13 november 2010

Dags för andra bullar

Det är vanligt att skolklasser arrangerar "Bake sales" när de snabbt och enkelt vill tjäna pengar.

I går kväll tittade jag på ett program där John Stossel arrangerade en " rasistisk muffinförsäljning" för att illustrera vad kvotering egentligen innebär.

Priset för bakverken bestämdes efter köparens rastillhörighet:

Detta upprörde många som tyckte att det var både oförskämt och nedvärderande.
Avsikten med det hela var naturligtvis att skapa diskussion och visa vad universitetens kvoteringsregler egentligen innebär. Att illustrera hur skolorna gör det enklare för svarta och hispanics att komma in.

Jag anser att kvotering i sig är rasistiskt och därför fel. Statliga skolor som ägnar sig åt kvotering anser inte att deras medborgare är lika inför lagen.
Det finns människor som hävdar att vi måste ha kvotering för att utjämna för historiska orättvisor. Det kanske var försvarbart en gång i tiden men verkligen inte nu.
Kvotering är nu en del av minoriteters (och kvinnors) speciella privilegier och en nödvändig ingrediens för att vidmakthålla en ständig roll av att vara ett offer för orättvisor.

En titt på University of Michigan tex. visar att om man ansöker och är svart och har vuxit upp i en fattig stadsdel får man automatiskt 20 extra poäng. Samma sak gäller om man är svart och son till en miljonär. Det är hudfärgen som räknas.
Universitetet står och faller med statliga pengar och Amerikas Konstitution säger att alla är lika inför lagen

Mångfald? Mångkulturism? Det är den ursäkt man använder på universitetet. De säger att de bara försöker skapa en heterogen studentkår, som ger fördelar för alla elever.
Så, hur påverkas fysikens eller termodynamikens lagar av ras-sammansättningen i ett klassrum? Ändrar mångfalden, eller avsaknaden av den, grammatiken i engelska eller andra språk?
Mångfald är inte ett legitimt skäl för rasdiskriminering. Kom ihåg att mångfalden handlar om gruppidentitet, inte individer. Man bedöms av sin grupptillhörighet, inte av individuella egenskaper. Det är därför som kvotering försvaras av Vänstergrupper, det ingår i deras krig mot begreppet individ.
Det är väldigt enkelt att se paralleller med islampolitiken där individen också utplånas. Alla ska bedja på bestämda tidpunkter som en enda stor skock och alla kvinnor ska skylas likadant så de bara blir en del av en stor anonym massa.

Människor kommer inte frivilligt att ge upp privilegier. Den dagen kommer aldrig när en svart ledare säger; "Det är nog nu, allt är bra. Vi klarar oss på egen hand."
Vänta 50 år till och det kommer ändå att skrikas och protesteras, om man föreslår att kvotering ska försvinna.
Det är verkligen på tiden att vi bedömer människor efter deras karaktär, prestationsförmåga och vilja att arbeta hårt - och inte efter deras hudfärg.


1 Kommentarer:

LP sa...

citat:

"Kom ihåg att mångfalden handlar om gruppidentitet, inte individer."

Mitt i prick Berit! Detta måste sägas om och om igen på alla möjliga sätt för att folks skall förstå.
Det handlar om skadlig etnocentrism där man låser in individer i förutbestämda grupper som de fötts/tvingats/lurats in i.

Islamisterna älskar detta eftersom det fyller två viktiga funktioner då det gäller islamiseringen av världen:

1. Man kan kontrollera och reglera muslimernas möte med ickemuslimska värdländers kultur(-er) då muslimerna kolonialiserar ickemuslimska länder. Allt för att den muslimska identiteten skall bevaras så intakt som möjligt och även överföras på kommande generationer som föds i det nya landet av muslimska föräldrar.

2. Man kan skydda den islamska ideologin mot kritik genom att knyta den till en människogrupp. Islam tar alltså stora mängder individer som gisslan för att åtnjuta etnicitetsstatus trots att det rör sig om en simpel och ondskefull politisk ideologi som skall avslöjas och kritiseras på samma sätt som nazism, kommunism och andra totalitära läror. Ett liknande skydd får för övrigt islam genom att felaktigt kalla sig för religion.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.