Och att du framför denna begäran i namn av feghet , är en så chockerande och otänkbart perversitet att jag fortfarande inte har ord för det.

Men jag har en plan för det. "We the People" kommer att tvinga fram frågan här och nu. Vi vill inte att vår militär ska komma till skada, men om förhållandet, att vi fredligt utövar vår rättmätiga frihet här i vårt eget hemland, utgör en fara för dig, då kommer vi att vara en fara för dig!

Vi kommer att bränna Koranen för frihet och lägga ut videos för hela världen att se. Vi kan göra det öppet eller dolt, med våra namn eller anonymt, ensamma eller tillsammans - men i slutändan kommer vi att bli omöjliga att stoppa, och så småningom kommer vi att vara effektiva.

Vi kommer att göra detta eftersom du inte har någon jävla rätt att sälja vår frihet av hänsyn till vår fiendes känslighet. Vi kommer att göra det, fast du har mer befogenhet att försvara dig mot denna fiende, om du bara använder den. Vi kommer att göra det fast vi betalar dig för att försvara vår rättmätiga frihet. Vi har utbildat dig, utrustat dig, utsett dig, befordrat dig, och - fram till nu! - beundrat dig.

Du arbetar för oss, Herr General, inte för vår fiende. Därför kommer vi att återta kontrollen över dig och över detta krig och leda det från kommandocentralen i våra egna bakgårdar. Vi tvingar dig att upphöra med alla dina eftergifter och uppbyggnad av nationer om det skulle begränsar våra konstitutionella rättigheter. Vi kommer att tvinga dig att försvara dig själv och oss, och göra det jobb du utsetts att utföra: krossa fienden för att försvara vår frihet.

Vår militär har makten. Vi anställde dig för att använda den. Nu ska vi se till att du gör.

När vi amerikaner kan bränna våra egna kopior av Koranen på vår egen mark utan dödshot från jihadister eller eftergifter från vår president och våra generaler, då slutar vi gladeligen att bränna dem.

Vi är ett fritt folk, och även om vi uppenbarligen lever i ockuperat territorium psykologiskt, lever vi ännu inte i ett juridiskt eller fysiskt ockuperat område. Vi kommer att göra som vi vill, och vi kommer att fortsätta att förvänta oss, att alla grenar av vår regering försäkrar vår rätt att göra det.

Jag vill påminna er alla om att säkra våra rättigheter, är den enda legitima anledning att bilda en regering överhuvud taget och dess befogenheter kommer från samtycke från de som har gett rättigheter till regeringen.
Och det är inte alla som gett tillstånd till att överlämna våra rättigheter till terrorister.

Frihet för alla,


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.